Mantry aneb kouzelné fráze, které nám berou naše svobody
i Zdroj: PCTuning.cz
Hry Článek Mantry aneb kouzelné fráze, které nám berou naše svobody

Mantry aneb kouzelné fráze, které nám berou naše svobody | Kapitola 5

Michal Rybka

Michal Rybka

6. 4. 2019 03:00 87

Seznam kapitol

1. Jako malé děti 2. „Svoboda slova má své hranice“ 3. „Jedině odzbrojená společnost je bezpečná.“ 4. „Je třeba chránit soukromí občanů.“ 5. „Je třeba chránit demokracii.“ 6. „Je třeba chránit děti.“

Základním prvkem magie je mantra, neustále opakovaná fráze, která slouží k tomu, aby vedla k požadovanému magickému účinku. Překvapivě to samé se používá i v marketingu a v politickém marketingu. Rádi posloucháme mantry – a neuvědomujeme si, že často vedou ke zcela opačným výsledkům.

Reklama

„Je třeba chránit demokracii.“

Mimořádně nebezpečná mantra, která slouží jako prefix pro jakékoliv omezování svobod a demokracie zvlášť. Demokracie může zlikvidovat sama sebe, pokud je příliš slabá (jako se stalo za pozdní římské Republiky) a nebo pokud se nechá uřvat extrémisty (jako se stalo Výmarské republice).

Na to, aby fungovala správně, ale nutně potřebuje svobodu slova a musí chránit svoje vlastní principy, tedy hlavně omezení moci svých představitelů a garanci, že budou zase muset žádat ve volbách o mandát k moci. Všechny mechanismy, které slouží pro šíření jednostranné propagandy omezují demokracii a rovněž tak omezování moci volených ve prospěch nevolených, protože odstraňují to nejdůležitější: Soutěž. Bez soutěže nastává monopol. Monopol není dobrý, protože omezuje snahu inovaci a zvyšování efektivity obecně, bez soutěže se vše zastaví. Omezování soutěže se dělá tak, že se umlčují oponenti. Zesměšňování je jedna věc, to je součástí soutěže – ale současný trend deplatformování není nic jiného než politickou cenzurou.

Politická korektnost je snahou zakazovat určitá témata, vyřazovat je z diskuse. Všechny totalitní systémy měly a mají svoje tabu, věci, o kterých se pochybovat nesmí, nesmí se o nich mluvit, nesmí se o nich ani přemýšlet. To je podstata orwellovského newspeaku – vytvořit jazyk tak, aby se v něm vůbec nedaly vyslovit myšlenky proti vládnoucímu systému. Svobodná společnost je přesným opakem, v ní nesmí existovat tabu, v ní nesmí existovat zákazy diskutovat o čemkoliv.

By George Shuklin (talk) - Own work, CC BY-SA 1.0, Link
i Zdroj: PCTuning.cz
By George Shuklin (talk) - Own work, CC BY-SA 1.0, Link


Demokracie se samozřejmě chránit musí – například tím, že se chrání mechanismy voleb, že se znemožní držet moc na jedné straně, že se vyloučí možnost omezovat jednu stranu pomocí tabu, které má ta druhá strana. To jde tím lépe, čím méně restrikcí se zavede.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama