Roztavené konektory RTX 4090 znovu na scéně, neteče i ten váš?
i Zdroj: PCTuning.cz
Grafické karty Novinka Roztavené konektory RTX 4090 znovu na scéně, neteče i ten váš?

Roztavené konektory RTX 4090 znovu na scéně, neteče i ten váš?

Adam Vágner

Adam Vágner

20. 5. 2023 19:45 81

Společnost NorthridgeFix, která se zabývá opravami elektroniky, zveřejnila na svém kanále na YouTube videa s opravou roztavených napájecích konektorů 12VHPWR+ u několika kusů RTX 4090 a znovu tak vytáhla na světlo problém, o kterém jsme už nějaký čas neslyšeli a nejspíš se teď bude zase pár dní na internetech přetřásat.

Reklama

Na kanálu NorthridgeFix se v krátkém sledu objevila tři videa s RTX 4090 s poškozeným napájecím konektorem. Autor v nich zmiňuje vlnu karet s poškozeným napájecím konektorem, které se k nim dostaly do opravy v krátkém časovém období a s tím se nutně pojí obavy, že se děje něco většího. 

 

 

Svou roli v celé kauze sehrála nejspíš i společnost Cable Mod. Ta mimo speciálních kabelů nabízí i adaptéry, díky nimž lze napájecí kabel vést kolmo dolů pod kartu nebo dokonce k desce pod kartou či za kartou. Z estetického hlediska je to lepší řešení, ale má svá úskalí – do cesty přidáte jeden další problematický spoj, a u zalomené redukce se západkou dole si ještě zkomplikujete její zapojování, protože je k němu při zapojeném konektoru špatný přístup.

Kvůli estetickému zakrytování je také na konektor nejspíš o něco hůře vidět, což možná má na problému svůj podíl.

Roztavené konektory RTX 4090 znovu na scéně, neteče i ten váš?
i Zdroj: cablemod.com
Roztavené konektory RTX 4090 znovu na scéně, neteče i ten váš?
i Zdroj: cablemod.com
Roztavené konektory RTX 4090 znovu na scéně, neteče i ten váš?
i Zdroj: cablemod.com

Buď jak buď, řada lidí se obrátila na Gamer Nexus s upozorněním, a tak to Gamers Nexus ještě probíral jak s NorthridgeFix, tak i s výrobcem redukce. Původní video je v angličtině, nemám momentálně moc času na to přepisovat obsah videa poctivě do češtiny, ani to po sobě číst a opravovat. Pomůžu si s Google translator, takže místy je překlad trochu kostrbatý, někdy jde i videu hůře rozumět, kdybyste měli dojem, že je třeba něco upřesnit, směle dejte vědět v diskuzi.

Gamers Nexus: Nedávno jsme od vás dostali velké množství e-mailů o videu od Northridge fix, což je společnost, která se zaměřuje na opravy produktů pro koncové uživatele, jako je oprava pájení, a rovněž k tomu natáčí komentovaná videa. Toto video je o 4090 a problému s tavením konektorů, který se opět vrací. Northridge fix zveřejnil video s názvem Konektor 4090 Fe roztavený při nainstalovaném adaptéru CableMod. Karty řady 40 by měly být staženy.

Alex z NorthridgeFix ukazoval adaptér od Cable Mod připečený ke kartě řady 40 a při natáčení byl přerušen zaměstnanci, kteří mu přivezli další kartu řady 40. Poznamenal, že v poslední době chodí jedna po druhé.  Název videa je docela pikantní a způsobil náhlý příval vašich e-mailů. Žádáte nás, abychom to znovu probrali. Za prvé si myslíme, že rozsáhlé svolávání všech karet řad 40 je přestřelené. 

Stále není prokázáno, že by bylo nutné stahovat kvůli tomu všechny karty řady 40 nebo že by bylo nezbytně nutné stahovat alespoň 4090, je to třeba probrat detailněji, ale hlavním argumentem Northridge bylo, že to bylo zdůvodněno tím, že konkrétně Alex a obchod NorthridgeFix zaregistrovali náhlý nárůst oprav karet řady 40 a u všech se to týkalo spálených či roztavených konektorů. Poslali jsme proto e-mail společnosti NorthridgeFix a požádali jsme je o fotografie konektorů. Během tohoto procesu jsme od společnosti CableMod, která vyrábí adaptér zobrazený v tomto konkrétním videu, dostali okamžitou odpověď, že kartu, kterou NorthridgeFix na videu ukazuje, zaslala sama společnost CableMod. To oni byli zákazníkem žádajícím o opravu, a obdobné to bylo i u mnoha dalších karet, které byly nedávno do Northridge zaslány. Emailová komunikace s NorthridgeFix naznačuje, že si nebyli vědomi, že zákazníkem je CableMod. V době, kdy jsme jim napsali, se to snažili ověřit, což znamená, že při natáčení videí měli v NorhridgeFix možná dojem, že všechny tyto karty, které v poslední době viděli, pocházely od více jednotlivců, i když to vypadá, že přinejmenším osm z nich pocházelo přímo z CableMod. 

Dává smysl, proč byste došli k závěru, že jde o šílený nával spálených 4090, protože existuje jeden druh korporátních klientů, kteří vytvářejí velký nával nebo zkreslení, když všechny komponenty posílají z pobočky na pobočku. NorthridgeFix o tom alespoň na kameře v té době nevěděli. Zdálo se nám divné, že se tento problém znovu objevil, protože teď byl už měsíce klid. Proto jsme se obrátili na CableMod a ten nám poskytl záznamy, že poslal v posledních třech týdnech osm GPU do Northridge na opravu. Na nich jsme si všimli, že právě ta karta, která se objevila ve videu, byla karta, kterou CableMod poslal na opravu. To opět vysvětluje, proč NorthridgeFix předpokládal, že náhlý nával byl způsobený hromadným selháváním. 

NorthridgeFix ve videu dále říká: „A neříkejte mi nic o zastrkávání kabelu nadoraz, protože zákazník měl 90° adaptér CableMod 90 zapojený až na doraz a konektor se stejně roztavil.“ Ale i v tomto případě je možné, že zákazník produkt nějakou dobu používal bez tohoto adaptéru a možná, že tehdy nebyl zapojený úplně. Při využití úhlového adaptéru jsou navíc dva spoje, takže je možné, že jeden z nich byl přehlédnut, nad tím jsme také přemýšleli.

CableMod nám každopádně sdělil, že těchto osm karet shromáždil během období několika měsíců a některé z nich dorazily v období úvodních selhání, nejde o nedávné příhody, ale spíše o karty, které se nashromáždily v průběhu času.  Protože Alex z NorthridgeFix nevěděl, že zákazníkem je CableMod a že jde o karty, které se nasbíraly postupně v průběhu času, chápeme, že s tím šel na Youtube a upozornil na to, ale je příliš brzy na to, abychom kvůli tomu volali po stahování karet. 

Zeptali jsme se CableMod, proč s tím začali právě teď. Společnost nám sdělila že, protože případů bylo tak málo v porovnání s prodeji adaptérů, řešili jsme to následujícím způsobem: pokud nás lidé kontaktují kvůli problému s tavícím se konektorem při využití našich adaptérů a výrobce GPU odmítne pokrýt záruku, žádáme uživatele, aby kartu zabalili a poslali do NorthridgeFix. Jakmile obdržíme údaje pro sledování zásilky, uhradíme uživatelům částku, kterou vydali za nákup a přepravu GPU, aby si mohli pořídit novou. Jakmile grafiky NorthridgeFix opraví, rozdáváme je – podívejte se zde na jeden příklad. CableMod pokračoval řekl, dokonce jsme vyměnili kartu i v případě, že šlo zjevně o chybu koncového uživatele. Vnímáme to jako marketing a můžeme si dovolit pomáhat koncovým uživatelům v nouzi, dokud je procento chybujících lidí tak nízké, můžeme jim pomáhat, ale pokud by došlo k obrovskému nárůstu případů, pak bychom se samozřejmě narazili na své limity. 

Pochopitelně že velký nárůst v počtu případů může také naznačovat širší problém s návrhem, možná mimo kontrolu CableMod, ale zatím to vypadá, jako by v podstatě dělali to, co by obvykle pokrývali výrobci grafických karet a GPU, což je v podstatě reklamace samotné karty.  A ještě poslední poznámka od CableMod, když jsme shromáždili všechny případy, nějaký čas jsme přemýšleli, co s nimi, a pak jsme narazili na Northridge. Takže dostal karty, které jsme nasbírali během nějakých dvou měsíců. 

Pokud jde o konektory požádali jsme Northridge o fotografie adaptérů. Na základě těchto fotografií je pro nás příliš obtížné s jistotou říci, co se stalo, aniž bychom je měli v ruce a nerozebrané na rentgenu, kdykoli se něco roztaví, zničí to spoustu důkazů, ale z tohoto záběru zvenčí to vypadá podobně jako chyby uživatelů, která jsme byli schopni demonstrovat dříve. 

Můžete vidět to, co vypadá jako čára od tavení asi jeden až dva milimetry vzdálená od konektoru v plně zastrčené pozici, a zdá se, že tato čára jde napříč celým konektorem zmenšující se o jeden milimetr zleva doprava, což by mohlo naznačovat, že jej uživatel zcela nezasunul, nebo se přinejmenším z nějakého jiného důvodu vysunul, když konektor shořel, což mohlo způsobit zkrat s či vysoký odpor nebo jinou poruchu, které diskutovali jsme v našem původním videu. 

Aby to bylo naprosto zřejmé, tento konektor jsme v ruce neměli, vycházíme jen z několika fotografií, takže se můžeme zcela mýlit, ale v obou případech je možné, že šlo jako vždy o chybu uživatele, ale neobjevily se žádné nové nebo dost odlišné důkazy, které by změnily jakýkoli z předchozích závěrů, takže je stále platný dřívější závěr, že se zdá, že jde o kombinaci jak chyby uživatele, tak toho, co jsme dříve nazývali přehlédnutím návrhu – jinými slovy design, který je postaven tak, že možná způsobuje vyšší počet uživatelských chyb, než by bylo typické, atypický nárůst uživatelských chyb. Návrh v nich vyvolává pocit, že je konektor zastrčený lépe, než ve skutečnosti je, nebo možná při cable managementu, jak jsme si ukázali v prvních dvou videích, jej můžete nechtěně kabel nerovnoměrně povytáhnout na jedné straně více než na druhé. Takže by to šlo o něco, co by šlo určitě nazvat přehlédnutím při konstrukci spolu s chybou uživatele. Protože jde o známou věc, v ideálním případě se vraťte a ujistěte se, že drží pevně. 

Ale je stále možné, že dochází i k něčemu jinému, pracujeme na tom, abychom dostali pár dalších karet, dvě nebo tři další jsou právě teď na cestě a uděláme další analýzu, až se zbavíme Computexu, teď budeme pár týdnů na Tchaj-wanu, abychom pokryli veletrh, a až se vrátíme, budeme pracovat s prošetřováním těchto karet, um a možná získáme více informací a dospějeme k jiným závěrům než předtím, ale doufejme, že to jsou, zdá se, že s nimi nebylo manipulováno a možná jsou stále zapojené,  takže pokud je to ten případ, měli bychom začít pracovat s čistým štítem, můžeme to analyzovat a možná uvidíme, jak uživatel produkt produkt smontoval. 

Prozatím to vypadá, že v současnosti je poněkud ukvapené dovolávat se stažení celé řady 40. Budeme se tím dále zabývat, pokud se objeví něco nového, ale momentálně se nám nezdá, že by se oproti dřívějšku něco významně změnilo.

Za PC Tuning k tomu dodám jen to, že není hotovo a možná se ještě od zúčastněných objeví nějaké další informace.

Když už se nám to připomíná, pro majitele karet s dvanáctipinem či šestnáctipinem není asi od věci mrknout, jak na tom je konektor na jejich kartě (aspoň k něčemu jsou ty prosklené bočnice dobré).

Nic se nemění ani na tom, že byste si při zapojování nového titěrného napájecího konektoru měli lépe než obvykle pohlídat, zda je správně zapojený, protože nedává moc prostoru na chyby. Jak poznáte, že je dotlačený, jak má být, jsme v detailech probírali v listopadovém článku:

Nvidia: „Konektory, které shořely, byly obvykle špatně zapojené“. Jak správně dotlačit 12VHPWR na RTX 4090?
i Zdroj: Stable Diffusion

Nvidia: „Konektory, které shořely, byly obvykle špatně zapojené“. Jak správně dotlačit 12VHPWR na RTX 4090?

Vypadá to, že primární příčinou hořících konektorů RTX 4090 bylo to, že majitelé při zapojování nezastrčili napájecí kabel…

23. 11. 2022 17:00
126

Zdroj: Kanál NotrhridgeFix via Gamers Nexus 

Reklama
Reklama

Komentáře

Nejsi přihlášený(á)

Pro psaní a hodnocení komentářů se prosím přihlas ke svému účtu nebo si jej vytvoř.

Rychlé přihlášení přes:

Google Seznam
Reklama
Reklama