Proč jsme zaspali dva tisíce let, než jsme přišli k počítačům?
i Zdroj: PCTuning.cz
Historie Článek Proč jsme zaspali dva tisíce let, než jsme přišli k počítačům?

Proč jsme zaspali dva tisíce let, než jsme přišli k počítačům? | Kapitola 7

Michal Rybka

Michal Rybka

1. 8. 2014 12:00 46

Seznam kapitol

1. (Ne)historie japonských počítačů 2. Naše dva tisíce let s počítači (minimálně) 3. Středověké kalkulačky 4. Dva tisíce let úspěchů v boji proti digitální demenci
5. Vymakané organické počítače 6. Když nemá prostý lid čas na ptákoviny 7. Věci se hýbou, až když teče do bot 8. Dokud na to máte lidi...

Moderní společnost si bez počítačů nelze vůbec představit. Považujeme je za absolutní samozřejmost, přitom před sto lety vůbec neexistovaly. Přemýšleli jste někdy o tom, jak jsme se k nim vlastně dostali? A proč se to stalo až ve 20. století a ne dříve? Proč lidem trvalo tak dlouho, než se rozhodli práci s čísly a daty automatizovat?

Reklama

Společnosti s extrémní příjmovou disparitou, ať už jde o feudální společnost či modernější kapitalistické oligarchie, vytváří jen malý tlak na technologickou evoluci. V okamžiku, kdy se ze strojů stává masové zboží, dochází k jejich rychlé evoluci. Platilo to pro automobily „před Fordem a po Fordovi“ a platí to i pro počítače. Zdá se, že bez moderní konzumní společnosti by počítače nebyly možné. Pokud je tento předpoklad pravdivý, tak je docela pochopitelné, že největší dynamiku vývoje měly počítače v USA.

Rozvoj počítačových technologií urychluje evoluční tlak ve formě války.

Není vůbec divné, že viktoriánská Anglie, která ovládala celý svět a byla v pohodě, nevěnovala velkou snahu podporovat Charlese Babbage a rozvoj počítačů. A taky není divné, že ta samá Anglie o sto let později, ta Anglie, která se snažila zastavit údery V2 a lámat nacistické šifry, dělala doslova vše, co jen bylo možné, aby sestavila stroje, které budou lámat šifry a pokoušela se o první systém pro automatickou protiraketovou obranu.

"Colossus" by Unknown - This file is from the collections of The National Archives (United Kingdom), catalogued under document record FO850/234. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.
i Zdroj: PCTuning.cz
"Colossus" by Unknown - This file is from the collections of The National Archives (United Kingdom), catalogued under document record FO850/234. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

Netvrdím, že válka je nutným předpokladem pro rozvoj počítačů. Němci sice podporovali Zuseho, ale ve skutečnosti se nikdy moc nesnažili o dokončení a reálné použití jeho počítačů. (Je možné, že došlo na nějakou kolizi s principy náboženství nacistického. Nevím, zda Hitler vůbec věděl o vývoji počítačů, ale jsem si celkem jistý, že by se Führerovi nelíbila myšlenka, že dostatečně složitý počítač by dokázal nahradit jeho „génia“. Takový postoj, mimochodem, zastává většina diktátorů.)

Evoluční tlak ve formě studené války nicméně fungoval perfektně v USA. První západní Turing-complete počítač, ENIAC, se používal na výpočty při návrhu vodíkové bomby. První interaktivní počítačový systém, SAGE, vznikl proto, aby se dařilo lépe sestřelovat sovětské bombardéry. A miniaturizace počítačů v rámci projektu Apollo se dělala proto, aby americká vlajka byla do povrchu Měsíce zabodnuta dříve než ta sovětská.

"Eniac" by Unknown - U.S. Army Photo. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.
i Zdroj: PCTuning.cz
"Eniac" by Unknown - U.S. Army Photo. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons.

Nemějte žádné iluze: Když potřebujete horu peněz na fantastický projekt, nedá vám je soukromník. Nedá vám je ani vláda, pokud jí nad hlavou nevisí taková hrozba, že otevře peněženku a vyzve vás, ať si berete, co hrdlo ráčí. A počátek počítačů byl takovým extrémně drahým projektem s velmi nejasnými výsledky.

Nutnou podmínkou pro počítačovou revoluci je technologická společnost.

Válka je jevem, který doprovází lidstvo stále. Pod obrovským tlakem se ocitly v podstatě všechny země, ale nevedlo to ke vzniku počítačů: Řím, ba ani Byzanc počítače nevytvořily. Nevznikly v Číně, ačkoliv ta byla opakovaně pod tlakem jak ze severu, tak z východu. Samotný fakt, že vaše civilizace je v ohrožení a vládce je ochoten vydat obrovské sumy pro záchranu impéria, pro rozvoj počítačů nestačí.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama