Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning s využitím DALL-E (AI)
Návody Článek Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu

Tomáš Němec

Tomáš Němec

12. 6. 2024 12:30 41

Seznam kapitol

1. úvod a možnosti instalace programů 2. Přidaní repozitářů DEB 3. Balíčky Flatpak 4. Balíčky Snap 5. Snap store – správa Snapu 6. Grafická instalace balíčků

Podobnému tématu už jsme se věnovali. Od té doby už však došlo ke změně v několika důležitých oblastech. Podíváme se na to, co je u instalace aplikací pod linuxem nového a jaké další možnosti máte.

Reklama

Dnes si aktualizujeme a doplníme informace ze dřívějšího článku, v němž jsme se věnovali instalaci a správě aplikací pod linuxem pomocí balíčků DEB.

Linux a správa softwaru – DEB balíčky
i Zdroj: PCTuning.cz

Linux a správa softwaru – DEB balíčky

Dnes se podíváme na možnosti instalace a správu softwaru pro distribuce Linuxu využívající balíčky DEB. Způsoby ovládání…

10. 12. 2021 14:00
11

Probereme změny ve správě repozitářů a podíváme se na instalaci balíčků z příkazového řádku. Grafické programy pro správu balíčků si připomeneme odkazy do původního článku. V této oblasti jsou změny jenom nepatrné a platí popis uvedený ve starším článku. Vedle toho se však podíváme do instalace a správy balíčků Snap, Flatpak a AppImage.

V příkladech dále v článku budu používat sudo, pokud příkaz vyžaduje běh pod zvýšenými právy. Tento příkaz ovšem můžete vynechat a přepnout se do uživatele se zvýšenými právy. Pokud máte běžného uživatele s pravomocí použít příkaz sudo, můžete použít přepnutí pomocí

 sudo su

Příkaz pro přímé přepojení na uživatele Root je pouze

su

Základní příkazy instalace balíčků DEB

V této oblasti nejsou oproti původnímu článku prakticky žádné změny. Takže projdeme stručně. Instalaci balíčků provádíme pod uživatelem root. 

Příkaz dpkg je  příkazem nejnižší úrovně pro práci s balíčky DEB v linuxu. Hlavní využití má v případě programů uložených lokálně na pevném disku. Umožňuje instalaci offline. Řešení závislosti balíčku zde není implementováno. Balíček je nainstalován i v případě, že závislosti chybí a program, který je obsahuje, nespustíme. Pro veškeré možnosti tohoto příkazu použijte nápovědu man dpkg. V ukázce  je příkaz pro instalaci balíčku v aktuálním adresáři. Druhý příkaz úplně odstraní balíček.

sudo dpkg -i
sudo dpkg -p

Příkazy apt a apt-get jsou příkazy pro správu deb balíčku z repozitářů. Jejich použití se liší, apt-get má více možností, ale v některých případech má složitější syntaxi. Dále si ukážeme některé příklady.Tyto případy mají stejný zápis jak apt-get tak i pro apt.

Příkaz pro načtení aktuální databáze repozitářú, který se používá se před dalšími operacemi s balíčky, vypadá následovně:

sudo apt-get update

Následuje příkaz pro instalaci balíčku. Můžete nainstalovat více balíčků zároveň. Názvy balíčku oddělíme mezerou. V případě potřeby instalace závislostí budou závislé balíčky vypsány a budeme vyzváni k potvrzení souhlasu s pokračováním instalace.

sudo apt-get install

Příkaz sudo apt-get remove odstraní balíček. V případě potřeby odstranění souvisejících balíčků budeme upozorněni a bude vyžadován souhlas. V případě že odstraňovaný balíček používá konfigurační soubory balíčku, budou zachovány pro možné pozdější použití. pro možné pozdější použití

sudo apt-get remove

Následující varianta zcela odstraní balíček včetně veškerých konfiguračních souborů.

sudo apt-get purge

Aktualizace balíčků

Použije se opět příkaz apt-get. Jako první provedeme načtení aktuální databáze balíčků. Potom přijde řada na samotnou aktualizaci. Máme na výběr mezi parametrem  příkazu apt-get.. Možnosti jsou upgrade a dist-upgrade,

První varianta provede aktualizaci pouze v rámci jednotlivých repozitářů. Nezohlední přítomnost vyšší varianty softwarového balíčku v jiném repozitáři.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Druhá varianta provede aktualizaci napříč repozitáři.

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

A na závěr této kapitoly se podíváme, jak taková aktualizace vypadá. Vidět je to v přiloženém obrázku.

Jak na linux a aplikace: Instalujeme nový software do distribucí založených na Debianu
i Zdroj: PCTuning.cz


 

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama