bios-a-nastaveni-konec-spekulacim-1-cast
Software Článek BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)

BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)

Vopička Ondřej

Vopička Ondřej

22. 9. 2004 00:00 54

Seznam kapitol

1. Co to je BIOS ? - Hrátky s čertem 2. Vstupujeme do BIOSu - Enter the Matrix 3. Standard a Advanced BIOS Features - Z pekla štěstí 4. Chipset Features Setup - Velké nesnáze s malou pamětí 5. Chipset Features Setup II. - Masakr grafickou kartou

U někoho mohou nastavení BIOSu vyvolávat hrůzu, paniku a noční můry při pomyšlení na odtažitě modrou uživatelskou obrazovku plnou nesrozumitelných možností a nastavení. Existuje ale i sorta lidí, v kterých hlodá líbivý ladičský čertík a když se jim dostane pod ruku jakékoliv PC, v první řadě prohledávají baterkou jeho vnitřnosti a šťourají se právě v BIOSu. Ať již patříte k jakékoliv skupině, vězte že : "BIOS je když.....".

Reklama

Jak to tak bývá, i ty největší a nejsložitější systémy jsou vždy závislé na první pohled miniaturní struktuře a proceduře samočinně pracující buňky. Pouhá malá změna v procesech probíhajících v oné malé struktuře může vyvolat velké, zcela zásadní změny v celém systému. Teorie chaosu tento efekt definuje podobně.

Pozn. Komu jsou základy BIOSu jasné, dokáže se v něm orientovat a zajímají ho pouze popisy jednotlivých položek s možnostmi, může směle přeskočit do kapitol s jejich popisem.

BIOS (Basic Input/Output System), tedy "Základní systém řízení vstupu a výstupu" pracuje na nejzákladnější úrovni, stará se ve svém principu o komunikaci a hardwaru a softwaru. Pracuje se vstupy a výstupy jednotlivých hardwarových zařízení, naplňuje jejich základní požadavky, určuje jak se chovají komponenty vůči celému systému i vůči sobě. Dalo by se dobře říci, že BIOS je jakýsi "praotec" všech ovladačů. Výstupem BIOSu je ucelený sousled, inventář komponent a jejich nastavení, který předává posléze dál operačnímu systému (ať už Windows, DOS, Linuxu nebo čemukoliv jinému). Tyto předsazené procesy mají pro správnou funkčnost zásadní význam a je-li něco špatně již zde (nastavení, nespolupracující komponenty, apod.), v drtivé většině se se zlou potážete i v dalších fázích (rozuměj v operačním systému).

Kromě základních desek, které se každému vybaví v prvé řadě při vyslovení slova BIOS, se můžeme s tímto termínem setkat zejména u grafických karet a v dalších zařízeních (zvukové karty, USB zařízená jako MP3 Flashdisky, apod..). BIOS zde slouží především jako možnost pro upgrade, změnu základních nastavení (frekvence jádra a pamětí grafické karty, apod)  a nahrání nového firmware daného zařízení. Dále se však budeme zabývat jen BIOSem pro základní desky, neb ten má v problematice optimalizace a možnostech nastavení systému určující význam.

BIOS obsahuje svůj SETUP, což je program umožňující měnit základní nastavení BIOSu a provádět jeho ladění. SETUP se vyvolává stisknutím patřičné klávesy (zpravidla DEL, F2) při bootování počítače a je nedílnou součástí samotného BIOSu. Ten je uložen na čipu umístěném na základní desce. V "dřevěných" dobách PC se používal čip s pamětí ROM (Read-Only Memory), která byla nezapisovatelná a jediná cesta k upgradu spočíval ve výměně čipu. Posléze se přešlo na čip s pamětí EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM), která se již umožnila zápis novějších dat, ovšem s nutností vyjmout čip k této operaci. Dnes je kurzu přídomek "FLASH" (všechno je Flash.. Flash BIOS, FlashDisk, FlashCard, Flash Gordon apod.. :-), který naznačuje, že přepis se děje s rychlostí blesku bez nutnosti vyjímat čip ze základní desky. BIOS je tedy uložen v zapouzdřeném čipu, jež se skládá jak z pevné, neměnné, ROM paměti (některé strukturní znaky a základní principy BIOSu jsou na fest) a v přepisovatelné RAM (vyjímečně EEPROM) paměti ve vrstvě zvané CMOS. V CMOSu jsou uloženy změny provedené uživatelem a aby byli zachovány i při vypnutém počítači je CMOS napájen baterií uloženou přímo na desce. Tato baterie má dlouhou životnost a pokud by se nakonec někdy vybila, znemožnilo by to pouze pamatovat si uživatelské nastavení a bylo by používáno jen tovární nastavení BIOSu z ROM paměti.

Důležitou funkncí BIOSu je jeho aktualizovatelnost, nebo chcete-li možnost upgrade. Novější verze BIOSů přichází kvůli stále rozšiřující nabídce nových komponent, které můžou a nemusí s danou verzí BIOSu koexistovat korektně. Kromě oficiálních BIOSů je i řada fachmanských a ladičských verzí, které někdy až dramaticky rozšiřují možnosti nastavení a přidávají funkce, které ty oficiální záměrně blokují. Upgrade BIOSu (nebo-li jeho "Flash") může řešit problémy kompatibility komponent a jejich nestandardní funkčnosti. Kouzelné slovíčko "může" má právě u BIOSu pekelný význam. "Může" však i celou situaci zhoršit nebo ji naopak "může" vyřešit jednou pro vždy tím nejzásadnějším způsobem (černá obrazovka, pííípóoo, píííípóoo). Toto se sice stává u malého procenta případu (mezi které patřím i já :-), ale "shit happens". Pak přichází na řadu otázka BIOS recoverů, utilit pro zpětné naflashování fungující BIOSu, apod. Nezbývá než poradit : "Pokud něco funguje, nechte to tak". Upgrade BIOSu na novější verzi není tolik kritická otázka jako např. instalace nových DirectX, ForceWare ovladačů, VIA Hyperion, apod. Fungující BIOS, je-li funkčně dobře nastaven a od výrobce naprogramován, vydrží i několik let a poradí si i s komponenty v jádru generačně novějšími.

Problematikou aktualizace BIOSu a zpětného recoveru (deaktualizace ?!? :-) se nyní nebudeme zabývat, to je téma na samostatný článek. Nicméně je dobré vědět, že často je továrně "aktualizování" BIOSu zakázáno. Jedním způsobem je propojka přímo na základní desce, která bývá v pozici "Write Disabled", druhým je pak přímo v BIOS SETUPu položka BIOS Protection, kterou je nutno pro odemknutí možnosti přepisovatelnosti nastavit na ENABLED. Stejně tak se jistě zainteresovaní setkali s propojkou Clear CMOS umístěnou na základní desce, která po chvilkovém zkratování v patřičné poloze vrátí uživatelovo nastavení do původního nastavení přebraného z ROM paměti čipu.

Tatíček tvůrce - zlo přichází z bažin

Konkurenční boj probíhající mezi jednotlivými výrobci BIOSů se v ničem neliší mezi bojem, který probíhá na scénách ostatních (ATI - NVidia, Intel - AMD). V konečné fázi mají výrobci čipů nasmlouvány kontrakty s výrobci základních desek (je to pro ně výhodnější řešit formou outsourcingu, než zaběhnout vlastní implementaci BIOSů. Např. AMIBIOS se dodává k MSI), popř. jiných zařízení. Tyto čipy původně vyráběly celkem 3 firmy - American Megatrends Inc, Award Software a Phoenix Software. Každá verze měla své pro i proti, výhody i nevýhody. A jelikož ty tam jsou ty doby, kdy podniky proti sobě konkurenčně bojovali o přízeň zákazníka v podobě širšího spektra nabídky a nižších cen, došlo k odkoupení Award Software společností Phoenix. Nový trend, který nastolila NVidia (koupí 3Dfx) prostě funguje - nevíš co s konkurencí, tak ji kup :-). Čipy se však stále prodávají pod značkou Award, což přispívá daleko více k matení všech. Ale co, žijeme v 21. století !

BIOS a nastavení - konec spekulacím (1. část)
i Zdroj: PCTuning.cz

Dnes se dá říci, že nejvíce rozšířený (hlavně u nových základních desek) je BIOS společnosti AMI, sekunduje mu právě Award (ten se požíval hodně před cca 3 až 5-ti lety). Existuje samozřejmě i skupina firem, který si vyrábí veškeré komponenty samy (HP, Dell, Compaq, IBM), tudíž mají i své revize BIOSů více či méně kompatibilní s revizemi AMI či Award.

První kroky v BIOSu

Po samotném zapnutí počítače probíhá BIOSem vyvolaný proces nazývaný POST (Power-On Self Test). Při tomto testu se detekují základní komponenty jako CPU, paměť, AGP a PCI zařízení, pevné disky, apod. Když POST předá nashormážděné informace BIOSu, který rozhodne o jejich parametrech a uživatelem změněných nastaveních, vyprodukuje soupis, inventarizaci zařízení a jejich nastavení je teprve další řízení podstoupeno operačnímu systému. Tento procese netrvá dlouho, v závislosti na počtu zařízení, rychlosti počítače a procesů, který musí zpracovat. Většinou pár sekund, někdy se ani nedá postřehnout, nabíhá-li obrazovka delší dobu (pak je první co vidíte logo bootujících Windows). Někdy SETUP BIOSu umí POST průběh na obrazovce zamaskovat celoplošným logem, což není příliš výhodné, zvláště kvůli tomu že nevidíte co se "za logem" děje (logo se dá přirozeně zrušit položkou Full Screen Logo a hodnotou DISABLED). Samotný průběh POST si můžete kdykoliv zastavit klávesou PAUSE a podívat se tak důkladně na vyprodukovaný inventář zařízení.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama