akasa-paxpower-ak-p400fg-test-400w-zdroje
Skříně, zdroje, chladiče Článek Akasa PaxPower AK-P400FG: test 400W zdroje

Akasa PaxPower AK-P400FG: test 400W zdroje | Kapitola 2

Jurin

Jurin

24. 3. 2006 01:00 70

Seznam kapitol

1. Akasa PaxPower AK-P400FG 2. Funkce PC zdroje 3. Testy a závěr

Zdroj nepochybně patří mezi nejdůležitější součásti počítače a výběrem kvalitního kousku si můžete ušetřit spoustu případných patálií. My se dnes podíváme na produkt firmy Akasa, model s výkonem 400W. V nedávném testu na serveru Hexus.net vyšel jako absolutní vítěz ve střední třídě, bude se držet takto nasazené laťky i dnes?

Reklama

Spínaný zdroj, který se používá v klasickém PC, je zdroj proudu řízený impulzy, které přerušovaně spínají usměrněné a vyfiltrované síťové napětí (230V). Vznikají zde jen relativně malé tepelné ztráty, z čehož vyplývá vysoká účinnost spínaného zdroje (cca. 90 %).

Hlavní výhody oproti klasickým (trafo) zdrojům:

  • velmi vysoká účinnost
  • menší hmotnost a objem
  • stabilita výstupního napětí
  • galvanické oddělení sítě
  • při kmitočtech nad 20kHz neslyšitelný provoz

Co je důležité

Podívejme se nejprve, jaké označení by váš zdroj měl mít:

1. Označením CE

Emise harmonických složek síťového proudu zařízení se vstupním fázovým proudem do 16A mají stanoveny meze v harmonizované evropské normě EN 61000-3-2. Jinými slovy, výrobek musí toto označení obsahovat a teprve pak lze zařízení uvést na trh. To by ještě nebyl takový problém.

2. Označením PFC

V této normě jsou zvlášť přísné požadavky na maximálně přípustný obsah harmonických složek síťového proudu. Harmonické složky jsou vedlejším produktem při převodu 230V síťového napětí na napětí vhodné pro PC (12V, 5V..atd). Běžné zdroje těmto požadavkům nevyhovují, a proto výrobky nově uváděné na trh, musí být opatřeny prostředky, které obsah harmonických síťových složek proudu snižují. Protože vysoký obsah těchto složek snižuje účinek (Power Factor), označují se tyto prostředky jako PFC - Power Factor Corrector.

PFC je možno realizovat jako:

  • a) pasivní, což je zpravidla sériově zapojená tlumivka, která obsah harmonických snižuje.
  • b) aktivní, tvořený spínacím výkonovým tranzistorem, který moduluje vstupní síťový proud tak, aby měl téměř ideálně sinusový průběh. Výhodou aktivního PFC ve srovnání s pasivním jsou malé rozměry a dokonalejší tvarování proudu (účiník téměř jednotkový).

Jednou větou lze říci, že nemít na zdroji označení PFC, je jako jezdit autem na uhlí. Děláte škodu sobě, ale hlavně ostatním zařízením zapojeným do vaší zásuvky.

Tři hlavní parametry zdroje

U každého zdroje nás z elektrického hlediska zajímají především tři hlavní parametry, které jsou vzájemně úzce provázány. Je to především:

1. Výkon

Máme na mysli celkový výkon zdroje (např. 400W), který se vypočte jako součet výkonů jednotlivých větví zdroje. Jednoduše vynásobíte napětí a proud v každé větvi a sečtete (např. 5V * 20A = 100W + další větev). Zdroje pracují s účinností cca. 90%, tak vám vyjde výsledný výkon asi o 10% nižší.

2. Proudové zatížení jednotlivých větví

Proud v jednotlivých větvích by měl být rozdělen tak, aby bohatě převýšil požadavky našich komponent v počítači. Tzn., že jsem-li pařan, koupím si zdroj se samostatnou 12V větví, která bude pouze pro grafiku a bude ji zásobovat potřebnou dávkou proudu bez šumů, zákmitů a jiných negativních vlivů tvořených např. DVD mechanikou při roztočení disku.

3. Stabilita výstupních napětí

Stabilita napětí se vyjadřuje v procentuální odchylce od jmenovité hodnoty Při stand-by režimu je napětí vyšší, při zatížení naopak nižší. Každé zařízení má svoje specifické hodnoty přípustných odchylek, jako např. hodnoty pro základní desku uvedené v tabulce.

 
VětevTolerance
+5 VDC± 5 %
-5 VDC± 10 %
+12 VDC± 5 %
-12 VDC± 10 %
+3,3 VDC± 4 %
+5 VSB± 5 %

Dále pod pojmem stabilita rozumíme parametr, který nám zaručuje „hladkost“ napětí bez zákmitů resp. šumů. Tento parametr se nazývá zvlnění (Ripple / Noise). Zde záleží na kvalitě použitých součástech a kvalitě navržených filtrů zdroje. Některé horší zdroje mohou vykazovat relativně velký šum, který může být v extrémních podmínkách nápomocen při zatuhnutí počítače.

Ilustrační tabulka hodnot dovoleného výstupního napětí s konkrétními hodnotami
i Zdroj: PCTuning.cz
Ilustrační tabulka hodnot dovoleného výstupního napětí s konkrétními hodnotami

 
Tabulka hodnot zvlnění

Testování

Údaje uvedené na štítku zdroje v lepším případě detaily získané ze stránek výrobce jsou velmi cenné pro dobrou orientaci při koupi zdroje. Někdy se však může stát, že některá ze značek si svoje špičkové parametry může trochu přikrášlit. Abychom poznali, která firma to s námi myslí dobře, musíme si je trochu proklepnout.

Jak jsme měřili jednotlivé parametry:

1. Výkon

Celkový výkon zdroje uvedený na štítku (např. 400W) jsme změřili zapojením adekvátní zátěže na všechny větve zdroje. V praxi to vypadá tak, že jednotlivé větve osadíte regulovatelnou zátěží a měřícími přístroji. Rovnoměrně zdroj zatěžujeme ve všech větvích až do jmenovitých hodnot u vedených na štítku. Zdroj v tuto chvíli pracuje s maximálním výkonem. Na těchto hodnotách setrváme, a pokud zdroj neshoří, v lepším případě nevypne, považujeme výkon zdroje za pravdivý. Dále se pokusíme hodnoty zdroje překračovat a zjišťujeme jeho rezervy.

2. Proudové zatížení jednotlivých větví

Při měření proudového zatížení větví zdroje si berete na mušku pouze jednotlivé větve a jejich proudy a napětí. Při měření jsme si vybrali jednu z větví a zapojili ji na regulovatelnou zátěž. Na zbytek větví jsme zapojili pouze „zahřívací“ zátěž, což je malá zátěž potřebná k vybuzení zdroje. Stačilo nám pár nízko-výkonových žárovek na nízké napětí.

Na měřené větvi jsme zvyšovali proudový odběr a zapisovali napětí větve až do doby, kdy proud dosahoval maximální hodnoty uvedené na štítku. Této hodnoty by se mělo v každém případě dosáhnout bez větších problému (přehřívání, vypnutí zdroje) a měřené napětí by mělo mít po celou dobu měření stejnou hodnotu pouze s minimální odchylkou.

3. Stabilita výstupních napětí

Při měření stability výstupních napětí postupujeme stejně jako při měření proudového zatížení větvi. Jen s tím rozdílem, že do měřícího obvodu zapojíme osciloskop pro měření zvlnění (Ripple / Noise). Nejprve změříme pro každou větev potřebný počet hodnot napětí – viz. „Proudové zatížení jednotlivých větví“. Z těchto napětí vypočteme relativní odchylky (např. +-5%). Pro zjištění hodnot (Ripple / Noise) používáme osciloskop, který nám dokáže zaznamenat průběh napětí při zvyšování zátěže. Tím zjistíme, zde nedošlo k některým výrazným skokům v hodnotě napětí a také, jaká je hodnota šumu okolo jmenovité hodnoty (např. 12V může mít kolem sebe šum v max. hodnotě 0,12V).

Shrnutí

Před koupí zdroje si dobře prostudujte dokumentaci na stránkách výrobce nebo alespoň štítek na zdroji a pamatujte, že údaj celkového výkonu ve wattech není vše. Sledujte hodnoty proudu a zvlnění na jednotlivých větvích, počet větví (lze poznat i z konstrukce zdroje), počet i délku napájecích kabelů.

Akasa PaxPower AK-P400FG: test 400W zdroje
i Zdroj: PCTuning.cz


Kompletní tabulka hodnot, důležitých pro výběr zdroje

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama