Jak na zvuk s editory zdarma: Posuňte nahrávky o třídu výš ekvalizací a odstraněním šumu
i Zdroj: Public Address Booth 4 - FreeImages, autor: benbacardi
Návody Článek Jak na zvuk s editory zdarma: Posuňte nahrávky o třídu výš ekvalizací a odstraněním šumu

Jak na zvuk s editory zdarma: Posuňte nahrávky o třídu výš ekvalizací a odstraněním šumu | Kapitola 4

Jindřich Pirner

Jindřich Pirner

25. 7. 2023 15:00

Seznam kapitol

1. Automatické odstranění šumu a ruchů 2. Instalujeme první efekt VST 3. Používání parametrického ekvalizéru TDR Nova 4. Slovníček a co chystáme příště

Profesionální mastering nahrávky lidské řeči obnáší v praxi několik kroků a ekvalizace je jedním z nich. Naučíme se reálně pracovat se skvělým a bezplatným studiovým ekvalizérem, který nahrávku krásně projasní. Navrch se v Audacity na pár kliknutí zbavíme všech šumů a ruchů.

Reklama

Slovníček pojmů

Clipping

Nastává, pokud signál překročí hodnotu True Peak 0,0 dB (či 0,0 dB FS apod.). Zvuková vlna se ořízne, dochází ke zkreslení zvuku a nevratné ztrátě zvukové informace. 

Jak na zvuk s editory zdarma: Posuňte nahrávky o třídu výš ekvalizací a odstraněním šumu
i Zdroj: PCTuning.cz

dB (decibel)

Fyzikálně bezrozměrná jednotka určující poměr podílu dvou hodnot. Není-li vztažena ke konkrétní fyzikální jednotce, udává jen poměr vstupní veličiny vůči veličině výstupní. Až když jsou dB vztaženy k nějaké konkrétní jednotce (dB FS, dB SPL,…), začnou vyjadřovat konkrétní hodnotu. Decibel se podobá procentu, na rozdíl od něj však je logaritmickou jednotkou.

Ducking

Funkce ztišující hlasitost nějaké zvukové stopy po dobu, co je přehrávána stopa jiná. Používá se třeba v případě, kdy řečník mluví, zatímco na pozadí stále zní hudba.

Headroom

Bezpečnostní zóna umožňující zvukovým špičkám překročit nominální hladinu, aniž by došlo k poškození systému či zkreslení zvukového signálu jeho oříznutím (clippingem). Digitální systémy umožňují hnát signál až na samou hranici 0 dB FS, ke clippingu může ale i tak docházet (např. kvůli ISP, viz. další díl průvodce). Rádiové vysílání operuje s headroom -9 dB FS, digitální nahrávky s -18 dB FS, studiové mastery s -24 dB FS.

Hertz (Hz)

Jednotka frekvence (kmitočtu) náležející do soustavy SI. Tato odvozená jednotka vyjadřuje, kolik cyklických (pravidelně se opakujících) dějů se odehraje za jednu sekundu (vyjádření v základních jednotkách je tedy s−1).

Filtry high-pass a low-pass

High-pass filtr (HP / HPF), neboli přepínač horní propusti, je elektronický, frekvenční lineární filtr zamezující průchodu nízkých frekvencí signálu. Low-pass filtr (LP / LPF) je totéž, zabraňuje však průchodu vysokých frekvencí.

Kompresor

Snižuje dynamický rozsah signálu. Díky tomu se zdají být tišší pasáže hlasitější a hlasitější tišší. Nastavuje se pomocí threshold (práh), ratio (poměr) a attack / release (rychlost nástupu / uvolnění), případně také skrze input (vstupní) a output (výstupní) úrovně zisku (make-up gain), čímž se dorovnává redukovaný zisk (gain). 

Vztah threshold a ratio kompresoru říká, kdy má naběhnout a o kolik má signál snížit. Nízké hodnoty threshold a vysoké hodnoty ratio vedou k vysoké kompresi a naopak. Attack a release kompresoru sdělují, jak rychle / pomalu reagovat na překročení threshold (attack) v signálu a jak rychle / pomalu jej zase uvolnit (release) po poklesu pod hodnotu threshold. Tyto parametry mění způsob, jakým komprese zní. Rychlejší attack potlačuje přechodové jevy, pomalejší může mít za následek slyšitelné pumpování. 

Mezi další funkce patří hard knee a soft knee přepínající mezi tvrdším a měkčím průběhem řízení. Při hard knee průběhu začíná komprese po dosažení threshold ostrým skokem, při soft knee pozvolným nástupem s minimálním poměrem, kdy daného poměru dosáhne až v určité úrovni nad threshold.

Limiter

Druh kompresoru, u nějž nejsou některé prvky viditelné, jelikož u něj ratio bývá nastaveno na (teoreticky) nekonečnou hodnotu, zatímco attack a release na hodnotu minimální. Limiter vyrovnává špičky signálu překračující nastavený threshold na úroveň, kde je thresholdu. Používá se převážně k omezení výstupní hlasitosti nahrávky tak, aby nedocházelo k přesažení True Peak a ke clippingu.

Jak na zvuk s editory zdarma: Posuňte nahrávky o třídu výš ekvalizací a odstraněním šumu
i Zdroj: PCTuning.cz

Knob a fader

Fyzické či virtuální potenciometry používané k ovládání studiových zařízení. Knob je otočný regulátor; s některými druhy můžete točit dokola neomezeně, jiné mají na koncích zarážky. Fader (také šavle) je tahový regulátor či táhlo, jehož pomocí nastavujete hodnoty stejně jako s knobem. 

LUFS / LKFS

LUFS (Loudness Unit Full Scale) jsou jednotky podobné dB RMS, měří průměrnou úroveň hlasitosti za určitou dobu. Na rozdíl od dB RMS však LUFS říkají, jak tuto hlasitost vnímá člověk, ne stroj nebo počítač. Proto se LUFS staly průmyslovým standardem. LKFS (Loudness, K-weighted, relative to Full Scale) jsou totožné jednotky, jen jinak nazvané. LUFS se používají především v Evropě, LKFS v USA, Japonsku, Austrálii aj. zemích. Obecně doporučené hodnoty pro stream a podcasty jsou: - 14-16 LUFS, norma ITU-R BS.1770 či EBU R 128, True Peak -1 dB, lépe -2 dB.

Master a mastering

Master je originální nahrávka v nejvyšší možné zvukové kvalitě. Obvyklá kvalita digitálního studiového masteru je 48 kHz /24-bit s headroom -24 dB FS. Masteringem rozumíme finální zpracování zvukové nahrávky před jejím vydáním. Úpravy, které je nutné provést, se liší podle výsledného média, kde bude nahrávka zveřejněna.

Normalizace (Normalization)

Ve zvuku je normalizace konstantním zesílením záznamu za účelem zvýšení či snížení amplitudy na požadovanou úroveň. Při tomto základním úkonu se poměr signálu k šumu (SnR) a relativní dynamika nemění, v celé nahrávce je aplikována stejná míra zesílení. Normalizace má dva základní typy. Normalizace špiček (Peak normalization) upraví amplitudu nahrávky podle nejvyšší úrovně signálu přítomné v nahrávce. Normalizace hlasitosti (loudness normalization) upravuje záznam na základě nejvyšší vnímané hlasitosti.

Peak / True Peak

Peak i True Peak měří momentální úroveň (hlasitost) přehrávaného signálu. True Peak je přesnější než Peak; jeho hodnota nesmí nikdy přesáhnout 0,0 dB. Doporučené hodnoty True Peak: -0,2 dB až 0,6 dB, lépe však -1,5 či -2 dB.

VST (Virtual Studio Technology)

Otevřený standard zavedený firmou Steinberg v r. 1996. Slouží ke komunikaci mezi hostitelskou aplikací a zásuvnými moduly (pluginy) třetích stran. VST pluginy se dělí na VST efekty (VST FX) sloužící k úpravě zvuku a VST nástroje (VSTi), jež zvuk generují. Typickými příklady mohou být třeba ekvalizér (VST FX) a klavír (VSTi).

Zisk (Gain)

Zesiluje výkon či amplitudu signálu. Definujeme jej jako poměr amplitudy nebo signálu na výstupu obvodu vůči amplitudě na vstupu.

 

Na co se těšit příště?

Instalace prvního pluginu VST a jeho nastavení byla taková zkouška ohněm a zároveň vstupenkou do světa reálné zvukařiny. Rozšíření Audacity otevírá nepřeberné množství možností, vybírání pluginů je pak podobné jako vybírání aplikací na Google Play. Je toho strašně moc – člověk musí vědět, co přesně chce, případně si přečíst nějaké srovnávácí články. Často v nich však zjistíte, že pluginů, které jsou opravdu kvalitní a hlavně opravdu zdarma, zase tak mnoho není. Pluginy, na nichž si demonstrujeme základy zvukového masteringu, jsou tak těmi nejlepšími, které v tomto segmentu seženete.

Plugin VST už umíme nainstalovat a nastavit, v příští, závěrečně části, už tedy můžeme rovnou skočit na nastavování kompresoru, limiteru a loudness meteru. Kompresor je patrně ten vůbec nejmocnější efekt, jaký v audio světě existuje. Je nejvyužívanější jak v hudebním průmyslu, tak ve zvukové produkci. Je to základ, jemuž ovšem málokdo opravdu rozumí. Ale jakmile to pochopíte, získáte nad ostatními výhodu srozumitelnějších a především hlasitějších nahrávek. Zvuková komprese funguje na principu vyrovnávání hlasitosti tišších pasáží nahrávky s těmi hlasitějšími, díky čemuž vaše nahrávka mezi ostatními nezanikne. Je to základní předpoklad její konkurenceschopnosti. Řetězec efektů, které nějakým způsobem ovlivňují zvuk, uzavře limiter, jenž se postará o to, aby zvuk nepřekračoval danou hlasitost tak, aby nedocházelo ke clippingu přesažením True Peak. Posledním pluginem VST bude loudness meter (monitor hlasitosti), jenž vám poskytne detailní výpis hodnot hlasitosti v LUFS. Tím si ověříte, že jste všechny předchozí efekty nastavili správně a nahrávka splňuje potřebné standardy.

Jak na zvuk s editory zdarma: Posuňte nahrávky o třídu výš ekvalizací a odstraněním šumu
i Zdroj: PCTuning.cz

Ještě se pak podíváme na několik podstatných funkcí Audacity, jimž jsme se prozatím nevěnovali. Oproti pluginům VST jsou na ovládání jednodušší, neznamená to však, že by jejich výsledek nestál za to. Naopak. Třeba taková normalizace je sice jen otázkou dvou tří kliknutí, ale lze s ní nastavit hlasitost celé nahrávky (např. aby odpovídala zvolenému LUFS standardu) a doladit tak to, co se vám nemuselo podařit udělat kompresorem a limiterem. A nakonec třeba budete chtít svá slova proložit nějakými zvuky nebo hudbou – znáte ten efekt, jak se hudba ztiší, když do ní začne v rádiu mluvit moderátor? Říká se tomu ducking a v Audacity to uděláme levou zadní!

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Související články

Komentáře

Nejsi přihlášený(á)

Pro psaní a hodnocení komentářů se prosím přihlas ke svému účtu nebo si jej vytvoř.

Rychlé přihlášení přes:

Google Seznam
Reklama
Reklama