jak-budeme-testovat-lcd-monitory-aneb-kde-uz-lidske-oko-nestaci
PCTuning Článek

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí

Kuchař Martin

Kuchař Martin

23. 8. 2006 01:00 71

Seznam kapitol

1. Důvody pro změnu 2. Měření 3. Další testy 4. Hodnocení monitoru

Jistě jste si na stránkách PcTuningu přečetli alespoň jednu recenzi LCD monitoru a víte, jak metodika testování probíhá. Jelikož ale doba pokročila a rychlost současných panelů je velmi vysoká, bylo potřeba přijít s novou metodou, která dokáže zcela objektivně změřit veškeré parametry současných i budoucích LCD displejů. Jak tedy bude vše vypadat si ukážeme v následujícím článku.

Reklama
Reklama

Prvotní myšlenka tohoto zařízení je měření odezvy avšak postupem času stráveného při sestavování jsme došli k tomu, že tímto zařízením se dá velice dobře posoudit i kvalita kontrastu nebo homogenita podsvětlení. Pro názornost a snadné pochopení si vše opět rozebereme postupně.

Odezva:

Troufám si říci, že odezva je pro mnoho uživatelů to jediné, na co při nákupu hledí - mnoho z nich se nechá zlákat marketingovými tahy výrobců, kdy udávají hodnoty blížící se 2ms avšak realita je poněkud odlišná. Je potřeba odlišit odezvu Grey to Grey a odezvu v plném přechodu (bílá - černá - bílá), kdy je reakční doba samozřejmě podstatně delší. Možná jste si nyní všimli, že přechod je Grey to Grey a nikoliv pouze Gray to Black - to značí, že odezva se nepočítá pouze při přechodu z jednoho odstínu do druhého, ale také při jeho "zhasnutí". Pokud tedy máme dvě barvy - bílou a černou - pak první přechod je z bíle do černé a druhý přechod pak z černé do bílé. Tyto přechody mají své technické označení, které budeme i my v nové metodice hojně používat - první značí rozsvícení pixelu (z černé do bílé) a říkáme mu RISE (vzestup), druhé je zhasnutí pixelu (z bílé do černé) a zde se používá slovíčku FALL (pokles). Celková odezva pak odpovídá jejich součtu.

Aby byla tato metodika co nejvíce relevantní a ukazovala na kolik výrobci udávají reálné či nereálné hodnoty, použijeme stejný způsob měření jako na serveru TomsHardware - změříme odezvu ve více odstínech šedi a vše vyneseme do jasné křivky. Počátkem měření bude vždy černá a ta následně přejde přes odstín šedé zpět do černé. Odstíny jsou odstupňovány v krocích - R=G=B=50 po R=G=B=255 v krocích po 25 (poslední krok je 30 jinak by nám neseděl součet). V grafu bude následně vždy vynesena křivka jak pro hodnotu rise, tak i fall a samozřejmě i pro celkovou odezvu.

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí

Z tohoto grafu může každý uživatel bez jakéhokoliv problému přesně vyčíst, jakou odezvu má panel v jakém přechodu a sám si udělat obrázek o tom, zda výrobce se svými "papírovými" hodnotami pouze krmí zákazníky marketingovými žvásty a nebo zda se opravdu jedná o zcela věrohodné hodnoty.

Aby ale nebylo vše tak jednoduché, přidává se nám do měření další technický parametr, který má na výslednou hodnotu reakční doby nemalý vliv. Mnoho čtenářů již nyní jistě tuší, že se jedná o technologii zvanou OverDrive, která má za úkol urychlit rozsvícení "rise" či zhasnutí "fall" pixelu. Zde už jsme si se serverem TomsHardware bohužel nevystačili a byli jsme nuceni vyhledat VESA normu (Video Electronics Standards Asociation) - přesně její část nazvanou Flat Panel Display Measurements Standards version 2.0, která měření v těchto případech zcela jasně charakterizuje.

V normě se dočteme, že technologie OverDrive se skládá ze součástí overshoot a undershoot - čtenáři znalí angličtiny již asi tuší, že první je použita při náběhu pixelu a ta druhá při jeho zhasnutí. Princip tedy spočívá v tom, že nebudeme měřit hodnotu při protnutí 100% nebo 0% (světlo - tma), ale hodnotu změříme na 110% respektive -10%. U technologie OverDrive je každý pixel otáčen za pomocí zvýšeného napětí něž je tomu u LCD obrazovek bez této technologie - pixel se do požadované intenzity dostane v kratším časovém úseku avšak je potřeba počítat s jeho "přesvícením" - jistý čas je intenzita jeho svitu vyšší než je požadována. Vše nám ale lépe vysvětlí následující obrázek.

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí
Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí
Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí
Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí


Takto vypadá ideální odezva bez OverDrive.


Zde je použito jak undershoot tak overshoot.


OverDrive které nedosahuje 110% či -10%.

Kombinace undershoot a klasické reakční doby.

Jak vidíte, tak na prvním obrázku je zachycen ideální průběh odezvy monitoru bez OverDrive - hodnotu v tomto případě nalezneme mezi průsečíky 0% a 100% svitu a pomyslné tečny sestrojené ke křivce (tečna se sestrojí v místě nejdelšího rovného úseku).

Druhý obrázek zachycuje optimální průběh odezvy s použitím OverDrive - zde je jak undershoot tak i overshoot. Jak jistě vidíte, tak hodnotu získáme opět z pomyslných průsečíků, které jsou ale v tomto případě udány body, kde křivka při svém návratu do požadované intenzity protne hranici 110% či -10%. Je potřeba si ale uvědomit, že pokud testujeme odezvu na přechodu z černé nebo bílé (krajní polohy barevného spektra) pak alespoň jeden z přesahů zmizí - hodnotu pak odečítáme na základě kombinace dvou předchozích metod.

Nakonec nám zbývá poslední ukázka OverDrive, u které jsou ale přesahy pouze do 10%. Pak nemusíme ani sestrojovat tečny nebo hledat průsečík při návratu, ale stačí změřit vzdálenost (rozumějte čas v ms) mezi dvěma vrcholy těchto přesahů. Poslední možná situace, která snad ani nemusí být ilustrována je případ kdy přesahy nedosáhnou ani hranice 5% (dá se považovat za chybovost měření danou šumem apod.) - měření pak probíhá stejně jako v prvním případě kdy jsme vše vyřešili pomocí tečen.

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí


Reakční doba fall při změně na šedou s hodnotou R=G=B=175. (časová základna je 20ms/d)


Zde je print-screen z výstupu osciloskopu. Tento snímek bude vždy zobrazen u každé recenze aby si čtenáři mohli udělat obrázek jak vypadá daný panel ve skutečnosti a nejen v grafu. Na snímku je zachycena odezva typu fall a pomocí barevných linek je ohraničena celá reakční doba. Vertikální linky značí hodnotu 0% a 100% a svislé linky jsou pak umístěny do průsečíků vertikálních linek s myšlenou tečnou k dané křivce. Zde byla naměřena hodnota 12,1ms.

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačíOdezva rise opět při přechodu na šedou R=G=B=175. (časová základna je 20ms/d)

U odezvy rise je situace naprosto stejná jako u předchozího případu. Naměřená hodnota je 4,8ms.

Stabilita kontrastu při změně jasu:

Čtenáři, kteří sledují náš web delší čas a čtou recenze LCD panelů jistě ví, že doposud jsme se tímto testem vůbec nezabývali. Díky nové metodice založené na optické sondě a osciloskopu jsme nyní schopni tuto oblast prověřit s laboratorní přesností a tudíž od dnešního dne budou moci čtenáři naprosto přesně zjistit, zda testovaný panel netrpí problémem ubývajícího kontrastu při sníženém jasu. Především u levnějších LCD se často objevuje jev velmi nízkého kontrastu při snížení jasu na hodnoty kolem 10 - 30%... toto snížení mnoho uživatelů používá například při práci v noci, kdy nechtějí byt monitorem doslova oslňováni.

Pro měření je použita šachovnice (černá a bílá barva) o rozměrech 4x4 pole na kterých je vždy změřena hodnota svítivosti (napětí) a následně pro každou polohu pixelu (zhasnutá či rozsvícený) udělaný průměr, ze kterého se pak velice snadno získá výsledný kontrast. Díky tomu je prakticky zcela eliminován vliv nehomogenního podsvícení panelu.

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí


Náhled testovacího obrazce - na každém panelu je přizpůsoben danému poměru stran.

Pro nejlepší názornost se měření opakuje při více hodnotách jasu, které se nastavují pomocí OSD menu daného LCD - kroky jsou po desíti od 10 do 100. Kontrast je ponechán na maximu po celou dobu měření. Pro názornost zde přikládáme obrazec z referenčního panelu NEC MultiSync 20WGX2.

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí

Z grafu je jasně patrné, jak si monitor se snížením jasu dokáže poradit.

Homogenita podsvícení:

Možná Vás již také napadlo, že díky této sondě by bylo možné měřit homogenitu podsvícení stejně přesně jako například již zmíněnou odezvu nebo stabilitu kontrastu. A pokud jste si říkali,že ano tak jste měli na 100% pravdu neboť ani tento test nebude v nové metodice vynechán.

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí


Testovací obrazec - vždy je přizpůsoben danému rozlišení.

Měření probíhá na černé obrazovce, která je pomocí 1px linek rozdělena na 64 polí. Na každé této oblasti je změřena hodnota napětí, která je následně převedena na procenta, která jsou vynesena jak do 3D tak i 2D grafu. Pro lepší názornost je 3D graf zobrazen s menším barevným odstupem čímž více vynikne jeho prostorovost, která je samozřejmě přímo úměrná k homogenitě podsvícení. Tomuto grafu následuje 2D graf, který je odstupňován po 2,5% což je bohatě postačující rozmezí pro jasné zobrazení daných světelných odstupů od ideálního podsvícení. Ve všech grafech jsou dané panely promítnuty jako čtvercové avšak měření samozřejmě probíhá vždy v daném poměru, které je následně pouze tímto způsobem prezentováno. Nejlepší si bude vše ukázat na jasném příkladu.

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí

Z tohoto grafu si dokáže čtenář udělat jasnou představu díky trojrozměrnému vněmu, který velmi spolehlivě ukáže na dané vlastnosti.

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí

U 2D grafu je jeho síla ukryta právě v barevném podání - čím tmavší barva tím menší intenzita podsvícení.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

PCTuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme!

Váš tým PCTuning