Chytřejší hračky a hloupější lidé: Jak nás ničí technologie
i Zdroj: PCTuning.cz
Internet Článek Chytřejší hračky a hloupější lidé: Jak nás ničí technologie

Chytřejší hračky a hloupější lidé: Jak nás ničí technologie | Kapitola 3

Michal Rybka

Michal Rybka

7. 7. 2017 03:00 95

Seznam kapitol

1. Informace bez kontroly 2. Málo času a hodně zábavy 3. Nestravitelný svět 4. Digitální anarchie 5. Nenudit! 6. Nevzdělatelnost?

Je až strašidelné, kolik lidí opakuje myšlenky neuroteologa Manfreda Spitzera o tom, že technologie nás oblbuje. Ano, jsme na ní závislejší a těkavější. Jádro problému ale není v tom, že muži opustili práci s kladivem u žáru výhně a ženy přestaly trávit den pěstováním plodin a večery tkaním, ale v informačním přehlcení, které přinesl internet.

Reklama

Lidská psychologie není stavěná na plavání v tak rozsáhlém oceánu informací. Naší podstatou je ignorantství anebo parciální ignorantství, kdy se dobře vyznáme v jedné věci, ale ne v těch ostatních. Schopnost parciální ignorace, tedy zaměření se na úzký obor, je dokonce vyzdvihována jako rys osobnostního rozvoje. Jen výjimečně nadaní jedinci jsou schopni racionálně posuzovat spolehlivost informací, protože podobné usuzování je založené na jejich srovnávání s jinými informacemi. Za posledního polyhistora (člověka, který obsáhl veškeré poznání své doby) je považován Leonardo da Vinci (1452–1519), což by nám mělo napovědět, jak jsme na tom se schopností poznání do šíře věcí. Od da Vinciho prostě veškeré poznání lidstva žádný jednotlivý člověk nedal. Ani Sheldon ne.

Chytřejší hračky a hloupější lidé: Jak nás ničí technologie
i Zdroj: PCTuning.cz


By Leonardo da Vinci - Photo by Nico Barbatelli, Public Domain, Link

Pokud nejste polyhistor, jak máte vyhodnocovat informace? Když jste byli za bolševika v knihovně, bylo srovnávání zdrojů možné, protože a) bolševik vám informace předfiltroval, b) posuzovací proces byl docela přísný, c) rychlost posuzování byla malá. Byl to pohodový svět, protože kriticky srovnat několik článků byla operace na několik týdnů. Předně, knihovna byla daleko. Dále – potřebné časopisy či knihy tam obvykle nebyly. Získat je trvalo nějakou dobu, pak zapůjčit, pročíst a vrátit. Pokud bylo něco dostupné jen občas, bylo to velice cenné. Dnes můžete něco podobného zvládnout v případě textu v řádu minut, u videí v řádu desítek minut. (Ano, nástup video období na internetu neznamená zrychlení zpracování informace, ale její zpomalení.)

Chytřejší hračky a hloupější lidé: Jak nás ničí technologie
i Zdroj: PCTuning.cz

Buď jak buď, jsme vystaveni masivnímu toku informací, které nelze racionálně srovnávat a posuzovat. Nemáme na to kapacitu. Řešení problému si každý představuje po svém, máme tu sociální bubliny definované přáteli, strojové bubliny na základě vašich algoritmických preferencí. A samozřejmě nikdy nekončící pokusy o státem definované bubliny, tedy návrat ke klasické ideologické propagandě, technologicky tažené Čínou, následované totalitními státy a konče moderními západními demokraciemi, které zapomněly na hodnotu svobody slova a nahrazují ji cenzurou, tedy politicky korektně řečeno politickou korektností.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama