vse-o-dvd-cast-prvni-co-byste-meli-vedet-nez-se-pustite-do-vypalovani
Úložná zařzení Článek Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování | Kapitola 3

Dedek Jan

Dedek Jan

25. 10. 2004 00:00 44

Seznam kapitol

1. Něco málo o DVD 2. Formáty DVD 3. Jak se zapisuje a čte disk 4. Jak to vlastně funguje 5. Příloha: Rejstřík

V současnosti jsou disky CD už na ústupu a nahrazují je disky DVD. Je proto několik důvodů, vypalovačky DVD s cenou kolem 2200 Kč jsou opravdu dostupné, tak jako jednovrstvé disky DVD s cenou 25 Kč za kus a v neposlední řadě kapacita DVD-čka, která je více než šestinásobná oproti CD-čku. V dnešním článku se proto podíváme na zoubek diskům DVD, řekneme si něco málo o konstrukci disku, jeho formátech a o vypalovacích mechanikách, okrajově budou zmíněny také disky CD.

Reklama
Reklama

Způsoby zápisu

Pro začátek se podíváme na tabulku jaké způsoby zápisu lze použít na konkrétní média.

Zápis DVD DAO
Incremental Recording
Sequential Recording
MultiSession
Random Recording
Mount Rainier
Zápis CD DAO
TAO
SAO
Packet Write
Mount Rainier
MultiSession

DAO (Disc-at-Once)

Tzv. zápis najednou – režim záznamu, kdy je obsah média nahrán najednou bez vypnutí laseru. Používá se například pro vypalování hudebních CD a pro zápis s přeplňováním média (overburning). Na takto vypálené médium již není možné přidat další data.

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

Vnitřní zóna: obsahuje testovací, kalibrační, administrační oblast a oblast pro tabulku TOC (table of contents)

Lead-in: bezpečnostní rezervovaná zóna, obsahuje také popisovač ID a referenční kód, po zapsaní disku jsou do ní zapsána kontrolní data o obsahu celého disku

Lead-out: upozorňuje na konec disku

Vnější zóna: obsahuje testovací, kalibrační a administrační oblast

TAO (Track-at-Once)

Režim zápisu, kdy je po každé vypálené stopě vypnut laser. Na takové médium je možné později přidat další stopy.

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

SAO (Session-at-Once)

Varianta metody DAO používaná při záznamu CD-Extra. Za první sekcí (session), která může obsahovat více audio stop, následuje další sekce například s datovým obsahem.

MultiSession

MultiSession nechává disk otevřený a TOC se zapisuje až po nahrání poslední session. Tím dojde opět k uzavření disku. U neuzavřených disků to pro čtecí mechaniku znamená, že musí být schopna postupně od poslední session rekonstruovat souborovou strukturu celého CD. Vytváří si vlastně TOC, která ještě na CD není nahrána. V současnosti se nevyrábí žádná mechanika, která by takto vypálená CD nebo DVD nedokázala přečíst. Problémy ovšem mohou mít mechaniky staršího data výroby.

Tuto metodu konkrétně pro disk DVD+R názorně demonstruje obrázek:

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

Na DVD+R je možno zapsat až 191 session

Otevření: Zapisuje se otevírací blok, který otevře disk pro další zápis

Uzavření: Uzavře naposledy zapsanou session, není to Lead-out, který se zapisuje až po uzavření disku

Incremental Recording

Tato metoda se používá u DVD a je hodně podobná metodě TAO u CD, ovšem rozdíl je v tom, že po uzavření disku se jeví jako by byl zapsán metodou DAO.

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

Sequential Recording

Na konci zapsaných dat se pro větší kompatibilitu s DVD-ROM mechanikami zapíše dočasný Lead-out. Při dalším zápisu se dočasný Lead-out přepíše daty a opět se vytvoří dočasný Lead-out nebo pokud uzavřete disk, tak se vytvoří klasický Lead-out.

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

Tento zápis připomíná MultiSession, jenom se nevytváří uzavírací a otevírací zóny.

Packet Writing

Metoda nahrávání dat po malých blocích (paketech), které mohou být pevné i proměnlivé délky. Spolu se speciálními programy lze média použít jako náhradu za diskety či výměnné disky.

Mount Rainier

Technologie, za níž stojí společnost Philips, vychází ze staršího paketového zápisu, který nebyl v prvních verzích příliš spolehlivý a vyžadoval časově náročné formátování média. Ve specifikaci je také zdokonalena správa vadných bloků, o kterou se již nemusí starat souborový systém – je obsažena přímo ve firmwaru vypalovací mechaniky. Pro první zápis je médium připraveno zhruba za deset sekund, poté jsou mechanice posílána data v blocích o velikosti 2 kB.

Pro tento druh zápisu byla nejprve používána CD média, odtud pochází označení CD-MRW. V poslední době se objevily také mechaniky DVD+RW s podporou tohoto zápisu a disky takto zapsané se označují jako DVD+MRW. Pokud tedy máte patřičně vybavenou mechaniku a software, můžete začít technologii Mount Rainier používat.

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

MTA (Main Table Area): Rezervováno z Lead-in, obsahuje strukturu identifikující formát média a dále obsahuje management systému chyb

STA (Secondary Table Area): Je záložní kopie MTA a navíc poskytuje přístup ke struktuře disku MRW mechanikám, které umí Mount Rainier pouze číst

GAA (The General Application Area): Hlavní aplikační zóna, logicky adresovaný prostor o velikosti minimálně 2 MB navázaný na tradiční formát média

DMA (The Defect Managed Area): DMA je samostatně adresovaná a obsahuje vlastní adresování LBA (Large Block Adress). Její součástí jsou zóny SA (Spare Area 1/2 - rezervní zóna) a UDA (User Data Area - uživatelská data)
 

Malou vadou na kráse systému Mount Rainier je zmenšení velikosti CD zhruba o 100 MB, u DVD vás to tolik pálit nebude. Protože je však tato technologie určena k rychlému a hlavně pohodlnému přenosu většího množství dat, lze pár desítek megabajtů oželet.

Easy Write

Vypalovací mechaniky, které podporují technologii Mount Rainier, nesou označení s logem EasyWrite. Výrobci mechanik, kteří chtějí používat logo EasyWrite, musí požádat o souhlas společnost Philips, na jejíchž webových stránkách naleznete také seznam oficiálně ověřených mechanik a výrobců.

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

Za formátem Mount Rainier však nestojí samotný Philips, ale také někteří členové DVD+RW Alliance. Minulý rok byly zahájeny práce na specifikaci Mount Rainier druhé verze, která slučuje MRW pro CD i DVD do jednoho celku.

Random Recording

Používá se u disků DVD-RAM a DVD+RW, zápis podobně jako na HDD, na zapsaném médiu mohou být data kdykoli přepsána a nahrazena jinými.

Metody zápisu a čtení

CLV (Constant Linear Velocity) -  konstantní obvodová rychlost; metoda čtení a zápisu médií, při které mechanika udržuje konstantní rychlost vypalování.

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

Z-CLV (zone CLV) – zónové CLV, mechanika přechází po určité době na vyšší rychlost.

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

CAV (Constant Angular Velocity) – konstantní úhlová rychlost, metoda čtení a zápisu, při které mechanika udržuje konstantní otáčky, což má za následek vyšší přenosovou rychlost a zkrácenou přístupovou dobu.

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

P-CAV (particular CAV) – kombinace CLV a CAV, od jisté vzdálenosti od středu se přechází z CAV na CLV.

Vše o DVD - část první: Co byste měli vědět, než se pustíte do vypalování

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

Pctuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme

Váš tým Pctuning