dvd-rekorder-poslete-video-do-duchodu
Zábava Článek DVD rekordér: pošlete video do důchodu!

DVD rekordér: pošlete video do důchodu! | Kapitola 3

Kwolek Jirka

Kwolek Jirka

19. 8. 2004 00:00 47

Seznam kapitol

1. Král zemřel, ať žije král! 2. Maxton MDVD-R66 - elektronika 3. Často kladené otázky - DVD rekordéry 4. Maxton MDVD-R66 - nastavení 5. Maxton MDVD-R66 - nahrávání a závěr

Možná si řeknete, že DVD rekordér není počítačové téma. Dříve by tento argument možná uspěl, dnes jsou to ale právě počítačové firmy, které dělají díru do světa spotřebního zboží. Testovaný kousek jsem například našel v typickém počítačovém velkoskladu. Stačí mu nahlédnout pod kabát a zjistíte, že Maxton MDVD-R66 (jako typický reprezentant nové generace přístrojů) má k počítačům mnohem blíže než ke klasickému videu. Pojďme se tedy podívat na přístroj, který způsobí, že VHS se zanedlouho stane historickou zkratkou...

Reklama

Tuto část jsem se rozhodl pojmout jako FAQ - tedy často kladené otázky:

Mohu disky nahrané DVD rekordérem přehrát na běžných přehrávačích DVD?

V zásadě ano... Zde je potřeba vědět, že každý disk kompatibilní s DVD-Video musí mít přesně určený formát. Pokud rekordérem budete nahrávat na disky DVD+R nebo DVD-R, bude záznam pro komerční DVD přehrávače neviditelný až do okamžiku, kdy provedete takzvanou finalizaci média (v menu občas bývá položka "Compatibility"). Po tomto procesu se vytvoří finální struktura disku (většinou včetně menu) tak, aby odpovídala specifikaci DVD-Video. Na finalizovaný disk DVD-R / DVD+R nebude možné přidávat žádný další záznam - obsah bude ale "viditelný" pro většinu DVD přehrávačů.

Pokud záznam probíhá na přepisovatelné disky DVD+RW nebo DVD-RW, je situace o poznání jednodušší - není totiž problém vytvořit po každém zápisu odpovídající strukturu záznamu včetně menu a nahradit (vymazat a znovu zapsat) starou, neplatnou verzi. Pokud stolnímu DVD přehrávači nečiní problém disky DVD+RW nebo DVD-RW, můžete je přehrávat už po prvním, třeba i velmi krátkém záznamu - koncová finalizace není nutná.

Poznámka: neexistuje 100% jistota, že nahraný DVD disk bude kompatibilní se všemi DVD přehrávači. U přístrojů vyrobených po roce 2002 by však neměl být větší problém...

Jsou vhodnější přepisovatelné disky?

DVD rekordér: pošlete video do důchodu!
i Zdroj: PCTuning.cz

Mimo toho, že přepisovatelné disky jsou stále kompatibilní s DVD-Video, často umožňují také i pokročilejší editaci - například smazání posledního záznamu (pokračovat můžete klidně postupně až na začátek). Většina rekordérů dovoluje také dodatečné uživatelské nastavení značek kapitol (chapters), včetně jejich skrytí (tímto trikem můžete například dodatečně skrýt a přeskakovat reklamy uprostřed filmu). Ruční nastavení kapitol je zase vhodné tehdy, chcete-li v záznamu označit důležité okamžiky.

Pokud však chcete záznam především archivovat, pak jsou vhodnější levnější a poněkud robustnější disky typu "jednou zapsat, mnohokrát číst" DVD+R nebo DVD-R (podle toho, které typy rekordér podporuje). Disky těchto typů přečtou většinou i starší DVD přehrávače...

Jaké jsou formáty zapisovatelných DVD disků? Proč mají některé disky v názvu "+" a jiné ne?

V komerční sféře dnes soupeří o vliv dvě konkurenční skupiny - DVD Forum, kterému patří formáty DVD-R a DVD-RW a rebelská skupina DVD+RW Alliance, která stojí za vznikem formátů DVD+R a DVD+RW. Poznámka: Formát DVD-RAM není pro běžný záznam videa vhodný.

Většina současných rekordérů podporuje buďto zápis na jeden nebo druhý formát (Philips si stojí za DVD+R +RW, Panasonic zase za DVD-R a DVD-RW). Sony razí kompatibilitu s oběma světy a zdá se, že tím směrem půjde stále více firem.

Na druhou stranu je nutné dodat, že použití disků jedné nebo druhé skupiny uživatele příliš neomezuje (stačí jen kupovat "svůj" formát). Ceny médií i dostupnost jsou podobné a většina přístrojů (rekordérů i přehrávačů) dnes bez problémů čte oba formáty. Problém by mohl nastat tehdy, kdybychom si na nekompatibilní disk půjčený od kolegy chtěli připálit další záznam.

Který formát je lepší / kompatibilnější?

DVD "mínus": DVD-R, DVD-RW

DVD rekordér: pošlete video do důchodu!
i Zdroj: PCTuning.cz
DVD rekordér: pošlete video do důchodu!
i Zdroj: PCTuning.cz

Disky DVD-R a DVD-RW musíme zmínit jako první. Jsou totiž dětmi skupiny DVD Forum (Toshiba, Panasonic, Hitachi...), která stojí za oficiálním formátem DVD - důkazem nechť je oficiální logo. Není však pravdou, že díky svému původu jsou tyto formáty kompatibilnější nebo lepší než konkurenční "pluskové".

