serie-testovaciho-software-rightmark
Článek Série testovacího software RightMark

Série testovacího software RightMark | Kapitola 4

Charles

Charles

28. 7. 2004 00:00 14

Seznam kapitol

1. RightMark Memory Analyzer (v3.2) 2. CPU RightMark 3. RightMark Gotcha! 4. RightMark 3DSound (v1.20) 5. RightMark Audio Analyzer (v5.3)

Společně s výkonným hardwarem a všelijakým tuningem jdou ruku v ruce také všemožné testovací utility, které jsou součástí výzbroje každého správného počítačového nadšence a ladiče výkonu. Jsou to ony, které podávají zpravodajství o vašem železe, kterým se posléze můžete chlubit a nebo jen si ověřit, zda váš systém pracuje v rámci udaných parametrů a zda někde není nějaký zádrhel (ať už výkonnostní nebo funkční).

Reklama

Tak to bychom měli k výkonnostní stránce věci. Dále tu máme zvuk a kvalitu jeho reprodukce včetně prostorového podání vícekanálových reproduktorových systémů. RightMark 3DSound obsahuje celkem 3 různé utility. Začněme tou nejzajímavější:

RightMark 3DSound - Positioning Accuracy Test

Slouží k testování přesnosti (rozmístění) zvukových zdrojů (jednotlivých reproduktorů vícekanálového reproduktorového systému). Program umožňuje vytvořit prostředí v kterém se pohybuje zdroj zvuku po vámi zvolené kruhové (pokud samozřejmě současně neaktivujete vertikální pohyb) trajektorii. A jelikož se jedná o test prostorového zvuku, tak si lze navolit, pomocí čeho bude prostorový zvuk generován. Mezi možnosti patří softwarová emulace DirectSound3D, dále DirectSound3D s využitím zvukového Hardware a následují volby s aktivací EAX2, EAX3 a dokonce EAX4 Advanced HD (musíte samozřejmě vlastnit také odpovídající zvukový Hardware).

Série testovacího software RightMark
i Zdroj: PCTuning.cz

Pokud se podíváme na rozmístění ovládacích prvků, tak v levé části je znázorněn prostor kolem vás (včetně momentálního místa zdroje zvuku) a pravé části jsou jezdce, kterými si lze navolit například výšku zdroje signálu (či nechat výšku se proměnlivě měnit). Dále lze definovat 2 EAX efekty (typu Environment - prostředí) a určit, zda a jakou mírou bude jeden dominantnější a nebo budou vyrovnané.

Série testovacího software RightMark
i Zdroj: PCTuning.cz


Pro zvětšení klikněte myší

Pod těmito jezdci se nacházejí tlačítka, která ovládají pohyb zdroje zvuku v prostoru a tlačítka, která aktivují či deaktivují filtry simulující překážky mezi zdrojem zvuku a vámi. Mezi tyto filtry patří:

Occlusion (pohlcování) - kdy je zdroj zvuku a posluchač úplně oddělen stěnou, takže není mezi nimi možné přímé spojení vzdušnou čarou, díky čemuž zvuk k posluchači putuje jedině skrze tuto stěnu a je tak značně tlumený.

Série testovacího software RightMark
i Zdroj: PCTuning.cz

Obstruction (překážka) - zvuk je možný se k posluchači dostat skrze překážku a nebo "lomením" (obtečením) kolem ní. V obou případech bude svým způsobem tlumen.

Série testovacího software RightMark
i Zdroj: PCTuning.cz

Exclusion (vyloučení) - nastává v případě, kdy je posluchač oddělen od zdroje zvuku stěnou (nebo rozsáhlou překážkou) v které je mezera, díky níž se zvuk dostane do prostoru kolem posluchače (například z chodby skrze dveřní prostor do místnosti).

Série testovacího software RightMark
i Zdroj: PCTuning.cz

A jako testovací zdroj prostorového zvuku můžete použít přiložené zvukové soubory (ve formátu wav) specifického a více než vhodného typu pro testovaní tohoto typu. Jedná se o footsteps (zvuky chůze), gunfire (sřelba z pistole), loop1 (krátká hudební ukázka), music (taktéž hudební ukázka) a voice (lidská řeč).

Série testovacího software RightMark
i Zdroj: PCTuning.cz

Cílem tohoto programu je tedy znázornění toho, co dokáží jednotlivé efekty a jejich nastavení. A také si lze pomocí něj velice dobře rozvrhnout rozestavení reproduktorů v místnosti, jelikož si můžete hned navolit, jak a za jakých okolností se bude zvuk "chovat".

Pokud znáte předešlou verzi RightMark 3DSound, tak vězte, že tato novější verze je vylepšena o následující:

  • Functionality was considerably extended with all main features of ЕАХ4 Advanced HD were added - Environment filtering (Obstruction, Occlusion, Exclusion), Environment Reflections, Environment Panning, Multi-environments, Environment Morfing
  • New test samples added, including voice, music, footsteps, gunfire
  • User´ s Manual updated with descriptions of all new features
  • CPU Utilization test is new more user-friendly: results are shown just after test finishing, XML log files are opened in Data Analyzer by double clicking

RightMark 3DSound - CPU Utilization Test

Syntetický test využitelný k měření využití procesoru v závislosti na módu v němž je provozováno zařízení DirectSound. Test by měl emulovat (napodobovat) typickou herní scénu. Výsledky jsou získávány skrze speciální měřící algoritmus využití procesoru, který sbírá data v půl sekundových intervalech, což by mělo ve finále poskytovat vyšší přesnost, než standardní fuknce měřící zatížení CPU přímo ve Windows. Pro přesnost vyhodnocených údajů je podle tvůrců nutné nechat každý test běžet minimálně 120 sekund.

Série testovacího software RightMark
i Zdroj: PCTuning.cz

RightMark 3DSound - DataAnalyzer

Program určený k vyloučení vlivu operačního systému a k získání více použitelných údajů o zatížení procesoru. Byla vytvořena speciální metoda filtrování dat, která ke svému úspěchu potřebuje v optimálním případě 120 sekund, po kterou se provádí analýza. Můžete provést několik různých měření, poté přiřadit vedlejší sloupec pro vyhodnocení údajů a následně mezi sebou porovnávat. Data jsou automaticky analyzována, jakmile je XML soubor otevřen.

Série testovacího software RightMark
i Zdroj: PCTuning.cz

Stahovat aktuální verzi 1.20 můžete zde (1.83 MB)

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama