Éra podivností: AppleVisionProHoles, Chomsky proti AI a další bizáry
i Zdroj: Microsoft Designer (AI)
Zábava Článek Éra podivností: AppleVisionProHoles, Chomsky proti AI a další bizáry

Éra podivností: AppleVisionProHoles, Chomsky proti AI a další bizáry | Kapitola 2

Michal Rybka

Michal Rybka

10. 2. 2024 09:30 22

Seznam kapitol

1. To se dalo čekat 2. Stroje berou lidem duši! 3. Jako okrást indiány o... duševní vlastnictví? 4. Stařec a mrak

„Simpsons to zase předpovídali“, vykřikují lidé a ukazují klip z The Simpsons, ve kterých ze sebe obyvatelé Spriengfieldu dělají AppleVisionProHoles dřív, než VR od Apple vznikla. Mě to ale nepřekvapuje, tohle dělají exhibicionisté z řad fanoušků nakousnutého jablka pořád.

Reklama

Noam Chomsky byl zvláště levicovými západními médii považován za něco jako novodobý intelektuální maják, dokonce o něm britský The Guardian (něco jako jejich verze Rudého práva) prohlásil, že je „nejvýznamnějším a nejvíce citovaným žijícím intelektuálem, srovnatelným významem s Marxem anebo Biblí“. Možná tak pro západní levici, ti v něm vidí věrozvěsta, ostatně jeho role v devastaci západních univerzit je nepopiratelná.

Odhlížím od jeho politických názorů a predikcí, které prakticky ve všem selhaly – a musím se pozastavit nad tím, co dnes tento levičáky nejpřeceňovanější současný intelektuál tvrdí o AI. Netvrdí o ní nic dobrého, což nás nepřekvapí, protože jím kritizované velké jazykové modely (LLM, Large Language Models) vyvrátily jeho teorii o „univerzální gramatice“, což je podle něho biologicky vrozený základ lingvistiky, který je společný všem lidem. Díky tomu se lidé mohou učit jazykům a nejenom to, tento vrozený základ prý determinuje, jak mohou lidské jazyky vypadat a jaké jsou jejich limity. 

S tímto tvrzením vstoupil do sálů lingvistického poznání – a právě toto jeho tvrzení LLM smetly, protože ukázaly, že s dostatečně velkým modelem a s dostatečně velkou zásobou příkladů se stroj může naučit jakýkoliv lidský jazyk, aniž by k tomu měl jakékoliv „biologicky vrozené předpoklady“. To je asi něco takového, jako byste celý život rozvíjeli teorii etéru – a pak přišel Einstein a sdělil vám, že fyzika žádný etér nepotřebuje, takže zřejmě neexistuje. Ano, to nakrkne!

Abyste pochopili, o co jde, musíte si uvědomit, že základem levicových filozofií je klasický západní filozofický předpoklad, že člověk je něčím výjimečný. Že má něco, co ho vyděluje od ostatní přírody, což se tvrdilo už od starověku, například Platón tvrdil, že existuje hierarchie duší: Životní (tu mají i rostliny a obecně vše živé), pak senzorická (tu mají živočichové a vyšší) a nakonec rozumová – a ta je unikátně lidská.

Myšlenku vyvolenosti rozvíjelo i křesťanství, které přiřklo nesmrtelnou duši jenom lidem – a tahle myšlenka lidské exkluzivity protekla až do marxismu, který rovněž považuje „vědomou a uvědomovanou si činnost za výlučně lidskou“. Neměl pravdu, jako ve většině věcí. Etologie ukázala, že schopnost plánovat a používat nástroje najdeme už u hlavonožců – a tak vznikla nová definice, která je založená právě na jazyku a na autentickém uvědomování si sama sebe. Z nějakého důvodu většina levicově zaměřených autorů nepovažuje prožívání zvířat za autentické – a Boha jeho, chraňte se zvířecí komunikaci označit za jazyk!

Nová duše levicového progresivismu byla tedy objevena v lingvistice – a jejím věrozvěstem byl právě Noam Chomsky. Dnes nám modelování ukazuje, že ani jazyk, ani schopnost tvořit není unikátně lidská, což levičáky štve – tak jako vždycky. Možná znáte historku o tom, jak Stalin odmítl kybernetiku jako reakční pavědu: To není pravda, udělal to člověk podstatně zapomenutější, sovětský novinář a scénárista Boris Agapov, který si přečetl článek o kybernetice a hned ji spláchl ve svém komentáři v Litěrarnoj gazetě v roce 1950 s tím, že „kybernetika je jenom kapitalistický sen, reakční pseudověda“. Protože, to víte, Maxim Gorkij řekl, že „člověk, to zní hrdě“ a i soudruh Josif Vissarjonovič Stalin řekl, že „to lidé jsou ten nejcennější kapitál“. (Fakt to řekl. Zrovna Stalin!)

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama