Jak se nám rozhodli zrušit listovní tajemství, aby se nám radostněji žilo
i Zdroj: Pctuning
Článek Jak se nám rozhodli zrušit listovní tajemství, aby se nám radostněji žilo

Jak se nám rozhodli zrušit listovní tajemství, aby se nám radostněji žilo | Kapitola 4

Michal Rybka

Michal Rybka

18. 7. 2021 01:03 18

Seznam kapitol

1. Sprostí podezřelí 2. Skutečné oběti 3. Děti 4. O co tu jde? 5. Hra na svobodnou společnost

Když digitální šrouby utahuje Čína, je to fuj a zpátečnické. Totalitní manýry nám ale probublávají i sem, přelepené líbivými nálepkami a hesly. A to je varovné a opravdu děsivé.

Reklama

Takže o co tu jde? No – prostě o to navrtat listovní tajemství a přimět všechny, aby si postupně začali zvykat na to, že jsou trvale pod kontrolou. Nikdo nemůže protestovat proti hledání pedofilů, že? Nikdo není tak zvrhlý, aby nechtěl chránit děti, že ne? Jak ukazují dějiny, o ochranu dětí státu až tak nejde, chrání primárně sám sebe. Pokud jde o ochranu svého vlastního sebeobrazu, tak se nějaké ty zneužité děti zametou pod koberec. Podstatné je, že si všichni zvyknou na to, že před státem nemají soukromí a nemají mít soukromí. 

V okamžiku, kdy se navrtají bezpečné komunikace včetně end-to-end encryption, je možné monitorovat všechno. Hledáním pedofilů to začne, pak to bude pokračovat hledáním extrémistů, což můžou být jak opravdoví extrémisti, tak i ti, kteří se státu z nějakého důvodu nelíbí. Jakmile máte implementované mechanismy pro monitorování a jsou prosazené v legálním rámci, můžete rámec sledování začít zvětšovat. A to je gigantický problém.

V poslední době se opět Evropou šíří narativ, že vyspělá společnost je ta, která žije „v souladu“: Všichni rozumíme klimatické změně, souhlasíme s ní a rádi si zaplatíme, abychom s ní bojovali. Všichni věříme evropským institucím, protože víme, že hájí evropské hodnoty a bojují za naše zájmy. Všichni víme, že můžeme věřit nevoleným, ale pečlivě vybraným zástupcům, kteří za nás rozhodují a určují, co je pro nás dobré. A kdo tomu nevěří, je nějaký divný, asi to bude extrémista!

Problém je v tom, že tohle není demokracie – a hlavně to není svoboda. Svoboda spočívá v tom, že můžete vyjadřovat vlastní názor a vlastní protest. Svoboda je „organizovaný nesoulad“, který se odehrává podle pravidel. Svoboda slova je právo říkat věci, které ostatní nechtějí slyšet. Je to něco úplně jiného než harmonie, je to téměř její protiklad. 

To, o co se pokouší Evropská komise, není nic méně než eroze Základních lidských práv a svobod, konkrétně Článku 13, který praví:

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. 

Porušení tajemství dopravovaných zpráv je dnes trestné podle paragrafu 182 Trestního zákoníku – a trestá se to až deseti lety nepodmíněně!

Briefoeffner mit kuvert und hand fcm.jpg
By Photograph: Frank C. Müller, Baden-Baden - Own work CC BY-SA 2.5, Link

Už teď má policie dost prostředků pro sledování komunikace: Na základě soudního povolení a také na základě metadat, která nejsou na rozdíl od obsahu zpráv chráněné. V současnosti se tedy může volně pracovat s údaji typu datum a čas odeslání zprávy, její velikost, geolokace a tak dále. Evropská komise chce ale víc: Nejen plošné rozlomení ochrany garantované Článkem 13, ale i rozlomení ochrany dané kryptografií, což je ekvivalent toho, jako by se veškeré obálky rozlepovaly a zprávy se dekódovaly. Plošně. Pro všechny. Něco takového se nedělo ani v zemích bývalého socialistického bloku – tohle je úplně nový level bigbrotherování.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama