bios-vas-kamarad-do-deste-i
Software Článek BIOS, váš kamarád do deště (I.)

BIOS, váš kamarád do deště (I.) | Kapitola 6

Petr Stránský

Petr Stránský

9. 5. 2007 01:00 33

Seznam kapitol

1. Kdo, nebo co to vlastně je? 2. Zažehněte monitory, startujeme! 3. Něco se zvrtlo? 4. Standard CMOS Setup 5. Pevný disk v pozoru 6. Vlastní konfigurace pevných disků

BIOS, toť tajuplná a magická zkratka - pro někoho každodenní chléb, pro jiného zase Pandořina skřínka, se kterou si není radno příliš zahrávat. Ať už patříte do té či oné skupiny uživatelů, pojďte s námi, v tomto novém seriálu nadzvednout roušku, pod kterou se skrývá mnoho užitečných kouzel, jež ovlivňují nejen výkon ale i stabilitu vašeho plechového kamaráda...

Reklama
Reklama

Práce s disky IDE

Po připojení IDE pevného disku je třeba BIOSu říci o novém připojeném zařízení. Požadované provedete opět v programu Setup a to buď v řádku IDE HDD Autodetection (který může být i přímo v hlavní nabídce) nebo nejčastěji v právě probíraném menu Standard CMOS Setup, kde bývá toto nastavení nejčastěji skryto pod jednou z položek IDE Primary/Secondary Master/Slave. Zmíněné názvy v podstatě pouze reprezentují, na kterém kanálu je disk připojen a také popisují skutečný režim jeho práce (Master, Slave).

Po výběru požadované volby se systém pokusí nalézt buď všechny připojené mechaniky (IDE HDD Autodetection z hlavního menu) nebo pouze prohledá umístění, které mu zadáte. Pokud nalezne nějaké nové zařízení, tak automaticky i vyhledá v jeho firmwaru informace potřebné pro jeho správné nakonfigurování.

Pokud vyhledáváte zařízení přes první zmíněný konfigurační řádek (IDE HDD Autodetection z hlavního menu), budete vyzváni, abyste rozhodli, zda se mají nově zjištěné informace zapsat do tabulky zařízení IDE.

BIOS, váš kamarád do deště (I.)


konfigurace pevných disků IDE

Další možností, kterou můžete využít ke konfiguraci je metoda ručního zadání potřebných údajů. Tuto metodu tedy použijte pokud chcete připojit nějaký velice starý pevný disk, který nedisponuje potřebnými informacemi ve svém firmwaru. Pak budete potřebovat znát toto:

Na kterém diskovém kanále je disk připojen a v jakém režimu pracuje

 • Počet cylindrů (Cylinder), hlav (Head) a sectorů (Sector), údaje naleznete na štítku disku
 • Číslo cylindru pro Prekompenzaci (Precomp)
 • Index místa, využitého pro parkování hlaviček (Landing Zone)

Pozn: Poslední dva údaje budou potřeba pouze u velmi starých disků, protože u nových se už tyto zastaralé technologie naštěstí vůbec nevyužívají (do předchozího výčtu jsem je vložil pouze pro úplnost).

Pro vlastní konfiguraci je třeba v zobrazeném menu zvolit místo Auto hodnotu Manual (příp. User), následně se zpřístupní výše zmíněné položky, do kterých je třeba požadované údaje vložit. Pak ještě jako Access Mode nastavte typ adresace sektorů na disku - všechny dnešní používají přístupovou metodu LBA. Chybu neuděláte ani povolením automatické detekce (Auto).

Počet současně přenášených sektorů můžete poté nastavit v konfiguračním řádku BlockMode, MultiSector Setting, Blocks per Interrupt nebo Sectors/IRQ, přičemž automatická volba může být někdy značena jako Maximum. U některých BIOSů se technologie pouze zapíná (Enabled) nebo vypíná (Disabled). Poté ještě doporučuji zapnout "předvídání" chyb v položce SMART Monitoring.

Ještě je třeba říci, že poslední dvě volby bývají často umístěny až v menu Advanced CMOS Features v hlavním menu Setupu .

Nyní už zbývá jediné - nastavit režim přenosu. Buď tedy v řádku PIO Mode nastavíte číslo módu, který budete chtít využívat nebo v položce UDMA Mode rozhodnete o zapnutí či vypnutí režimu Ultra DMA.

U některých BIOSů se toto nastavení provádí v menu Integrated Peripherals - konfigurační řádky Primary/Secondary Master/Slave PIO/UDMA. Většinou ale bývají bez problémů detekovány automaticky.

Má-li základní deska možnost a funkce k využití RAID polí, naleznete zde pravděpodobně i další položku RAID Enable, po jejímž aktivování (Enabled) budou zpřístupněny další konfigurační řádky zapínající RAIDový režim jednotlivých portů.

BIOS, váš kamarád do deště (I.)


nastavení diskových RAID polí

Práce s disky SATA

Podporuje-li vaše základní deska připojení disků s rozhraním SATA, tak najdete ve vlastnostech kanálu další volby. Ty však mohou být někdy umístěny až v menu Integrated Peripherals.

Nejdříve je nutno zvolit požadovaný režim práce, což lze provést v řádku Onboard IDE Operation Mode a to buď kompatibilní (Compatible Mode) nebo nativní (Enhaced Mode). Pokud zvolíte použití nativního režimu, tak se zpřístupní další konfigurační položka s názvem Enhanced Mode Support On, ve které lze definovat, jaká zařízení budou pracovat s novým operačním systémem (Windows XP SP1, Windows Server 2003, Windows Vista a další):

 • PATA + SATA - na obou rozhraních pracují nové operační systémy
 • PATA - Nový operační systém pracuje s PATA disky
 • SATA - Nový operační systém pracuje se SATA disky

Pokud naopak vybereme kompatibilní režim, budeme moci dále upravovat položku IDE Port Settings, ve které lze definovat, které datové kanály budou využívat PATA a které SATA zařízení, což může být důležité především pro korektní start systému:

 • Primary PATA + SATA - na prvním kanálu pracuje Paralelní ATA, SATA na druhém
 • Secondary PATA + SATA - Sériové ATA bude pracovat na primárním kanálu, PATA na sekundárním
 • PATA Only - kanál SATA bude vypnut

Někdy bývá potřebné nastavení bráno z opačného konce, tedy ze strany SATA disků. Pak bude potřebné nastavení skrývat nejspíše konfigurační řádek označený například jako On-Chip Serial ATA či Serial-ATA x (x zastupuje číslo konfigurovaného kanálu) v menu Integrated Peripherals.

 • Disabled - vypíná kanál SATA disku
 • Auto - BIOS se sám postará o nejvhodnější nastavení
 • Enhanced Mode - základním předpokladem je práce s novým operačním systémem. Pokud splníme tuto podmínku, budou zařízení PATA i SATA pracovat společně.
 • SATA Only - vypíná kanál paralelního ATA a nastaví zařízení SATA pro práci se starším operačním systémem.

Jindy v tomto menu zase naleznete položku Serial-ATA Controller, která rozhraní jen umí zapnout (Enabled) nebo vypnout (Disabled).

S konfigurací RAIDu se můžeme setkat i u těchto moderních pevných disků a je nutno podotknout, že konfigurace je velmi podobná té, se kterou jsme se již seznámili.

BIOS, váš kamarád do deště (I.)


konfigurace RAID polí podruhé - zde je možné je zavést pouze u SATA disků

Více informací a detailní konfiguraci polí RAID proberu v některém z dalších pokračování tohoto seriálu. V díle s pořadovým číslem II. se budete moci dočíst bližší popis obrazovek Advanced BIOS Features a Advanced Chipset Features.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

Pctuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme

Váš tým Pctuning