ip-telefonie-aneb-ta-dratova-jak-ji-vetsina-z-nas-nezna
Software Článek IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná

IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná

Habala Michal

Habala Michal

14. 9. 2004 00:00 41

Seznam kapitol

1. Úvod do IP telefonie 2. Softwarová spojovatelka - CallManager

V dnešním světě mobilních telefonů, které jsou schopny nabídnout uživateli stále víc a víc funkcí, si mnozí lidé ani neuvědomují nebo spíš ani nepřemýšlí nad tím, jak se vyvíjí, zda dokonce nezaostává, sféra klasické telefonie, kterou se dnes chceme tak trochu zabývat. Nezůstaneme ale u té jak ji zná většina z Vás ze svých domácností. V tomto článku si řekneme něco o IP telefonii a zařízeních, bez kterých se neobejde.

Reklama
IP Telefonie aneb ta drátová jak ji většina z nás nezná
i Zdroj: PCTuning.cz

Někteří z Vás možná nebo určitě ví, co to IP telefonie je a jakým způsobem je zatím používána. Ti ostatní, nechť v případě zájmu pokračují v pročítání následujících řádků. Počátky vývoje technologií pro IP telefonii spadají do období okolo roku 1996. V té době byla ještě v plenkách, dnes se však propracovala na daleko vyšší pozici na trhu a začíná o ni být stále větší zájem. Abych uvedl do obrazu ty z Vás, kteří opravdu o IP telefonii neví mnoho, případně ty, kteří se rovnou ptají co to vlastně ta IP telefonie je, připravil jsem si souhrn základních faktorů, definujících zmiňované odvětví:

  • IP telefonie je, jednoduše řečeno, telefonování po Internetu nebo po libovolném médiu splňujícím požadavky a kritéria TCP/IP protokolů. IP telefonii tedy můžete provozovat přes Internet, ale stačí Vám také lokální síť LAN, WLAN, WAN či MAN, jak jsem již řekl, podstatou je TCP/IP.

  • IP telefonie však nevyužívá jen TCP/IP protokoly. Pro svůj chod využívá protokolů více. Jedním z nich je např. H.323. Jedná se o signalizační protokol, jehož úkolem je navázání spojení mezi dvěma telefonními čísly bez ohledu na to, kdo u konkrétních stanic zrovna je. H.323 však není jediným signalizačním protokolem, jeho poněkud inteligentnějším bratříčkem je protokol SIP. SIP se, na rozdíl od H.323, snaží o pravý opak - má za úkol navázat spojení mezi dvěma účastníky bez ohledu na to, u které stanice se zrovna vyskytují. V případě H.323 je hlavním identifikátorem telefonní číslo, v případě SIPu je identifikátorem ekvivalent e-mailové adresy (ve které však může být zakomponováno telefonní číslo). Otevřená rozhraní JTAPI a TAPI jsou neodmyslitelnou součástí systému z důvodu doplňování řídících serverů o nové funkce dle přání zákazníka.

  • IP telefonie se ovšem neskládá pouze z telefonních stanic a ústředen JTS, jak jsme na to většinou zvyklí. IP telefonie pro svůj chod využívá rozsáhlého softwaru, tzv. CallManageru, který má na starosti správu celé telefonní sítě. CallManager je vlastně taková telefonní ústředna pro IP telefonii, běžící např. na systému Windows 2000 Server. Jeden takový server dokáže obsloužit až 2500 IP telefonů, umístěných libovolně kdekoliv v síti. Ze základních funkcí bych jako nejpodstatnější uvedl správu a konfiguraci klientských stanic, správu číslovacího plánu a činnosti související se základním provozem, jako navázání a ukončení hovoru, přesměrováním hovoru či správu konferenčního volání. Abych nezapomněl, ovládání CallManageru je řešeno přes příjemné WWW rozhraní.

  • IP telefonie je ale mimo standardních služeb schopna nabídnout uživatelům mnohem více. Mezi rozšiřující služby patří například integrace hlasové a datové pošty. Uživatel má na serveru zřízenou schránku, do které se mu zprávy ukládají, ty si pak může číst buďto z telefonu nebo z počítače. Stejně tak i v případě hlasových zpráv. Může si je přehrát pomocí počítače, nebo si je může nechat přečíst telefonem. Další zajímavou a rozšiřující službou je tzv. IVR (Interactive Voice Response). Jedná se o systémy generující automatické odpovědi volajícímu. S těmito systémy se můžete setkat kdykoliv, když voláte svému oblíbenému operátorovi.

  • IP telefonii lze samozřejmě integrovat i do jednotné telefonní sítě. Lze tak volat mimo síťovou infrastrukturu i na pevné linky nebo na mobilní telefony. Tuto možnost zajišťují buďto hlasové brány nebo moduly do směrovačů.

Stručně o IP telefonech

Ke zkvalitnění služeb poskytovaných možnostmi IP telefonie patři jistě i kvalitní koncové přístroje. Nečekejte možnosti současných mobilních telefonů, ani Snake ani Rocket si na IP telefonech nezahrajete. Jsou však schopny nabídnout Vám jiné vymoženosti. IP telefony by se daly rozdělit do menších skupinek. Jednak přístroje pro běžné pracovníky - v předchozích řádcích jsem zapomněl podotknout, že IP telefonie se prozatím rozšiřuje zejména po firmách, proto uvádím slovo "pracovníky" namísto koncových uživatelů, apropo pro domácnosti by asi bylo zbytečné investovat do manažerského IP telefonu - a na stanice pro vyšší výkonné zaměstnance (ředitelé, obchodníci). Ostatní možnosti popíši v průběhu dalších vět. Pokud se jedná o přístroje pro ty "řádově níže posazené" zaměstnance, pak můžeme zmínit např. model...

Cisco IP Phone 7912G

Svými funkcemi je koncipován pro nízký až středně náročný telekomunikační provoz. Tento telefon je vybaven čtyřmi dynamickými klávesami pro jeho snadnou obsluhu, nabízí uživateli komfortní práci, informace o volání a intuitivní přístup k dalším funkcím.

Abychom se také dostali k dalšímu, zajímavějšímu modelu, tentokráte z řady manažerských stanic, popíšeme si nyní stanici s označením...

Cisco IP Phone 7960

Telefony řady 7960 patři mezi přístroje druhé generace s komplexní funkční výbavou je vhodný výhradně pro manažery a pracovníky s vyšší funkcí. Oproti modelu 7912 má 6 programovatelných tlačítek pro linky nebo funkce a čtyři interaktivní klávesy, které slouží uživateli pro snadnější obsluhu telefonu např. během telefonního hovoru. Cisco 7960 je vybaven velkým LCD displayem, který poskytuje velké množství užitečných informací (datum, čas, jméno a číslo volajícího, vytáčená čísla).

Cisco přišlo ještě s další řadou, a to 7920, na kterou se teď blíže podíváme...

Cisco IP Wireless Phone 7920

Jak jste jistě již z názvu poznali, jedná se o bezdrátový IP telefon, který ovšem, jak by Vás mohlo napadnout, nepracuje na principu klasického bezdrátového telefonu, který potřebuje pevnou základnu. Telefon 7920 využíva standardu IEEE 802.11b, tedy stejnou technologii, jako bezdrátové karty a access pointy Wi-Fi. Dá se říct, že je to tedy plně mobilní IP telefon, omezený pouze na pokrytí access pointů, vůči kterým je vázán. Tímto modelem Cisco jistě rozšiřuje schopnosti IP telefonie o velký kus. Telefon je schopen pracovat s přístupovými body Cisco AiroNet 1200, 1100, 350 a 340 (tyto všechny podporují též standard 802.11b).

Zatím jsme si popsali pouze tři modely IP telefonů, typů je však daleko více. Shrnuto jen do textu bez obrázků, další možnou variantou, jak si zavolat přes IP telefony, je například použití Cisco SoftPhone softwaru, který slouží k volání po Internetu, provider však většinou zajistí právě i bránu do JTS. Ještě bych uvedl, že například Cisco IP Phone 7960 lze rozšířit o přídavný modul pro využití na recepcích, vrátnicích nebo jen na místech s větší potřebou množství telefonních linek.

První
Poslední
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama