s-m-a-r-t-zjistete-jak-je-na-tom-vas-harddisk
Úložná zařízení Článek S.M.A.R.T - zjistěte jak je na tom Váš harddisk

S.M.A.R.T - zjistěte jak je na tom Váš harddisk

Kwolek Jirka

Kwolek Jirka

30. 1. 2003 00:00 40

Seznam kapitol

1. S.M.A.R.T - expert kterého nikdo neposlouchá 2. Údaje poskytované systémem S.M.A.R.T

Poruchy harddisků patří mezi nejhorší druhy selhání počítačového hardwaru. Jistě to dosvědčí i můj kamarád programátor, který díky selhání harddisku přišel nejen o své rodinné fotografie ale i o svou programátorskou práci za celý měsíc. Předevčírem zapnul počítač a podivné zvuky linoucí se z pevného disku jen potvrdily definitivní "věčnou archivaci" jeho drahocenných dat. Přitom mohl dříve využít technologie S.M.A.R.T která harddisky stále monitoruje a zaznamenává veškeré nesrovnalosti v jejich chodu jen proto, aby byla schopna předpovědět kdy může dojít k jejich selhání!

Reklama

SMART (název budu dále psát bez teček) je zkratkou anglického "Self Monitoring And Reporting Technology" - ve volném překladu by tento název mohl znít: technologie monitorující a posuzující stav disku. Možná, že v tomto okamžiku zvednete obočí, ale vězte, že SMART je technologie běžná téměř u všech současných pevných disků (podle mých odhadů je jí vybaveno nejméně 95% pevných disků, včetně disků SCSI) a jsem si téměř jist, že provádí svou činnost na vašem počítači... i v tomto okamžiku. Co je však pro většinu uživatelů PC ještě překvapivější je to, že zjištění a predikce tohoto systému jdou vniveč - běžně totiž nejsou Vám ani operačnímu systému předávány. Je tedy možné, že nějaký systém si ve vašem počítači myslí, že váš disk mele z posledního, ale vy o tom nevíte.

S.M.A.R.T - zjistěte jak je na tom Váš harddisk
i Zdroj: PCTuning.cz

Co je a jak funguje S.M.A.R.T?

SMART má, jak jsme již řekli, za úkol detekovat a zaznamenávat veškeré nerovnoměrnosti a chyby v práci disku a z nich vyvozovat nejenom kondici disku ale i pravděpodobnou dobu, kdy může dojít k jeho selhání(!)

Prognózy jdoucí... do odpadu

V tomto okamžiku vykřiknete: proč, proboha, se údaje z této skvělé technologie nevyužívají běžně. Odpověď je snadná - údaje poskytované SMARTem jsou vlastně prognózami vyvozenými z vedlejších jevů provázejících postupnou degradaci disku (jako například z počtu detekovaných, avšak korigovaných chyb čtení (navenek se funkce disku jeví jako v pořádku), či z počtu pokusů o rekalibraci HDD.

Jelikož se jedná o prognózu, nemá tento údaj ve světě počítačů přílišnou váhu - jednak je zde otázka nakolik jsou zjištěné prognózy přesné (disk může, přes odhadovaný kritický stav fungovat ještě i velmi dlouhou dobu), jednak by zde mohla nastat mylná interpretace hlášení "disk je OK". Stále (i za jednu vteřinu) totiž může dojít k náhlé události která disk a jeho data pošle na věčný odpočinek.

S.M.A.R.T - zjistěte jak je na tom Váš harddisk
i Zdroj: PCTuning.cz

Komentář PCtuningu: zdá se nám, že zájem na tom, aby se data poskytované technologii SMART příliš nestudovaly mají samotní výrobci disků. Jednak je SMART o poruchách a selháních disků, o kterých nikdo nechce mluvit ani slyšet (naše disky jsou bez chybičky), jednak je zde obava z nadměrných reklamací (SMART hlásí chyby - chci disk vyměnit). Navíc existují disky, které hlásí nebezpečí selhání už dva týdny po uvedení do provozu...

Utility pro čtení stavu SMART

Na internetu se vyskytuje celá řada utilit které dokážou číst stav registrů SMART (údaje jsou shromažďované elektronikou disku stále a navíc nezávisle na operačním systému). Velmi dobrou utilitou je SMARTUDM (ke stažení na PCtuningu zde, velikost 40k) - pracuje však pod čistým DOS-em (můžete ji nahrát na startovní disketu Windows 9x). Vynikající je i program HDD Speed 2.1 (ke stažení zde, velikost 236kB) - ten je určen především odborníkům a jde "do hardware" mnohem víc.

Utility pro Windows

Poněkud starší, avšak plně funkční freewarovou utilitou je Active Smart Monitor 1.11 (ke stažení u nás zde, velikost 750k). Tento prográmek stál pak u zrodu již sharewarové, avšak mimořádně kvalitní utility Active Smart 2.31 (ke stažení u nás zde, velikost 850k).

S.M.A.R.T - zjistěte jak je na tom Váš harddisk
i Zdroj: PCTuning.cz

Poznámka: Většina zde zmíněných utilit poskytuje mnoho podrobných doplňujících údajů týkajících se disku, jeho verze, geometrie, otáček, firmwaru či právě používaného přenosového protokolu.

Jsou předpovědi systému SMART přesné?

SMART může relativně účinně odhalit zhoršování stavu disku vyplývající np. z postupné degradace povrchu disku či opotřebování ložisek či motorů. Náhlé události (asi 40% havárií) jako je katastrofické střetnutí hlaviček s plotnou disku, napěťové špičky, přepětí, přerušení vodiče či poškození elektroniky SMART pochopitelně nepředpoví. Existuje obecná zásada jak interpretovat výsledky poskytované systémem SMART - pokud jsou výsledky špatné, ihned zálohujte svá data, pokud jsou dobré, zálohujte svá data!

Místo sytému SMART lze občas odhadovat blížící se krizi podle nestandardního chování disku. Disk se v těchto případech loučí prodlevami ve své činnosti nebo dokonce slyšitelným cvakáním hlaviček.

První
Poslední
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama