desitka-320gb-disku-v-dvacitce-testu-cast-prvni-prehled
PCTuning Článek

Desítka 320GB disků v dvacítce testů - část první přehled

tomas-sulc
Tomáš Šulc
13. 5. 2008 23:00 53 Sdílej:

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Disky Hitachi a Maxtor 3. Disky Samsung a Seagate 4. Disky Western Digital, shrnutí

Rok se s rokem sešel a od našeho posledního přehledového testu klasických pevných disků uplynul opravdu celý jeden rok. Je proto nutné oprášit znalosti o pevných discích a podívat se na současný trh. Co se za tu dobu změnilo a který disk vybrat, pokud stavím nový počítač? Podívali jsme se podrobně na deset disků z nejprodávanější kategorie.

Reklama
Reklama

Oproti minulým článkům jsem se rozhodl do toho dnešního vynechat pro mnoho čtenářů nudné úvodní okecávací pasáže o tom, jak se kapacita disků rychle zvětšuje (zvětšuje), že jejich cena pořád klesá (klesá) a že podporují spousty technologií s klasicky nicneříkajícími zkratkami. řekneme si jenom něco málo o těch nejpodstatnějších, tedy NCQ, technologii kolmého zápisu, problému dvojkové soustavy a neznalými často probírané výhody nesprávně označovaného SATA II. V praxi je totiž téměř nemožné ověřit, zda má výrobce pravdu a ona technologie například zlepšuje seeky či zvyšuje  a jedná se spíše o marketingové řeči výrobce, aby vás přesvědčil k zakoupení právě jeho produktu.

Více informací o použitých technologiích, přenosových protokolech a rozhraních najdete třeba tady.

(Native) Command Queing

Command Queing a TCQ


Disk bez a se zapnutým Command Queing

Command Queing obecně přerovnává požadavky na vyřízení diskem tak, aby je disk dokázal co nejrychleji vyřizovat (viz obrázek). Samotný princip a myšlenka CQ (Command Queing) je velmi stará a první technologie CQ se v oblasti disků SCSI objevují začátkem 90. let minulého století a ihned se v této oblasti rozšíří. TCQ (Tagged Command Queing) - technologie z roku 1998, předchůdce NCQ byla určena pro starší ATA disky. Samotné implantování této technologie do rozhraní ATA bylo velmi prosté. Stačilo kromě údajů o umístění a velikosti dat zadávat další číslo, které značí číslo požadavku. Toto číslo také bývá označováno Tag (od toho název TCQ).

Native Command Queing

NCQ, neboli Native Command Queing, má úplně identický úkol jako TCQ a všechny CQ obecně. Na rozdíl od TCQ, které je určeno pro rozhraní ATA a SATA revize 1.0 a 1.0a, je NCQ určené pro rozhraní SATA revize 1.2 a vyšší. Proč bylo TCQ přejmenováno a upraveno?  V SATA byl definován nativní (tedy přirozený) způsob komunikace se SerialATA zařízeními a proto byl CQ společně s dalšími funkcemi přidán do této komunikace (od tohoto také pochází název NCQ).

Perpendicular Recording (technologie kolmého zápisu)

Klasický zápis

Při klasickém (tedy plochém) způsobu zápisu (LMR) je zápis na plotnu disku podobný například zápisu na magnetofonový pásek nebo videokazetu. Záznamová hlava má magnetické ferritové jádro se vzduchovou mezerou, aby magnetické siločáry "pronikaly" do pohybujícího se magnetického materiálu. Tyto siločáry způsobují namagnetování malých plošek jedním nebo druhým směrem (viz obrázek).

Nevýhodou je, že "jednotlivá data zabírají moc místa" (zapisují se na šířku) a mají nerovnoměrnou intenzitu (na okraji magnetované plošky je intenzita siločar nízká).

Kolmý zápis

Lidé však mají čím dál větší požadavky na kapacitu svých pevných disků a jsou dva způsoby, jak toho docílit. Prvním je zvýšení počtu ploten, což však nelze donekonečna a navíc to nese jistá rizika. Druhým je zvýšení hustoty zápisu a na jednu plotnu "nacpat" více dat.

V této situaci vývojáře ve firmách napadla následující věc: nebylo by náhodou možné "skládat data do hloubky místo na plochu"? A v tom je celý vtip.

Hlava vypadá zdánlivě podobně až na jeden fakt - póly zapisovací hlavy mají rozdílnou šířku (jeden je úzký, druhý široký). Tam kde jsou siločáry husté, je koncentrován dostatek energie ke zmagnetizování dané oblasti - u širokého pólu je plošná energie nízká a k magnetizaci této oblasti tudíž nedojde. Magnetizace je jako přepnutí přepínače - při malé "síle" k "přepnutí" stavu nedojde.

Zde je ještě 1 obrázek celé situace. Jak můžete vidět, ve výsledku pak na stejnou plochu můžete zapsat větší množství dat - přesně to, o čem jsem před chvílí mluvil.

SATA a SATA 3Gb/s

Často se můžete setkat s názorem, že SATA 3Gb/s (někdy také mylně označována jako SATA II) je podstatně lepší, protože umožňuje dvakrát rychlejší přenos dat. Jsou to ale všechny vylepšení a má smysl upgradovat ze SATA 1.5Gb/s disku na SATA 3Gb/s?

Do rozhraní SATA 3Gb/s (přesněji řečeno do revize SATA 2.5) bylo sice přidáno mnoho nových funkcí, ale většina z nich není určená pro použití v běžných PC. Jedinou výraznější úpravou pro "normální" počítače je zvýšení rychlosti toku dat z 150 na 300MB/s. Již dříve na některých zahraničních serverech probíhaly testy výkonu těchto rozhraní a SATA 3Gb/s "vyhrálo" nad SATA 1.5Gb/s v průměru o 0.2%.

1000 versus 1024. Jak to vlastně je?

Jak asi víte, počítače pracují v binární (dvojkové) soustavě a tedy s mocninami čísla 2.Většina lidí však uvažuje a počítá v desítkové soustavě.

A v tom je právě ten problém. Podle soustavy SI jsou předpony mocnin odvozeny od 10x a tedy Kilo (1000) je 103, Mega (1000000) je 106 atd. 1000 však ve dvojkové soustavě nelze tak snadno dostat, nejbližší mocnina 2 je 1024, tedy 210 atd.

V praxi pak někteří lidé tvrdí, že 1KB=1000B a jiní, že 1KB=1024B. V roce 1998 se celosvětová standardizační organizace IEC (International Electrotechnical Commission) rozhodla udělat těmto problémům konec. Zavedla nové předpony, které jsou pro snadnější zapamatování odvozeny od stávajících ze soustavy SI. Jako násobek 1024 zavedla kibi (1000 je kilo), pro 220 zavedla megi (originál mega) atd. Vzala teda první 2 písmena z původní předpony a k nim přidala bi (jako binary, dvojkový).

V praxi se však nové předpony nikdy příliš neuchytili a dodnes většina lidí neví, co vůbec znamenají. Kupříkladu právě výrobci disků rádi uvádějí kapacity svých modelů například 500GB. To v praxi znamená, že nemáte disk s kapacitou 500*220, ale 500*106. Nekupujete si tedy disk s kapacitou 500GB, ale pouze 465,7GB. Pozor na to!

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

PCTuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme!

Váš tým PCTuning