technika-3d-pixel-shadery-i-pro-bezne-uzivatele
Hardware Článek Technika 3D: Pixel shadery i pro běžné uživatele

Technika 3D: Pixel shadery i pro běžné uživatele | Kapitola 3

Vrtal David

Vrtal David

28. 4. 2003 00:00 35

Seznam kapitol

1. Úvod 2. První sada příkladů 3. Druhá sada příkladů 4. Závěrečné zhodnocení

Úkolem tohoto článku je osvětlit pojem pixel shader i běžným uživatelům, kteří nemají žádné znalosti z oblasti grafických karet. V článku je obsažena sada příkladů doplněná obrázky, která by měla tento pojem dostatečně vysvětlit. P.S. Článek obsahuje i popis několika příkladů.

Reklama

Tato kapitola přinese další sadu příkladů objasňující další možnosti pixel shaderů.

Třetí příklad -tento příklad nám představí další sadu světelných efektů, které lze použít na různé povrchy. Je zde použita sada tří obrázků sportovního auta na které jsou aplikovány různé efekty vytvořené použitím pixel shaderů. První dva obrázky ukazují model na který byly aplikovány efekty využívající odraz a lom světla.

Technika 3D: Pixel shadery i pro běžné uživatele
i Zdroj: PCTuning.cz

 

Ukázka modelu auta z boku

Technika 3D: Pixel shadery i pro běžné uživatele
i Zdroj: PCTuning.cz

 

Ukázka modelu auta zepředu

Poslední obrázek ukazuje spojení třech různých povrchů, jejichž vzájemným překrytím je dosaženo realistického povrchu karosérie automobilu. Druhy použitých povrchů jsou uvedeny v následujícím seznamu:

  • Two tone paint -povrch s přechodem vytvořeným dvěma barevnými odstíny. Jedná se o obrázek umístěný v levém horním rohu.

  • Sparkless -nejiskřící povrch. Jedná se o obrázek umístění v pravém horním rohu.

  • Glass -skleněný povrch. Jedná se o povrch umístěný v levém dolním rohu.

  • Final -finální povrch vytvořený kombinací předchozích třech povrchů. Jedná se o obrázek umístěný v pravém dolním rohu.

Technika 3D: Pixel shadery i pro běžné uživatele
i Zdroj: PCTuning.cz

 

Kombinace třech povrchů pro dosažení finální efektu

Čtvrtý příklad -v tomto příkladu použijeme pro demonstraci technologické demo od Nvidie, které ukazuje tři druhy efektů dosažitelných použitím pixel shaderů. Všechny tři typy efektů budou demonstrovány na modelu chameleona. Jedná se o velice hezký model reálného zvířete, který se kvalitou svého zobrazení přibližuje realitě. První obrázek nám představuje efekt nazvaný odraz světla. Vidíte, že v tomto případě povrch těla chameleona kontrastně vystupuje vůči pozadí.

Technika 3D: Pixel shadery i pro běžné uživatele
i Zdroj: PCTuning.cz

 

Efekt nazvaný odraz světla aplikovaný na model chameleona


Druhý obrázek představuje efekt nazvaný lom světla. V tomto případě je povrch těla chameleona téměř neviditelný a živočich téměř splývá se svým okolím.

Technika 3D: Pixel shadery i pro běžné uživatele
i Zdroj: PCTuning.cz

 

Efekt nazvaný lom světla aplikovaný na model chameleona

Na posledním obrázku je předveden efekt stínu. V tomto případě je chameleon velice kontrastní vůči svému pozadí.

Technika 3D: Pixel shadery i pro běžné uživatele
i Zdroj: PCTuning.cz

 

Efekt nazvaný stín aplikovaný na model chameleona

Na této sadě obrázků jsme si názorně předvedli, že pixel shadery se dají použít nejen pro zobrazení různých scén s technickými zařízeními, ale že je možno pomocí nich vytvářet i scény zobrazující působivé přírodní scenérie, se kterými se v našem okolí často setkáváme. Tím uzavírám tyto dvě kapitoly věnované demonstračním příkladům. V následující kapitole se souhrně podíváme na výčet jednotlivých možností pixel shaderů.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama