velka-vanocni-sms-soutez
PCTuning Článek

Velká vánoční SMS soutěž

Redakce PCT

Redakce PCT

6. 12. 2006 01:00 1

Seznam kapitol

1. Velká vánoční SMS soutěž 2. Pravidla SMS soutěže „Pctuning.cz“

V listopadu server PCtuning.cz, podle měření NetMonitor, navštívilo více než 300 000 čtenářů. Rozhodli jsme se (spolu s některými našimi inzerenty) tento fakt oslavit uspořádáním malé SMS soutěže s cenami v souhrnné výši 7500Kč.

Reklama
Reklama

1. organizátor a provozovatel soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Globalnet s.r.o., 28.října 123, 702 00 Ostrava,
službu technicky zajišťuje TANGER computersystems s.r.o.

Poznámka: Službu neposkytuje Telefonica O2, T-Mobile ani Vodafone.

2. doba trvání soutěže

Soutěž probíhá od 1.12. 2006, 00:00 hodin. Každých 21 - 28 dní bude provedeno losování a zveřejněna nová vědomostní otázka.

3. účast v soutěži

Soutěže se může zúčastni jakákoli osoba s trvalým pobytem na území České republiky.

4. princip soutěže

Princip soutěže: Jedná se o širokooborovou vědomostní soutěž s možností odpovědi A) B) C) - jen jedna odpověď je správná. Kompletní pravidla SMS soutěže „Pctuning“, jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

Oslovení účastníků

Pro oslovení účastníků SMS soutěže „Pctuning.cz“ bude využit reklamní prostor na stránkách tohoto internetového magazínu.

Vstup do soutěže

  • Pro vstup do SMS soutěže „Pctuning.cz“ musí účastník zaslat SMS zprávu ve tvaru PCT_“odpověď (odpověď nahrazuje písmeno A) B) C) na číslo 900 07 15, čímž se zaregistruje do soutěže a tím se zároveň zařadí do slosování. Odesláním soutěžní SMS souhlasí účastník s pravidly vědomostní SMS soutěže.
  • každá fyzická osoba se může zúčastnit SMS soutěže „Pctuning.cz“ kolikrát chce, tímto zvyšuje svoji šanci na výhru v losování.

Výherci SMS soutěže „Pctuning.cz“

  • vítězem SMS soutěže „Pctuning.cz“ se stává účastník zvolený losovaním, tento vyhrává první hlavní cenu. V případě tipovací soutěže vyhrává nejpřesnější odhad hledané veličiny. Pokud se těchto vyskytne více, opět se losuje výherce.
  • - dále odměňujeme 100., 200., 300., 400., 500., účastníka soutěže menšími cenami nebo reklamními balíčky.

Způsob zadávání

pro zaslání odpovědi na kvizovou otázku zašlete SMS ve tvaru:

  • Pro variantu A ………zašlete SMS ve tvaru PCT_A na číslo 900 07 15
  • Pro variantu B ………zašlete SMS ve tvaru PCT_B na číslo 900 07 15
  • Pro variantu C ………zašlete SMS ve tvaru PCT_C na číslo 900 07 15

V jedné SMS zprávě je možné zaslat vždy jen jeden tip a otázka má vždy jen jednu správnou odpověď, vyjíma tipovací soutěžní otázky, zde je správná odpověď podle vašeho uvážení.

Cena jedné odeslané SMS na číslo 900 07 15 je pro koncového uživatele 15 Kč s DPH.

5. předání výher

Organizátor je povinen kontaktovat výherce do 3 dnů po ukončení soutěže SMS zprávou nebo telefonicky. Dále budou výherci zveřejněni na stránkách této SMS soutěže. Výhru je výherce povinen převzít, či dohodnout jiný způsob přepravy do 14 dnů od ukončení soutěže.

6. SMS zprávy

Účastník SMS soutěže „Pctuning.cz“ je evidován pod telefonním číslem, ze kterého SMS odeslal. Cena každé jedné zprávy SMS je 15Kč včetně DPH. Organizátor není zodpovědný za technické chyby související s doručováním SMS zprávy, tj. zejména za jejich nedoručení či chybné doručení.

7. obecná ustanovení

Organizátor SMS soutěže „Pctuning.cz“ si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit SMS soutěž či změnit její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže. SMS soutěže „Pctuning.cz“ se nesmí účastnit zaměstnanci organizátora ani jiných společností podílejících se na realizaci soutěže. Vymáhaní účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Vstupem do SMS soutěže „Pctuning.cz“ se všichni účastníci zavazují dodržet její pravidla.

8.osobnostní práva a osobní údaje

Organizátor tímto informuje každého účastníka, který poskytl nebo poskytne v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“). Osobní údaje účastníků soutěže jsou shromaždovány prostřednictvím elektronických nosičů informací, v rozsahu účastníkem poskytnutých údajů, pouze za účelem provedení soutěže. Zapojením se do soutěže dává uživatel souhlas k zavedení svého telefonního čísla do databáze pro další marketingová sdělení a informace. Provozovatel soutěže se zavazuje takto získaná data dále nepoužívat a neprodávat.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

PCTuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme!

Váš tým PCTuning