Recenze Be quiet! Straight Power 10 700 W CM
i Zdroj: PCTuning.cz
Skříně, zdroje, chladiče Článek Recenze Be quiet! Straight Power 10 700 W CM

Recenze Be quiet! Straight Power 10 700 W CM | Kapitola 11

Pavel Boček

Pavel Boček

10. 8. 2016 10:00 21

Seznam kapitol

1. Úvodní představení, balení 2. Konektory, kabeláž, vnější provedení a chlazení 3. Vstupní filtrace 4. Primární strana, větev +5 V stand-by 5. Sekundární strana, kvalita provedení 6. Úvod do metodiky měření a testovací přístroje
7. Další vybavení 8. Přístroje k měření elektrických veličin 9. Přístroje k měření neelektrických veličin 10. Měření 11. Metodika hodnocení 12. Hodnocení, závěr, poděkování

Řada Straight Power je v high-endové nabídce Be quiet! druhou za Dark Power Pro, z níž už jsme testovali nejmladší 550W model. Zde se podíváme na 700W E10 CM, který vychází z řady Fortron Aurum, avšak s modifikacemi za účelem dosažení lepší regulace napětí. Bude z něj kandidát na váš příští zdroj?

Reklama

Metodika hodnocení

Historie

Aktuální verze: 1.31

1.0: Corsair VS450; pilotní hodnocení

1.1: zlaté cihly; snížení nároků na -12 V

1.2: zvýšení postihu za nesplnění požadavků na účinnost a zvýšení odměn/postihů u požadavků na zvlnění v segmentu high-end

1.21: ukotvení odměn/postihů za (ne)funkčnost ochran a za shoření

1.22: ukotvení odměn/postihů za (ne)přítomnost úsporných technologií a tloušťky vodičů

1.25: úprava cenových kategorií s ohledem na tragický vývoj hodnoty měny

1.3: Cooler Master V Semi Modular V550S: měření výdrže při ztrátě napájení, které v hodnocení nahrazuje cenu; místo ní je zavedeno druhé číslo (poměr hodnota/cena)

1.31: Zalman ZM600-GVM: měření jak výdrže napětí výdrže při ztrátě napájení, tak výdrže signálu Power Good

1.32: Antec High Current Gamer M: předpoklad delší záruky, menší přírůstek bodů za kvalitní kondenzátory v mainstreamu

Zůstává základní požadavek – aby zdroj vůbec prošel, musí dodat specifikovaný výkon a musí jej dodat v rámci tolerancí normy ATX, v opačném případě nebude vůbec hodnocen. Hodnocení ovšem nelze brát jako samospásné, pokud v jedné oblasti silně zaostane a v ostatních bude mít naopak výsledky výrazně lepší, zdánlivě se může jednat o dost slušný výrobek, ačkoli bych ho třeba nedoporučil.

Hodnocení je tedy nutné brát v potaz současně se slovním hodnocením a klady a zápory v závěru! Je také pravděpodobné, že v průběhu času se hodnocení bude mírně měnit s tím, jak technologická úroveň pokročí, osobně také očekávám, že větev -12 V časem ze standardu ATX vypadne. Prozatím jsou však požadavky nastaveny dost vysoko tak, aby dobrý zdroj po všech stránkách dostal vysoké hodnocení a zdroj, který v jedné či druhé oblasti propadne, dostal hodnocení nižší.

Vycházím z rozdělení do kategorií dle ceny za watt:

 • low-end: do 1,99 Kč/W
 • mainstream: 2–3,99 Kč/W
 • high-end: 4→ Kč/W

přičemž v každé kategorii je očekávána jistá sada vlastností. Z toho vyplývá, že vzájemné srovnání zdrojů mezi kategoriemi není možné, v každé kategorii jsou zdroje hodnoceny jinak!

Jsou stanoveny střední hodnoty vlastností, za které zdroj obdrží základní bodové hodnocení. Pokud se odchýlí na jednu či druhou stranu, získá či naopak ztratí body (od tohoto základu). Jednotlivé oddíly se pak sečtou a vypadne celkové procentuální hodnocení. Jednou ze zásadních vlastností systému je, že v každém oddílu sice jsou bodové mantinely od nuly do horní hranice (pro účely normování), může ovšem dojít k překročení těchto mantinelů! Tudíž zdroj může získat i bodové hodnocení vyšší, než je (zdánlivé) maximum (100), nebo také nižší, než (zdánlivé) minimum (0).

Dané sekce vlastností jsou následující:

 • kvalita použitých součástek
 • kvalita provedení
 • regulace napětí v kombinované zátěži a v křížové zátěži (hodnoceno polovinou)
 • zvlnění v kombinované zátěži a v křížové zátěži (hodnoceno polovinou)
 • účinnost
 • výdrž při výpadku napájení
 • ostatní, např. lepší výbava, prodloužená záruka aj.

Výchozí hodnoty a některé očekávané vlastnosti jsou uvedeny níže, v závorce je výchozí počet bodů. Součtem tedy vychází, že při splnění všech podmínek přesně je výchozí hodnocení normováno na 60 %. Pro možnost srovnání zdrojů i po nějakém čase, kdy se ceny mohou výrazně změnit, bylo ve verzi 1.3 zavedeno druhé číslo, poměr hodnocení/cena. Je to bezrozměrné číslo definované jako phc=100×hodnocení/aktuální_cena (v Kč). Násobič se můžete změnit naprosto libovolně, to je jedno, stovka je zvolena pro to, že vychází rozumné hodnoty (a není třeba se patlat porovnáváním desetin a setin).

Dlouho jsem uvažoval o tom, jak nechávat/nenechávat projít zdroje, které nesplní minimální dobu výdrže napětí při výpadku v síti. Jelikož to není věc, která by mohla přímo počítač poškodit a je možné ji vyřešit například za pomoci záložního zdroje, stanovil jsem absolutní minimum na 10 ms. Pokud jakýkoli zdroj nezvládne ani toto, určitě si nezaslouží projít, jelikož to je většinou minimální přechodový čas u záložních zdrojů, s takovým zázrakem by tedy nepomohl ani UPS. Pokud zvládne víc jak 10 ms, ale méně jak 16 ms (17 ms pro signál PG), bude penalizován jak za tento fakt samotný, tak body dle zařazení do kategorie.

Low-end

 • součástky musí být dostatečně dimenzované (minimálně na daný výkon); musí být přítomna vstupní filtrace v minimální konfiguraci; musí být přítomny cívky a kondenzátory na výstupu; použití vodičů 18AWG alespoň k hlavním konektorům; ochrana proti celkovému přetížení (10)
 • pájení může obsahovat drobné chybky, povoleny jsou ruční opravy v neomezeném množství; elektrická bezpečnost musí být na nutném minimu; maximálně pět miniaturních kuliček cínu (nepohyblivých) (10)
 • regulace s odchylkou do maxima ATX (10)
 • zvlnění do maxima ATX (10)
 • průměrná účinnost alespoň 75 % (10)
 • čas výdrže alespoň 14 ms (10)
 • nic (0)

Mainstream

 • součástky musí být dostatečně dimenzované (přibližně o 30 % a více); musí být přítomna vstupní filtrace v minimální konfiguraci; musí být přítomny cívky a kondenzátory na výstupu; minimem je použití kvalitních kondenzátorů na exponované větvi +5 V SB; ochrana proti podpětí, přepětí a celkovému přetížení; použití vodičů 18AWG (10)
 • pájení musí být bezchybné, maximálně jedna ruční oprava; elektrická bezpečnost musí být dostatečná; maximálně dvě miniaturní kuličky pájky (nepohyblivé) (10)
 • regulace s odchylkou do 3 % (-12 V do 6 %) (10)
 • zvlnění v rámci 60 % ATX (10)
 • účinnost daná certifikátem 80+ Bronze (pro účely hodnocení pak brán průměr) (10)
 • čas výdrže alespoň minimum ATX (16/17 ms) (10)
 • oflexování vodičů k hlavním konektorům (Main ATX, ATX 12 V, PCIe), záruka alespoň tři roky (0)

High-end

 • součástky musí být dostatečně dimenzované (přibližně o 80 % a více); musí být přítomna vstupní filtrace v minimální konfiguraci a jedna úsporná technologie navíc (vybíjení X kondenzátoru, obchvat termistoru aj.); musí být přítomny cívky a kondenzátory na výstupu; nulová tolerance nekvalitních kondenzátorů; ochrana proti podpětí, přepětí a přetížení; použití vodičů silnějších než 18AWG alespoň k hlavním konektorům, 18AWG jinde; pozlacení kontaktů alespoň na hlavních konektorech (10)
 • pájení musí být bezchybné, nejsou povoleny ruční opravy; elektrická bezpečnost musí být špičková (vrtání mezi primární a sekundární stranou, dodatečná izolace na elektrodách aj.), nulová tolerance kuliček cínu (10)
 • regulace s odchylkou do 2 % (-12 V do 4 %) (10)
 • zvlnění v rámci 40 % ATX (10)
 • účinnost daná certifikátem 80+ Gold (pro účely hodnocení pak brán průměr) (10)
 • čas výdrže alespoň 18 ms (10)
 • oflexování všech vodičů, záruka alespoň čtyři roky (0)

Uvádím ještě některé dané hodnoty toho, jak se může bodové hodnocení posunout, v některých směrech ovšem bude více individuální.

  Low-end Mainstream High-end
Účinnost ±1 b/1 % −1 b/nesplnění, ±1 b/1 % −2 b/nesplnění, ±1 b/1 %
Čas výdrže ±1 b/ms ±1 b/nesplnění, ± 1 b/ms ±2 b/nesplnění, ± 1 b/ms
Regulace napětí (−12 V: −polovina, +dvojnásobek) ±1 b/0,4 % ±1 b/0,2 % ±1 b/0,1 %
Zvlnění (−12 V: −polovina, +dvojnásobek) +2 b/10 % ±1 b/10 % ±2 b/10 %
(Ne)kvalitní kondenzátory +1 b/ks ±0,5 b/ks −1 b/ks
Záruka +3 b/rok +2 b/rok +1 b/rok
Úsporná technologie +3 b/ks +2 b/ks ±1 b/ks
Kuličky pájky −1 b/3 ks −1 b/2 ks −1 b/1 ks
Oflexování +2 b/konektor +1 b/ konektor −1 b/ konektor
Odpojovací klipy na konektorech +2 b/ konektor +1 b/ konektor +0,5 b/ konektor
Tenčí/tlustší vodiče ±2 b/ konektor ±1 b/ konektor +0,5 b/−1 b konektor
Pozlacení +2 b/ konektor +1 b/ konektor +0,5 b/−1 b konektor
Modulární kabeláž +15 b +10 b +5 b
Semi-pasivní chod +10 b +5 b +3 b
(Ne)funkční ochrany +7 b ±5 b −5/+3 b
Shořel v přetížení −5 b −10 b
Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama