pruzkum-cesti-rodice-jsou-pro-plosny-zakaz-mobilu-ve-skolach
Novinka Průzkum: Čeští rodiče jsou pro plošný zákaz mobilů ve školách

Průzkum: Čeští rodiče jsou pro plošný zákaz mobilů ve školách

Mirek Kočí

Mirek Kočí

5. 9. 2018 18:30

Začátkem školního roku začíná být znovu aktuální diskuze o používání mobilních telefonů ve školách. Většina českých dětí dostane svůj první telefon právě s nástupem do první třídy. Jak to vypadá s používáním mobilů ve školách? Mají školy motivovat učitele, aby se svými žáky mobily a internet ve vyučování aktivně využívali? Nebo mobily v hodinách ruší a brání učení? Společnost T-Mobile provedla na toto téma na konci srpna průzkum mezi rodiči a učiteli a výsledky byly poměrně překvapivé.

Reklama

Z výsledků průzkumu, který uskutečnila agentura IPSOS mezi 525 rodiči dětí 6 až 18 let z celé ČR, vyplývá, že dvě třetiny českých rodičů se přiklání k tomu, aby se v Česku po vzoru Francie a dalších evropských zemí zavedl plošný zákaz používání telefonů během celého času, který žáci tráví ve škole. Mají za to, že mobily rozptylují děti od výuky, a zejména starší žáci je mohou zneužít při testech. Mnoha rodičům také vadí fakt, že se děti navzájem trumfují, které má lepší mobil, což může vést k šikaně či zvětšování sociálních rozdílů. Od tohoto září například k plošnému zákazu ve školách přistoupila Francie. Naopak mladší rodiče v Česku jsou ale k používání mobilních telefonů benevolentnější. Jejich argumentem je to, že mobily či tablety jsou běžnou součástí dnešní doby, děti je používají přirozeně a škola by je měla připravovat na život i po této stránce.

Průzkum: Čeští rodiče jsou pro plošný zákaz mobilů ve školách
i Zdroj: PCTuning.cz

Mezi učiteli je počet příznivců a odpůrců používání mobilů ve školách vyrovnaný. Takřka všichni dotázaní učitelé se shodují, že používání mobilů ve školách je velmi výrazným fenoménem posledních let. Někteří učitelé se snaží mobilní telefony a internet integrovat do vyučování, jiní vnímají spíše problematické důsledky mobilů. Zatímco plošný zákaz mobilů si přejí zejména starší učitelé, většina vyučujících do 35 let vidí v internetu a mobilních telefonech pomocníky pro výuku. Internet používají aktivně pro práci s žáky tři čtvrtiny učitelů. Alespoň třetina jich zadává úkoly a projekty tak, aby při nich žáci využívali svoje mobilní telefony. Dalších zhruba 40 % vyučujících internet při hodinách využívá, ale žáci své mobily musí mít během výuky schované.

Průzkum: Čeští rodiče jsou pro plošný zákaz mobilů ve školách
i Zdroj: PCTuning.cz

Nejčastěji se pak internet v mobilech používá jako rychlý slovník pro výuku cizích jazyků, jako zdroj informací či pro využití interaktivních aplikací. Naopak zhruba čtvrtina učitelů vnímá jako problém používání mobilů o přestávkách. Podle nich řada žáků tráví s mobilem v ruce takřka veškerý čas o přestávkách, což má za následek špatnou připravenost na výuku i zhoršenou komunikaci mezi spolužáky, kteří se díky mobilům zavírají do vlastního světa. Téměř všichni dotazovaní učitelé se shodují, že je potřeba pro používání mobilů stanovit konkrétní pravidla a ta vyžadovat. Pouze třetina dotazovaných uvedla, že má jejich škola nastavena funkční pravidla pro používání mobilů, podle většiny jsou pravidla sice oficiálně daná, ale nedaří se je dodržovat.

Zdroj: T-Mobile

Reklama
Reklama

Komentáře

Nejsi přihlášený(á)

Pro psaní a hodnocení komentářů se prosím přihlas ke svému účtu nebo si jej vytvoř.

Rychlé přihlášení přes:

Google Seznam
Reklama
Reklama