logitech-cordless-desktop-comfort-laser-ergonomie-v-podani-logitechu
Hardware Článek Logitech Cordless Desktop Comfort Laser - ergonomie v podání Logitechu

Logitech Cordless Desktop Comfort Laser - ergonomie v podání Logitechu | Kapitola 4

Michal Mitrega

Michal Mitrega

19. 1. 2007 01:00 25

Seznam kapitol

1. Balení a specifikace 2. Instalace a software 3. Kvalita, ergonomie a design 4. Rozmístění prvků 5. Závěr

Až do nedávné doby Logitech neměl na trhu pořádnou ergonomickou klávesnici, dominantní postavení držely tzv. nízko-profilové modely. To výrobci nemohlo moc dlouho vydržet, proto přišel s Logitech Cordless Desktop Comfort Laser, což je set, sestávající z myšky MX 600 a bezdrátové klávesnice. Recenzi myšky jsme Vám připravili poměrně nedávno, dnes se podíváme na klávesnici.

Reklama

Hlavní odlišností od běžných klávesnic je samozřejmě rozpůlení, ale mimo to je na klávesnici patrna celá řada menších změn. Klasická QWERTY část zůstala zachována v podstatě beze změn pokud pomineme úpravu velikosti jednotlivých kláves. Zvětšeny byly samozřejmě klávesy, které sousedí se středem klávesnice, ale menším změnám se neubránily ani ostatní klávesy. Především se mírně zmenšila většina postranních kláves, jako je "Tab", "Backspace", "Caps Lock" a oba "Shifty", stejně jako některé klávesy na pravé straně spodního řádku ("Alt", "Ctrl", klávesa "Windows"). Tyto klávesy se musely "smrsknout", aby zbylo místo na směrové šipky, které se snaží z praktických důvodů zabrat co nejméně místa v layoutu klávesnice. Na klávesnici zůstala klávesa kontextové nabídky. Přibyla naopak všemi (snad kromě programátorů) proklínaná klávesa "\" (zpětné lomítko), která zmenšuje levý "Shift" pod únosnou mez.

Logitech Cordless Desktop Comfort Laser - ergonomie v podání Logitechu
i Zdroj: PCTuning.cz


psací část klávesnice

Výrobce kupodivu upustil od zmenšení klávesy "Caps Lock", která je častým strůjcem překlepů. Mezerník se nám roztáhnul pěkně tak, aby se dal mačkat palci z obou stran. To u mnohých výrobců působilo velké problémy. Ne však u Logitechu, jehož mezerník funguje skvěle a zaznamená stisk pokaždé i při stisku na okraji klávesy. Změn se dočkaly také klávesy "F1" - "F12" a "Escape", které jsou tentokrát pro snížení překlepů rozděleny do skupinek. Další praktickou změnou je spojení s horním okrajem psací části klávesnice. F-klávesy jsou tak mnohem použitelnější než na drtivé většině konkurenčních klávesnic, kde je od klávesnice bohužel nesmyslně dělí velká mezera. Škoda jen, že se na ně nedá naprogramovat makro nebo klávesová zkratka. Velkou výhradu mám k rozestupům horní řady kláves (v českém layoutu písmena s interpunkcí), které jsou přeci jen poněkud přehnané, takže zbytečně ztěžují stisk (nejen) vzdálenějších kláves, jako je "Backspace", "´", ";", "+", "ě" a dalších. Praktické jsou citelné zarážky na klávesách "F" a "J", díky kterým se není problém na psací části pohodlně zorientovat.

U numerického bloku došlo jen k několika menším změnám, ne však co se týče rozmístění tradičního bloku kláves. Největší změnou je zcela jistě přesunutí kláves "Print Screen", "Scroll Lock" a "Pause/Break" z oblasti nad směrovými šipkami do oblasti nad numerickým blokem. Napravo se k nim přidala další klávesa, která po stisknutí zavolá systémovou kalkulačku. Mírně se zvětšily rozestupy mezi jednotlivými klávesami tak, aby je bylo pohodlnější obsluhovat všemi čtyřmi prsty (mimo palce). Další drobnou změnou je naklonění tlačítek a to nejenom v oblasti numerického bloku, ale i v oblasti směrových šipek. Rozdíly jsou sice malé, ale přece jenom se tlačítka mačkají v přirozenější poloze. Další výhodou je, že mnohem jednodušeji rozeznáte jednotlivé klávesy od sebe, což byl dříve, zvláště v oblasti numerického bloku, problém.

Logitech Cordless Desktop Comfort Laser - ergonomie v podání Logitechu
i Zdroj: PCTuning.cz


oblast směrových šipek a numerického bloku

Uspořádání kláves nad směrovými šipkami se už pomalu stává "evergreenem". Zajišťuje totiž kratší vzdálenost k numerickému bloku a přitom uživateli neškodí. To, aby opravdu nikoho nepohoršoval, si tentokrát Logitech pojistil zpětným přidáním klávesy "Insert" nad klávesu "Delete". Tuto změnu budou mít rádi především uživatelé Insertu, naopak nebudou ji mít rádi častí uživatelé Deletu, který byl na starších klávesnicích zvětšený pro pohodlnější stisk.

Je mi záhadou proč velcí výrobci klávesnic postupně snižují počet speciálních tlačítek. Je docela dobře možné, že u běžného uživatele mnoho z nich zůstává nevyužitých. Přesto pevně věřím, že to není případ nás, náročných čtenářů PCTuningu. ;) Logitech Comfort Desktop má pouze 4 programovatelná tlačítka, která se nacházejí nad blokem QWERTY kláves. Vlevo od nich je ještě jedno speciální tlačítko, které uspí počítač do úsporného režimu. Toto tlačítko se bohužel nedá přenastavit, takže si budeme muset vystačit s již zmíněnou čtveřicí programovatelných tlačítek.

Logitech Cordless Desktop Comfort Laser - ergonomie v podání Logitechu
i Zdroj: PCTuning.cz

Oblasti nad tlačítky "F10" - "F12", "Home", "End" a "Print Screen" vévodí 7 multimediálních tlačítek, které slouží pro ovládání audia a videa v nejznámějších přehrávačích. Všechna tlačítka fungovala bez problémů ve Foobaru, což je rozhodně dobrá zpráva, ale nefungovala například v BSplayeru. Zleva to jsou 3 tlačítka na ovládání hlasitosti: "Mute" (ztlumení zvuku), "Volume +" (zvýšení hlasitosti) a "Volume -" (snížení hlasitosti). Výhoda těchto tlačítek je, že ovládají hlasitost přímo přes operační systém, takže jsou nezávislé na samotném přehrávači. Dalšími tlačítky jsou: "Play/Pause" (přehrání/pozastavení), "Stop" (zastavení), "Previous" (předchozí skladba) a "Next" (následující skladba). Audiofilové (a nejen ti) si navíc můžou na jedno z programovatelných tlačítek navolit funkci Shuffle, která slouží k zapnutí a vypnutí náhodného přehrávání skladeb.

Logitech Cordless Desktop Comfort Laser - ergonomie v podání Logitechu
i Zdroj: PCTuning.cz


multimediální tlačítka

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama