Domácí server: skupinová komunikace. DNS jednoduše, web Apache
i Zdroj: PCTuning.cz
Návody Článek Domácí server: skupinová komunikace. DNS jednoduše, web Apache

Domácí server: skupinová komunikace. DNS jednoduše, web Apache

Tomáš Němec

Tomáš Němec

10. 6. 2022 13:00 3

Seznam kapitol

1. Teamspeak 2. Mumble 3. Služba DNS - jak zařídit 4. Webový server - LAMP - instalace
5. Webový server - LAMP - více domén 6. Webový server - LAMP - https podepsaný certifikát 7. Webový server - LAMP - Omezení přístupu

Dnes se podíváme na některé další služby provozovatelné na domácím serveru s Linuxem. Též jde o služby vhodné pro provoz na VPS – Virtual private serveru.

Reklama

Nyní přišel čas podívat se na některé síťové služby, které mají ambici být vyvedené do internetu. Musím připomenout, že je k tomu zapotřebí veřejná IP adresa. Alternativou pro provozování těchto služeb na domácím serveru může být pronájem VPS – Virtual private server.

TeamSpeak představuje velmi rozšířený program pro skupinou komunikaci. Ovšem pozor, jeho licence není úplně bezplatná. Zdarma je pro nekomerční použití a pro maximálně 32 uživatelů. Je potřeba si pozorně přečíst licenční smlouvu na stránkách programu a zjistit zda se pro nás tento program hodí.  Doporučuji jej především těm, kteří už tento program používají. Pro Ostatním doporučím Mumble, který bude popsán v následující kapitole. 

Půjdeme se podívat, jak ho nainstalovat na náš server. Prvním krokem bude vytvořit si nového uživatele.

adduser --disabled-login teamspeak

Do domovského adresáře námi vytvořeného uživatele stáhneme aktuální vydání TeamSpeak serveru. Verzi je nutno zjisti na jeho webových stránkách

Domácí server: skupinová komunikace. DNS jednoduše, web Apache
i Zdroj: PCTuning.cz

Přepneme se do požadovaného adresáře. Příkazem wget stáhneme instalační balíček programu. Verzi změníme podle údajů zjištěných na stránkách v odkazu výše.

cd /home/teamspeak
wget https://files.teamspeak-services.com/releases/server/3.13.6/teamspeak3-server_linux_amd64-3.13.6.tar.bz2

Stažený balíček rozbalíme a přepneme se do něho.

tar xvf teamspeak3-server_linux_amd64-3.13.6.tar.bz2
cd teamspeak3-server_linux_amd64

Vytvoříme prázdný soubor, který oznamuje že souhlasíme s licencí.

touch /home/teamspeak/.ts3server_license_accepted

Pomocí Systemd nastavíme tento program jako systémovou službu. Vytvoříme pro něj konfigurační soubor pomocí tohoto příkazu a soubor naplníme podle vzoru.

sudo nano /lib/systemd/system/teamspeak.service

[Unit]
Description=TeamSpeak 3 Server
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/home/teamspeak/teamspeak3-server_linux_amd64
User=teamspeak
Group=teamspeak
Type=forking
ExecStart=/home/teamspeak/teamspeak3-server_linux_amd64/ts3server_startscript.sh start inifile=ts3server.ini
ExecStop=/home/teamspeak/teamspeak3-server_linux_amd64/ts3server_startscript.sh stop
PIDFile=/home/teamspeak/teamspeak3-server_linux_amd64/ts3server.pid
RestartSec=15
Restart=always
[Install]

WantedBy=multi-user.target

Nyní můžeme povolit a nastartovat naši novou službu.

systemctl enable teamspeak.service
systemctl start teamspeak.service

Zkontrolujeme, zda služba běží.

systemctl | grep teamspeak.service

Potřebujeme klíč pro administraci serveru z klienta. Najdeme ho v logu, je to označená část ve screenshotu níže.

 cat /home/teamspeak/logs/ts3server_*

Domácí server: skupinová komunikace. DNS jednoduše, web Apache
i Zdroj: PCTuning.cz

TeamSpeak server nám běží a můžeme se věnovat spojení s klientem.

Klienta stáhneme rovněž ze stránek na odkazu výše. Vybereme si podle své domovské platformy a provedeme instalaci. Po instalaci náš přivítá klasické rozhraní tohoto klienta. 

Domácí server: skupinová komunikace. DNS jednoduše, web Apache
i Zdroj: PCTuning.cz

Klienta nebudu podrobně popisovat, většina z těch, kdo ho bude rozcházet tento program důvěrně zná. Projdeme si, jak se připojit a zadat klíč pro administraci. Dialog pro připojení najdeme v menu connections, položce Connect. Zde zadáme adresu serveru a náš nick. Dále můžeme dát připojit. Pro zadání klíče musíme do menu Permissions a položky Use Privilege Key. Do dialogového okna tento klíč zadáme. Administraci serveru provádíme z klienta.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Související články

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama