jak-budeme-testovat-lcd-monitory-aneb-kde-uz-lidske-oko-nestaci
PCTuning Článek

Jak budeme testovat LCD monitory aneb kde už lidské oko nestačí

Kuchař Martin
Kuchař Martin
22. 8. 2006 23:00 71 Sdílej:

Seznam kapitol

1. Důvody pro změnu 2. Měření 3. Další testy 4. Hodnocení monitoru

Jistě jste si na stránkách PcTuningu přečetli alespoň jednu recenzi LCD monitoru a víte, jak metodika testování probíhá. Jelikož ale doba pokročila a rychlost současných panelů je velmi vysoká, bylo potřeba přijít s novou metodou, která dokáže zcela objektivně změřit veškeré parametry současných i budoucích LCD displejů. Jak tedy bude vše vypadat si ukážeme v následujícím článku.

Reklama
Reklama

Aby bylo možné panely porovnávat na základě naměřených hodnot, je potřeba určit jasné kritéria pro jejich hodnocení. čtenář bude díky těmto údajům schopen porovnat dva panely prakticky okamžitě po shlédnutí udělených bodů a v případě zájmu se teprve zaměřit na danou část celé recenze.

Je jasné, že pro ohodnocení panelu není možné udělit pouze jedno celkové skóre neboť každý uživatel dává přednost jiným kritériím - pro někoho hraje zásadní roli odezva zatím co další uživatel ocení spíše věrné podání barev. Právě kvůli těmto potřebám jsme byli nuceni sestavit metodiku hodnocení v několika krocích, které si nyní podrobně rozebereme. V každé kategorii bude možné získat až 50b, které budou udělovány nebo odebírány podle níže uvedených kritérií.

Kategorie jsou: Odezva - Podání barev - Možnosti polohování a provedení - Podsvícení - Porty a příslušenství - Celkem

V samostatné kategorii pak bude vždy uvedena cena v poměru k získaným bodům, která může u mnoha uživatelů hrát nemalou roli.

Odezva bude hodnocena velice snadno. Většinu uživatelů zajímá průměrná hodnota reakční doby, která je v praxi nejčastěji sledovatelná - proto jí přidělujeme váhu celých 30b z možného bodového ohodnocení. Zbylých 20b si mezi sebe rovným dílem dělí maximální a minimální doba odezvy - 10b je samozřejmě 0ms a méně a hodnota 0b je pak nastavena na 35ms což je hodnota, se kterou se u moderních LCD již prakticky nesetkáme. Pokud z těchto hodnot spočítáme vážený průměr, tak jsme schopni velice přesně daný panel ohodnotit.

U podání barev je potřeba nahlížet na více faktorů, které mají na výsledný efekt jistý vliv. Dithering bude ohodnocen max. 15b a podle jeho intenzity se budou procenta odečítat. Podobně je na tom i situace s přílišnou pasterizací, která má váhu celých 20b. Stejným bodovým postihem jsou ohodnoceny položky viditelného proužkování a malou hloubkou barev - obě po -7,5b.

Homogenita podsvícení se určí tak, že pouze zjistíme, kolik procent z celého panelu je podsvíceno s intenzitou mezi 85% a 100%. Zjištěná hodnota je přepočítána na body (100% = 50b a 0% = 0b) a vynesena do grafu.

Možnosti polohování a provedení jsou pro mnohé uživatele zcela zásadní a proto je potřeba jim věnovat patřičný prostor. Zde budeme začínat na 50b a za každou vlastnost se budou body odečítat. Velmi velkou váhu má funkce PIVOT, za kterou může panel ztratit až 15b. Následuje výškové nastavení, kdy za každý cm zdvihu pod 30cm panelu odčteme 0,5b. Náklon je ohodnocen -0,25b za každý 1° pod 15° při náklonu vpřed a u náklonu vzad je mezní hodnota 50°. Za složitou manipulaci či horší stabilitu ve zvolené poloze ubereme panelu pokaždé po 2,5b.

Pozorovací úhly budou hodnoceny na základě poklesu jasu a kontrastu a podle posunu barevného spektra. Jelikož jsou v tomto testu použity celkem 4 fotografie, tak každá bude mít celkem 12,5b možného postihu, které se navíc rozdělí mezi barevné podání (5b) a stabilitu jasu a kontrastu(7,5b).


UPRAVENO na základě diskuse pod článkem:

Porty a příslušenství - tato část je lehce složitá neboť každý uživatel klade v této oblasti odlišné požadavky. I přes to jsme se ale rozhodli udělovat body i pro tuto kategorii. Za jakýkoliv DVI port bude uděleno 7,5b, za každý další DVI pak 5b a za D-SUB 4b. Jako speciální porty budou hodnoceny Komponentní vstup - 7,5b, SCART 5b, S-Video 4,5b a kompozitní 3b. Pokud bude testovaný monitor navíc vybaven televizním tunerem, tak za kombinaci analogového a digitálního získá celkem 8b a pokud bude disponovat pouze analogovým tak 5b v případě digitálního 6b. V případě že je panel vybaven reproduktory a jedním audio vstupem/výstupem budou mu uděleny 3b, v případě dvou vstupů/výstpů 4b a za každá navíc +1b. Posledním kritériem je USB Hub kdy za tři porty získá panel automaticky 3b + za každý další port po 1b.

Poslední kategorií, která bude uvedena  samostatném grafu bude poměr ceny k výkonu. Běžnou malo-obchodní cenu daného panelu podělíme celkovým počtem bodů, čímž okamžitě získáme velmi objektivní a směrodatný ukazatel. Mnoho uživatelů si v dnešní době vybírá HW právě podle tohoto kritéria a tak by byla veliká škoda jej do recenzí nezahrnout.


Takto bude vypadat celkové hodnocení testovaného panelu.

Na závěr tohoto odstavce zbývá jen říci, že toto ohodnocení je natolik přesné a jasně dané, že není prakticky možné dosáhnout plného počtu bodů (250b) a je potřeba si uvědomit, že i bodový zisk rovnající se hodnotě 180b je více než výborný. Myšlenka grafického ohodnocení je především v tom, aby byli čtenáři schopni rychle a snadno porovnávat dva nezávislé články.

Závěr

Doufám, že budete s novou metodikou plně spokojeni a pokud máte jakékoliv návrhy, tak je neváhejte zmínit v diskusi. Pokud bude nápad zajímavý a přínosný, pak není problém jej do nové metodiky dodatečně zapracovat tak, aby byly s výsledkem spokojeni naprosto všichni čtenáři.

Závěrem bych si dovolil poděkovat serveru TomsHardware.com díky kterému bylo možné sestavit celou tuto metodiku - bez jeho skvělých článků by nebylo uskutečnění těchto plánů prakticky skoro možné.

Také děkuji společnost ETC s.r.o. za zapůjčení digitálního paměťového osciloskopu ETC M524.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

PCTuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme!

Váš tým PCTuning