DVD "plus": DVD+R, DVD+RW

DVD rekordér: pošlete video do důchodu!
i Zdroj: PCTuning.cz

DVD rekordér: pošlete video do důchodu!
i Zdroj: PCTuning.cz

Rebelský formát DVD+RW Alliance (předními představiteli jsou firmy Philips, Ricoh, HP, Thomson, Dell...) byl původně prostředkem, jak ze zbavit povinných licenčních poplatků (Philips je zvyklý je spíše vybírat). Díky tomu, že na přípravu bylo více času, dosahují disky DVD+R a DVD+RW vyšších rychlostí zápisu. Média DVD+R se dnes také například vyrábějí jako dvouvrstvé (Double Layer s kapacitou 8.5GB).

Dnes jsou síly nečekaně vyrovnané (DVD-R tady bylo dříve, ale DVD+R toho umí poněkud více). Pokud máte rekordér podporující jen jeden typ médií, nemusíte panikařit do okamžiku, než nastoupí nové formáty BlueRay nebo HD-DVD.

Mohu si DVD rekordérem udělat kopii DVD filmu?

Kopie filmů 1:1 není možná. Jednak většina rekordérů odmítne nahrát signál, který je označený signálem Macrovision jako "copyrightovaný". Za druhé by se navíc nejednalo o digitální kopii ale o záznam analogového signálu se stereofonním zvukem.

Pokud není výstupní signál chráněn signálem Macrovision, můžete záznam provést.

Jaká je kvalita záznamu DVD rekordéru?

DVD rekordéry jsou schopné nastavit několik stupňů kvality záznamu (velikost média je stejná, 4.7GB) - od toho se odvíjí délka záznamu.

Testovaný rekordér nabízí tyto režimy:

kvalita datový tok rozlišení zvuk
HQ (60 min.) ca. 9 Mbps 720 x 576 MPEG Audio 384 kbps
SP (2h) ca. 4.8 Mbps 720 x 576 MPEG Audio 256 kbps
EP (4h) ca. 2.2 Mbps 352 x 576 MPEG Audio 256 kbps
SLP (6h) ca. 1.4 Mbps 352 x 288 MPEG Audio 128 kbps

Nejkvalitnější záznam HQ je prakticky na úrovni filmových DVD - otázkou je, jestli máme tak kvalitní vstupní signál. Kvalitě S-VHS odpovídá dvouhodinový záznam SP, záznamu VHS pak odpovídá DVD EP a VHS Long Play pak přibližně kvalita SLP.

Dobrou zásadou je pravidlo, že kvalitě signálu by měla odpovídat kvalita záznamu. Pokud pro zálohování záznamu DV kamery zvolíte režim HQ, rozdíl kvality téměř nepoznáte, u analogové kamery vystačíte s režimem SP, případně EP.

Mohou DVD rekordéry nahrávat audio 5.1 (AC-3 nebo DTS)?

Je to prakticky vyloučené (i když ne technicky nemožné). Problémů je hned několik: prvním je, že v běžných podmínkách nemůžete prakticky vytvořit signál 5.1, navíc takový rekordér by musel mít legální (a ne zrovna levnou) licenci Dolby Laboratories na enkodování diskrétního prostorového zvuku do AC-3. Pokud je signál digitální, pak je logičtější nahrávat jej přímo v digitální formě - tak jak to například umí některé digitální satelity pří záznamu na interní harddisk.

Co je to Progressive Scan?

Zdrojem signálu pro analogový záznam je klasický signál PAL (případně NTSC). Zde je obraz tvořen sekvenci po sobě jdoucích půlsnímků. Ty jsou tvořeny střídavě sudými a lichými řádky, které jsou od sebe vzdálené určitý časový úsek (1/50s, půlsnímky se střídají frekvencí 50Hz). O takovém signálu mluvíme jako o prokládaném (interlaced) signálu.

Lidské oko si "prokládaní" na 50Hz televizi ani nevšimne, problém je, má-li se získat maximální rozlišení obrazu. Prostým sečtením obou půlsnímků to nejde - sudé a liché řádky jsou v pořádku, v pořádku však není časový posun mezi jednotlivými půlsnímky. Podívejte se na výsledek - na boxerské rukavici je zřetelně vidět fáze pohybu (kdybychom přepínali sudé a liché řádky, zřetelně bychom viděli pohyb):

DVD rekordér: pošlete video do důchodu!
i Zdroj: PCTuning.cz


záběr vznikl spojením dvou půlsnímků z našeho vzorového souboru HQ

Progressive scan je jednak otázkou propojení dvou videozařízení, je ale také otázkou elektroniky, která vytváří z prokládaného signálu (480i - interlaced) signál neprokládaný (480p, tedy progressive). DVD s výstupem Progressive scan má vždy tzv. komponentní připojení (Y, Pb, Pr) - na výstupu se zde pak každou 1/50s objeví plný, digitálně dopočítaný snímek (který elektronika složitě generuje, často pří zohlednění pohybových vektorů).


obraz přepočítaný na progresivní snímek (p) vypadá o poznání lépe...

Progresivní obraz je obecně ostřejší a méně kmitá - rozdíl je zřetelný zejména na velkých obrazovkách. Problémem je, že toto propojení podporuje jen malý zlomek TV přijímačů...

Pokud chcete, mohu tyto "často kladené otázky" doplnit o další otázky a odpovědi. Pište na kwolek@pctuning.cz

V další kapitole se podíváme na nastavení rekordéru Maxton MDVD-R66.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama