Intel SSD DC S3700 – 800 GB se zárukou stálého výkonu
i Zdroj: PCTuning.cz
Úložná zařízení Článek Intel SSD DC S3700 – 800 GB se zárukou stálého výkonu

Intel SSD DC S3700 – 800 GB se zárukou stálého výkonu

Tomáš Hort

Tomáš Hort

15. 1. 2013 03:00 13

Seznam kapitol

1. Úvod – SSD vs. LBA tabulka 2. Intel DC S3700 – nový pohled na datová SSD centra 3. Představení Intel SSD DC S3700 4. Specifikace, porovnání, výdrž a cena
5. Testovací metodika a sestava 6. Výsledky uživatelských testů 7. Výsledky zátěžových testů - stabilita výkonu 8. Spotřeba, hodnocení a závěr

Intel přichází na trh s novým enterprise SSD diskem, nástupcem Intelu 710. Nabízí velmi účelnou inovaci – záruku stabilního výkonu i po letech používání. Použité 25nm MLC–HET NAND flash čipy mají navíc u 800GB verze výdrž minimálně 14,6 PB (petabajtů) zapsaných dat. Vzhledem ke kapacitě je pak cena nastavena na velmi krásných 44 000 Kč.

Reklama

Na začátku listopadu byla světu představena novinka z portfolia SSD disků společnosti Intel. Tentokrát se však nejedná o consumer SSD, tedy disk pro koncové uživatele, ale o enterprise řešení do datových center a serverů. Ač jsem se do této chvíle na PCTuningu zaměřoval výhradně na uživatelský segment, u možnosti otestovat tuto novinku jsem neváhal. V jednom ohledu se totiž jedná o unikátní řešení, které budou muset následovat i ostatní výrobci, protože jeho důležitost je pro datová enterprise řešení klíčová. Jedná se o stabilitu výkonu při dlouhodobém užívání.

Do této chvíle jsme si u SSD disků říkali, že jejich používáním dochází také k jejich zpomalování. Hlavním prvkem byla přitom donedávna podpora či nepodpora funkce TRIM, která uvádí vymazané datové buňky zpátky do ihned zapisovatelného stavu. Dále pak kvalita funkcí garbage collection, které do jisté míry TRIM zastupovaly a aktuálně ji u většiny moderních SSD doplňují. Aktuálně prodávané SSD už zpomalováním trpí poměrně málo, resp. jejich zpomalení se projevuje za delší dobu než u modelů před dvěma či třemi lety.

Dalším zpomalovacím prvkem je pak při dlouhodobém používání vytvářená LBA tabulka. Všechny řadiče musí mapovat logický blok adres (LBA) na fyzické umístění dat v NAND pamětech. Tato mapa je uložena v samotné NAND paměti a pro rychlé načítání se nahrává do DRAM cache. Podle mapy pak operační systém zjistí, kde se nachází požadovaná data na disku, když je potřebuje využít.

Se zápisem dat na disk dochází ke zvětšování tabulky, ale pouze tím způsobem, že jsou do binárního stromu přidávány LBA uzly (nody) s potřebnými informacemi. Pokud jsou ukládána sekvenční data (soubory větší než stránka - page), je v jednom uzlu informace o rozsahu fyzických adres a není potřeba více uzlů. K tomu je dobré zopakovat, že při zápisu větších souborů nedochází k zápisu sériovému (vše na jeden NAND čip), ale k paralelnímu s využitím nejčastěji čtyř paměťových kanálů (zapisuje se na čtyři NAND čipy najednou). Proto jsou sekvenční rychlosti tak vysoké oproti rychlostem u malých souborů.

Intel SSD DC S3700 – 800 GB se zárukou stálého výkonu
i Zdroj: PCTuning.cz


Ukázka zápisu 128kB souboru přes čtyři kanály na čtyři NAND čipy. Zdroj: Anandtech.com

Jeden uzel tak může odkazovat na více fyzických adres v případě sekvenčního souboru, který přesahuje velikost jedné stránky. Stránka (page) má dnes nejčastěji velikost 4 kB, ač u 20nm (19nm) NAND čipů už přichází 8kB stránky. Mapování dat tak není 1:1 v porovnání logická tabulka vs. reálné umístění, protože jeden LBA uzel může pojmout více stránek.

Pokud přijdou na zápis menší soubory, vytváří se pro ně nové uzly s informací o jejich umístění a zvyšuje se tím čas hledání v binárním stromu. U předchozích SSD Intel docházelo k defragmentaci či komprimaci LBA tabulky, kterou se snižovala její datová velikost, aby se nemusela osazovat tak velká paměť DRAM (cache). S tím se však zvyšovala přístupová doba při náhodném čtení, protože vznikl ještě minimálně jeden krok navíc, a to dekomprimace při čtení. A čím větší komprimovaná tabulka je, tím další tisíciny a setiny milisekund při přístupu přibývají = SSD se zpomaluje.

Intel SSD DC S3700 – 800 GB se zárukou stálého výkonu
i Zdroj: PCTuning.cz


Ukázka binárního LBA stromu. Každý uzel (nod) má v sobě informace o fyzickém uložení zapsaného datového souboru.
Zdroj: Anandtech.com

Podle dvou obrázků výše je poměrně jednoduché si odvodit, jak to se zápisem a uložením informací o datech na běžný SSD je. Na zápis přijde 128kB soubor, řadič ho, jak nejrychleji umí, zapíše na paměťové čipy a informace o tom, kam data zapsal uloží do uzlu v LBA tabulce. Nody pak na sebe odkazují a po zápisu dalších souborů se tvoří taková informační mapa. Tato situace je pak shodná u většiny SSD na trhu. A jak to vypadá u Intel SSD DC S3700?

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama