Česká pošta: Drtivá prohra, která měla být jasným vítězstvím
i Zdroj: commons.wikimedia.org
Článek Česká pošta: Drtivá prohra, která měla být jasným vítězstvím

Česká pošta: Drtivá prohra, která měla být jasným vítězstvím

Michal Rybka

Michal Rybka

31. 3. 2023 23:00 65

Seznam kapitol

1. Když máte monopol 2. Úspory osekáním 3. A nechcete pastelky? 4. Jeden z Kruhů pekla 5. Co zbude?

Česká pošta oznámila seznam 300 poboček, které bude v létě rušit – a ať si to cukrujete, jak chcete, z obchodního hlediska jde o strategický ústup. Není to ještě úplná katastrofa, je to jen další z kroků, který ukazuje, že pošta netuší, jak se má změnit – a dost možná to už ani nedokáže

Reklama

V polovině devadesátých let jsem bydlel na koleji vedle amerického doktoranda, který vyučoval základy obchodování na internetu. A ten mi řekl: „Každý se mě ptá, co má udělat, aby zbohatl na internetu. A já odpovídám, ať nedělají služby, ale ať vymyslí pořádnou logistiku. Bez ohledu na to, co si lidi na internetu koupí, to budou potřebovat dopravit domů.“

Česká pošta, coby státní monopol, byla v perfektní startovací pozici pro to, aby přirozeně pokračovala dál a změnila se z „nosiče papírů“ na „voziče balíčků“. V dobách, kdy jsme ještě neměli tak kokotské celní zákony, jaké máme dnes, to znamenalo, že jste si koupili něco v USA – a pošťačka vám to donesla až ke dveřím, protože u malých zásilek nikdo neřešil clo. U nás se neustále snižovaly limity na bezcelní dovoz, až jsme se zastavili na povinnosti platit clo od 150 Euro a DPH už od 22 Euro, takže se s peklem zvaným Celní pošta Praha 120 mohlo seznamovat stále více lidí. Naopak v USA to udělali opačně, zvýšili limit na bezcelní dovoz na 800 dolarů!

Dobře, jedna věc je vizionářství našich politiků, kteří z hlediska prostého rozumu sází jeden vlastňák za druhým, Česká pošta je ale věc naprosto odlišná. Tam by člověk očekával, že i když jde o státní podnik, bude management prosazovat taková opatření, aby podnik prosperoval. 

Protože nejsem expert na legislativu kolem České pošty, ale nežijeme už v prahorách, zeptal jsem se našeho novopečeného experta na všechno, GPT-4, na zákony, kterými se pošta řídí:

Česká pošta je státní podnik v České republice, který poskytuje poštovní služby a další související služby. Provoz České pošty a její činnost jsou řízeny několika zákony a nařízeními:

1. Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (poštovní zákon) - Tento zákon představuje hlavní legislativní rámec pro regulaci poštovních služeb v České republice. Stanovuje pravidla a povinnosti pro poskytování poštovních služeb, licencování, regulaci cen a další aspekty činnosti poštovních operátorů.

2. Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku - Tento zákon upravuje základní pravidla pro založení, činnost a zánik státních podniků, včetně České pošty.

3.  Zákon č. 378/2015 Sb., o oprávnění k podnikání na trhu s poštovními službami a o změně některých zákonů - Tento zákon upravuje pravidla pro udělování oprávnění k poskytování poštovních služeb na trhu, včetně podmínek pro získání a udržení oprávnění. Reguluje rovněž některé aspekty vztahů mezi poštovními operátory, uživateli poštovních služeb a státní správou.

4. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Tento zákon stanovuje pravidla pro účetní záznamy a finanční výkazy státních podniků, včetně České pošty.

5. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - Tento zákon upravuje pravidla pro manipulaci s potravinami a tabákovými výrobky, které se mohou týkat i poštovních služeb, například při přepravě těchto produktů prostřednictvím České pošty.

6. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů - Tento zákon upravuje ochranu osobních údajů a související povinnosti, které se týkají i České pošty, zejména při zpracování osobních údajů zákazníků a při poskytování služeb, jako jsou bankovní služby nebo přeprava cenných zásilek.

7. Zákon č. 131/2002 Sb., o úředních jednáních v písemných záležitostech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o úředním jednání) - Tento zákon se týká úředních jednání, které mohou zahrnovat doručování písemností prostřednictvím České pošty.

8. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně některých souvisejících zákonů - Tento zákon se zabývá pravidly pro manipulaci s návykovými látkami a reguluje jejich přepravu. Jelikož Česká pošta může být zapojena do přepravy některých návykových látek (např. léčiv), musí dodržovat příslušná pravidla stanovená tímto zákonem.

9. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci tržeb a o změně souvisejících zákonů - Tento zákon upravuje evidenci tržeb a povinnosti spojené s touto evidencí, které se týkají i České pošty jako podnikatele.

10. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Tento zákon stanovuje obecná pravidla pro správní řízení a jednání, která mohou být relevantní i pro činnost České pošty, například při vyřizování správních řízení nebo při spolupráci se správními orgány.

11. Mezinárodní dohody a úmluvy - Jako člen Světové poštovní unie (UPU) a signatář dalších mezinárodních dohod se Česká pošta řídí i mezinárodními dohodami a úmluvami týkajícími se poštovních služeb.

Tyto zákony a nařízení se mohou časem měnit, přičemž případné změny by měly být sledovány pro úplný a aktuální přehled právního rámce, který ovlivňuje činnost České pošty. Kromě těchto zákonů musí Česká pošta dodržovat i další obecné zákony a nařízení, které se týkají například ochrany spotřebitele, pracovních podmínek, životního prostředí a dalších aspektů podnikání.

Tak. Jestli někde vidím základní rozdíl mezi cestou do budoucnosti, po které kráčí americký technologický průmysl, a mezi cestou do pravěku, kterou jsme si vybrali my, je to právě v tom, co tu vidíte: V rozdílu, který přináší technický pokrok. Tam, kde bychom u pošty čekali adaptaci na 21. století (a kdo ví, třeba by jim GPT-4 mohla pomoci napsat funkční aplikace a navrhnout spolehlivý IT systém, bez kterého to nejde), tam, kde bychom čekali konstruktivní změny, vidíme jen celoplošný ústup, což je výrazný indikátor úpadku.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama