Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning s využitím DALL-E (AI)
Návody Článek Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu

Tomáš Němec

Tomáš Němec

12. 6. 2024 12:30 41

Seznam kapitol

1. úvod a možnosti instalace programů 2. Přidaní repozitářů DEB 3. Balíčky Flatpak 4. Balíčky Snap 5. Snap store – správa Snapu 6. Grafická instalace balíčků

Podobnému tématu už jsme se věnovali. Od té doby už však došlo ke změně v několika důležitých oblastech. Podíváme se na to, co je u instalace aplikací pod linuxem nového a jaké další možnosti máte.

Reklama
Reklama

Dnes si aktualizujeme a doplníme informace ze dřívějšího článku, v němž jsme se věnovali instalaci a správě aplikací pod linuxem pomocí balíčků DEB.

Linux a správa softwaru – DEB balíčky
i Zdroj: PCTuning.cz

Linux a správa softwaru – DEB balíčky

Dnes se podíváme na možnosti instalace a správu softwaru pro distribuce Linuxu využívající balíčky DEB. Způsoby ovládání…

10. 12. 2021 14:00
11

Probereme změny ve správě repozitářů a podíváme se na instalaci balíčků z příkazového řádku. Grafické programy pro správu balíčků si připomeneme odkazy do původního článku. V této oblasti jsou změny jenom nepatrné a platí popis uvedený ve starším článku. Vedle toho se však podíváme do instalace a správy balíčků Snap, Flatpak a AppImage.

V příkladech dále v článku budu používat sudo, pokud příkaz vyžaduje běh pod zvýšenými právy. Tento příkaz ovšem můžete vynechat a přepnout se do uživatele se zvýšenými právy. Pokud máte běžného uživatele s pravomocí použít příkaz sudo, můžete použít přepnutí pomocí

 sudo su

Příkaz pro přímé přepojení na uživatele Root je pouze

su

Základní příkazy instalace balíčků DEB

V této oblasti nejsou oproti původnímu článku prakticky žádné změny. Takže projdeme stručně. Instalaci balíčků provádíme pod uživatelem root. 

Příkaz dpkg je  příkazem nejnižší úrovně pro práci s balíčky DEB v linuxu. Hlavní využití má v případě programů uložených lokálně na pevném disku. Umožňuje instalaci offline. Řešení závislosti balíčku zde není implementováno. Balíček je nainstalován i v případě, že závislosti chybí a program, který je obsahuje, nespustíme. Pro veškeré možnosti tohoto příkazu použijte nápovědu man dpkg. V ukázce  je příkaz pro instalaci balíčku v aktuálním adresáři. Druhý příkaz úplně odstraní balíček.

sudo dpkg -i
sudo dpkg -p

Příkazy apt a apt-get jsou příkazy pro správu deb balíčku z repozitářů. Jejich použití se liší, apt-get má více možností, ale v některých případech má složitější syntaxi. Dále si ukážeme některé příklady.Tyto případy mají stejný zápis jak apt-get tak i pro apt.

Příkaz pro načtení aktuální databáze repozitářú, který se používá se před dalšími operacemi s balíčky, vypadá následovně:

sudo apt-get update

Následuje příkaz pro instalaci balíčku. Můžete nainstalovat více balíčků zároveň. Názvy balíčku oddělíme mezerou. V případě potřeby instalace závislostí budou závislé balíčky vypsány a budeme vyzváni k potvrzení souhlasu s pokračováním instalace.

sudo apt-get install

Příkaz sudo apt-get remove odstraní balíček. V případě potřeby odstranění souvisejících balíčků budeme upozorněni a bude vyžadován souhlas. V případě že odstraňovaný balíček používá konfigurační soubory balíčku, budou zachovány pro možné pozdější použití. pro možné pozdější použití

sudo apt-get remove

Následující varianta zcela odstraní balíček včetně veškerých konfiguračních souborů.

sudo apt-get purge

Aktualizace balíčků

Použije se opět příkaz apt-get. Jako první provedeme načtení aktuální databáze balíčků. Potom přijde řada na samotnou aktualizaci. Máme na výběr mezi parametrem  příkazu apt-get.. Možnosti jsou upgrade a dist-upgrade,

První varianta provede aktualizaci pouze v rámci jednotlivých repozitářů. Nezohlední přítomnost vyšší varianty softwarového balíčku v jiném repozitáři.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Druhá varianta provede aktualizaci napříč repozitáři.

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

A na závěr této kapitoly se podíváme, jak taková aktualizace vypadá. Vidět je to v přiloženém obrázku.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz


 

Přidání PPA repozitáře.

Využití repozitáře PPA je způsob použitelný pro distribuce založené na Ubuntu. Pro přidání použijeme tyto příkazy. Zde vzorem přidání repozitáře s nejnovější verzí vektorového programu Inkscape.

sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable 
sudo apt-get update

Jak bude vypadat výstup tohoto příkazu?

tom@tomkHome:~$ sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable
[sudo] heslo pro tom: 
Repozitář: 'Types: deb
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/inkscape.dev/stable/ubuntu/
Suites: noble
Components: main
'
Popis:
The Inkscape Stable PPA is intended to provide the current supported release of Inkscape.
Více informací: https://launchpad.net/~inkscape.dev/+archive/ubuntu/stable
Přidávání repozitáře.
Stiskněte [ENTER] pro pokračování, nebo Ctrl-C pro zrušení.
Mám:1 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Mám:2 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease                                                                                                                           
Mám:3 http://dl.google.com/linux/earth/deb stable InRelease                                                                                                                              
Mám:4 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease                                                                                                                          
Mám:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease                                                                                                                           
Mám:6 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease                                                                                                                                
Mám:7 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease                                                                                                                             
Mám:8 https://repo.skype.com/deb stable InRelease                                                                         
Mám:9 https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian jammy InRelease                                                  
Mám:10 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease                                          
Mám:11 https://ppa.launchpadcontent.net/ansible/ansible/ubuntu noble InRelease                   
Stahuje se:12 https://ppa.launchpadcontent.net/inkscape.dev/stable/ubuntu noble InRelease [17,3 kB]
Mám:13 https://ppa.launchpadcontent.net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu noble InRelease         
Mám:14 https://ppa.launchpadcontent.net/mozillateam/build-support/ubuntu noble InRelease  
Mám:15 https://ppa.launchpadcontent.net/mozillateam/ppa/ubuntu noble InRelease       
Mám:16 https://debrepo.freedownloadmanager.org jammy InRelease               
Stahuje se:17 https://ppa.launchpadcontent.net/inkscape.dev/stable/ubuntu noble/main amd64 Packages [1 164 B]
Stahuje se:18 https://ppa.launchpadcontent.net/inkscape.dev/stable/ubuntu noble/main Translation-en [692 B]
Staženo 19,2 kB za 1s (24,3 kB/s)   
Načítají se seznamy balíků… Hotovo
tom@tomkHome:~$ 

Dále se podíváme na definiční soubor našeho nového repozitáře. Z dřívějšího jednoho řádku se nám trochu natáhl. Všimněte si zvýšených možností konfigurace v souboru. Podobně vypadá i základní repozitář pro samotné Ubuntu. Repozitáře se nacházejí v adresáři

 /etc/apt/sources.list.d/
Types: deb
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/inkscape.dev/stable/ubuntu/
Suites: noble
Components: main
Signed-By: 
 -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
 .
 mI0ETfZZ1AEEAMOif0XBOmOOuQEXPvLmUy3pAVQWD+WYDVHCdMbxYKoD/fqh0ZCr
 ajubyz80qCFObz1HGNb3Q5ojwlNb1bswP7u7GRlgDGMYV+zmXILKLx3qyv/Rb8FZ
 Oc2mJsySTvhVUCIuny/3OxUAhlhDP9lwP6R8IcT/9TsaxHp+YcKr36vBABEBAAG0
 JUxhdW5jaHBhZCBQUEEgZm9yIElua3NjYXBlIERldmVsb3BlcnOIuAQTAQIAIgUC
 TfZZ1AIbAwYLCQgHAwIGFQgCCQoLBBYCAwECHgECF4AACgkQnaS9GLmgbeNpbwP/
 a12SfsiPdzRzacYODgZZvbT2Ore0W340GlTOD446vcKHO9FS1WqS53BOKyeBQ1Wa
 MWnPoXO1eW4FKEwln2vKlIRvMcZteGKllVp059svGOkJOVp8QIKsiMbCQsmACr9N
 ICRlNUTrNv/mlPZj9G2xXzdYCjnqIKG2khw5DicsjcI=
 =PCWo
 -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK---

Nyní (v době sepisování článku) se může v novém Ubuntu, nebo ve vývojové verzi Debianu objevit tato chyba. U tohoto repozitáře se objevila.

W: https://ppa.launchpadcontent.net/inkscape.dev/stable/ubuntu/dists/noble/InRelease: Signature by key 22C4850146603F3DB0ED00479DA4BD18B9A06DE3 uses weak algorithm (rsa1024)

Souvisí s tím, že je zde zde aplikovaná minimální síla klíče pro podpis repozitáře. Mnoho repozitářů ovšem používá stále základní klíč 1024RSA. Zatím je vedena pouze jako warning a vypisuje hlášení. Přesto však může vadit. Problém se dá obejít vytvořením konfiguračního souboru v adresáři /etc/apt/apt.conf.d/99weakkey-warning. Do souboru přidáme tento řádek.

APT::Key::Assert-Pubkey-Algo "";

Tímto vrátíme stav akceptace klíčů na předchozí verze distribucí. Můžeme zde, ale i přesně nadefinovat klíče, které chceme povolit. Potom to může vypadat třeba takto.

APT::Key::Assert-Pubkey-Algo “>=rsa1024,ed25529,ed448”;

Toto opatření sice může snížit zabezpečení přidaných repozitářů softwaru, ovšem při troše opatrnosti při výběru repozitářů v tomto nevidím velký problém. Zvláště ne pro domácí použití. Při použití v produkci je již nutno být opatrnější. Pokud jste v zaměstnání, zkonzultujte situaci s IT oddělením.

Po přidání nového zdroje můžeme aktualizovat software který máme nainstalovaný novějšími verzemi z přidaného repozitáře.

sudo apt-get dist-upgrade

Přidání dalších repozitářů.

Stále ovšem funguje i klasický postup přidání souboru z adresním řádkem repozitáře. jenom je nutno doplnit místo uložení certifikátu. Program apt-key pro přidání podpisu do souboru /etc/apt/trusted.gpg je považovaný za zastaralý a potenciálně nebezpečný. Pokud ho vaše instalace ještě obsahuje, doporučuji raději nepoužívat. Použije se samostatné uložení certifikátu do vlastního souboru. V řádku na něho budeme odkazovat. Odkaz je v hranatých závorkách.

Potřebujeme řádek našeho repozitáře. Tento řádek najdeme nejčastěji na stránce programu na internetu. Do souboru /etc/apt/sources.list nebo do samostatného souboru  v /etc/apt/sources.list.d/ s koncovkou .list doplníme nalezený řádek. 

Příklad níže je pro webový prohlížeč Opera.  Na začátku stáhneme a do počítače uložíme platný klíč pro podpis repozitáře.

wget -qO- https://deb.opera.com/archive.key | gpg --dearmor | sudo dd of=/usr/share/keyrings/opera-browser.gpg

Potom přidáme adresní řádek repozitáře do samostatného souboru.

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/opera-browser.gpg] https://deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free" | sudo dd of=/etc/apt/sources.list.d/opera-archive.list

Klíč pro tento repozitář již splňuje nové standarty pro šifrování repozitářů. Zde by se vám hláška z předchozí kapitoly objevit neměla.

 

Balíčky flatpak představují způsob instalace softwaru, kde si balíček již vše potřebné pro fungování nese sebou, nebo požaduje instalaci modulů flatpaku.  Výhodou je značná nezávislost distribuce na instalované verzi softwaru. Navíc tento software běží v sandboxu izolovaně od systému. Nevýhodou jsou ovšem poměrně značné nároky na místo na disku. I menší program může bez problému zabírat i několik gigabajtů kvůli požadovaným knihovnám a modulům. 

Proč zvolit Balíčky Flatpak proti Snapu? Rychlejší start aplikace, možnost použití více zdrojů software, bez automatické aktualizace.

Pokud podpora pro tyto balíčky není nainstalovaná, bude prvním krokem instalace. postup se může lišit pro různé distribuce. Na stránce flatpak.org si vyhledáte svoji distribuci a dostanete návod na zprovoznění podpory balíčků flatpak, nebo informaci, že je podpora v základu.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Balíčky Flatpak – Přidání zdroje flathub

Pokud máte zájem využít pro instalaci softwaru i balíčky flatpak, možná budete muset nakonfigurovat jeden z nejznámějších repozitářů tohoto softwaru. Nejdříve zprovozníme použití balíčku Flatpak. Zde je vzor, který funguje na Ubuntu a distribucích z Ubuntu vycházejících. Pro jiné distribuce najdete postup na výše odkazované stránce. Je potřeba nainstalovat.

sudo apt install flatpak

Potom doporučuji rozšíření pro flatpak na běžně používané správce programů. Zde ukázka instalace dvou z nich. Jeden pro prostředí Gnome a druhý pro KDE.

gnome-software-plugin-flatpak
plasma-discover-backend-flatpak

Příkaz pro jeho přidání vypadá takto.

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Pro grafickou instalaci můžeme použít správce programů Discover a GNOME Software.

Balíčky Flatpak – instalace v příkazové řádce

Může se hodit umět ovládat instalaci flatpak balíčků přímo z příkazové řádky. Podíváme se na pár příkazů. začneme výpisem nainstalovaných balíčků:

flatpak list

Dále pro ukázku nainstalujeme a odinstalujeme program Gimp v balíčku flatpak

flatpak install gimp
flatpak uninstall org.gimp.GIMP

Proč nemusíme při instalaci napsat plný název balíčku? Protože příkaz má v sobě již zabudované vyhledávání. Možná se divíte, že zde není použit příkaz sudo. Ano zde to být nemusí. Flatpak jde nainstalovat i pouze pro aktuálního uživatele. V takovém případě sudo není potřeba  Tyto programy běží v Sandboxu odstíněny od zbytku systému. A jaké příkazy vám mohou pomoci s problémy?

Balíčky Flatpak: řešíme problémy

Flatpak má několik příkazů, které vám mohou pomoci, když vše nefunguje tak, jak by mělo. Například chcete-li odebrat moduly a rozšíření, které jsou momentálně nepoužívané, použijte:

flatpak uninstall --unused

Chcete-li opravit nesrovnalosti v instalaci podpory Flatpak:

flatpak repair

 

 

 

Balíčky Snap jsou řešením distribuce softwaru vyvinuté společnosti Canonical, vývojáře Ubuntu. Základní filozofie je podobná jako u balíčků Flatpak. ovšem řešení je univerzálnější, ne jenom omezené na desktop. Základ je open Source. Ovšem vlastní obchod aplikací je uzavřený, a plně v režii společnosti Canonical. To ovšem přináší omezení zdrojů softwaru pouze na oficiální zdroj.

Proč použít Snap, a ne Flatpak? Toto řešení je připravené i pro IOT a serverové nasazení. Je zde plně automatická aktualizace, která může být v některých případech žádána.

Pokud nepoužíváme Ubuntu, nebo distribuci z ní přímo vycházející, budeme muset podporu pro tyto balíčky zprovoznit. Obecně platí, že musíme nainstalovat balíček snapd, který se velmi pravděpodobně již nachází v repozitáři vaší distribuce. Podrobnější instrukce pro zprovoznění najdeme na stránkách snapcraft.io.

 

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Balíčky máme zprovozněny, fungují na většině grafických správců programů. Ovšem můžeme tyto balíčky spravovat i z příkazového řádku. Podíváme se na pár užitečných příkazů:

snap list
Příkaz vypíše nainstalované balíčky snap.
snap find
Základní příkaz pro vyhledávání dostupných balíčků snap.
snap info
Vypíše základní informace o konkrétním uvedeném balíčku.
snap install
Příkaz pro instalaci balíčků snap.
snap run
Příkaz pro spuštění aplikace v balíčku snap.
snap refresh --hold=<duration>
Příkaz pozastaví automatické aktualizace.
sudo snap remove
Příkaz odstraní nainstalovaný balíček

Toto je základní přehled o možnostech instalace programů na distribuce využívající balíčky DEB. Dále si proletíme nabídku pro grafickou instalaci. Využijeme zde odkazy na kapitoly původního článku, pokud se programy příliš nezměnily.

 

Pro balíčky Snap existuje i grafický klient Snap store. Je k dispozici v jednom balíčku Snap. Po otevření se podíváme na hlavní okno programu.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Vypadá velmi podobně jako Správce programů GNOME software.  V záhlaví je odkaz na tři sekce programu. Do vyhledávání se dostaneme pomocí ikony lupy v pravém horním rohu. V sekci Procházet máme k dispozici dvě oblasti. Tou první jsou doporučené programy. Potom následuje oblast, kde můžeme vybrat jednotlivé Snap balíčky podle kategorií.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Druhá sekce zobrazí nainstalované programy. 

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Nainstalovaný balíček je možno přímo odinstalovat. Z obou sekcí je možno klikem na program otevřít detail s popisem. Též je zde nabídka akcí s balíčkem. 

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Třetí sekce programu potom umožňuje správu aktualizací balíčků Snap.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Práce s programem je jednoduchá, pokud hledáme konkrétní program, použijeme vyhledávání. potom i otevřeme detail balíčku a přečteme si o něm informace. Následně se můžeme rozhodnout, jestli ho budeme instalovat. Pokud hledáte program pro určitou činnost, použijete rozdělení podle kategorií.

Správci programů a balíčků

Zde si telegraficky projdeme jednotlivé správce programů a balíčků, které jsme zmiňovali již v minulém článku. Jenom ještě upřesním dva pojmy. 

Pojem správce programů používám pro managery, které se starají především o správu programů. Přidružené knihovny instalují automaticky. Hodí se pro rychlý přehled, kdy člověk hledá program, který mi pomůže něco udělat.

Pojem správce balíčků je zde použit pro managery, které umožňují spravovat přímo jednotlivé deb balíčky. Toto řešení se hodí pro pokročilou správu softwaru. Pro vyhledávání programů podle kategorie může být více nepřehledné.

Discover

Správce programů pro prostředí KDE. Nabízí přehledné rozhraní a dobrou integraci s mateřským prostředím. Kapitolu s podrobným popisem najdete v článku Linux a správa softwaru – DEB balíčky. Má k dispozici moduly pro správu Flatpak a Snap balíčků.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Gnome – software

Správce programů pro prostředí GNOME. Má jednoduché rozhraní, které dobře zapadá do pracovního prostředí GNOME. Více o programu s podrobným popisem najdete v dřívějším článku. Grafický vzhled úvodní obrazovky se trochu změnil. Dále je ovšem vzhled a ovládání téměř stejné. Má k dispozici moduly pro správu balíčků Flatpak a Snap.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Synaptic – správce balíčků

Tradiční správce balíčků primárně určený pro prostředí GNOME. Má konzervativní vzhled  a příliš se dlouhodobě nemění. Více o práci s ním už jsme také probírali dříve.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Správce balíčků Apper

Starší správce balíčků pro prostředí KDE. je rozdělený podle kategorií. Základní údržba stále probíhá. Taky jsme se mu už věnovali detailněji.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Aptitude

Správce balíčků pro příkazovou řádku. Disponuje jednoduchou řádkovou grafikou. Ovládá se pomocí kurzorových kláves. Více o programu a popisu jeho ovládání už jsme také rozebírali v dřívějším článku.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz

Správce balíčku Muon pro prostředí KDE přestal být udržovaný, a již se nenachází v nových distribucích Linuxu.

AppImage

A na závěr: kromě klasických balíčků, které se musí instalovat do systému, existuje ještě jedna možnost, jak získat programy jednoduše. Formát appimage představuje pouze jeden soubor, který obsahuje kompletní aplikaci. Soubor si stáhneme a a přímo spustíme. Vše se děje bez dalších zásahů do systému. 

Zajímavý katalog těchto aplikací se najdete na adrese appimagehub.com.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz
Reklama
Reklama

Komentáře

Nejsi přihlášený(á)

Pro psaní a hodnocení komentářů se prosím přihlas ke svému účtu nebo si jej vytvoř.

Rychlé přihlášení přes:

Google Seznam
Reklama