Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun II
i Zdroj: PCTuning.cz
Software Článek Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun II

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun II | Kapitola 7

Petr Koc

Petr Koc

18. 11. 2011 03:00 42

Seznam kapitol

1. Sdílení multimédií 2. Server Manager 3. FTP server 4. FTP administrace
5. Spuštění programů jako služeb 6. Windows Server Update Services 7. Připojení klientů WSUS 8. Výkon v diskových operacích

Rozběhat na vlastním serveru operační systém od Microsoftu není nic těžkého. Navíc to vychází docela levně. Jaká úskalí můžete potkat při základním nastavení, jsme si ukázali v minulém díle. Dnes si probereme multimédia, centrální administraci, FTP a WSUS. Uzavřeme tím stavbu vlastního mini serveru.

Reklama

Aby mohly klientské počítače přistupovat k Windows Server s WSUS, musí být náležitě nakonfigurovány. Spusťte na klientovi Group Policy Editor (gpedit.msc).

 

V záložce Local Computer Policy / Computer Configuration / Administrative Templates / Windows Update se nachází volba „Specify intranet Microsoft update service location“.

 

Zde zvolte Enabled a připiště adresu serveru, a to včetně portu (namísto názvu samozřejmě můžete použít i IP adresu). Jakmile toto dokončíte, můžete ještě nastavit vlastnost Automatic Updates detection frequency, podle které se určuje frekvence vyhledávání updatů na serveru (toto ale není povinné. Pokud na klientském počítači není nainstalován gpedit.msc, můžete nastavení provést pomocí editoru registru. Nastavení má zhruba toto strukturu:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\WindowsUpdate]
"WUServer"="http://server:8530"
"WUStatusServer"="http://server:8530"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\WindowsUpdate\AU]
"UseWUServer"=dword:00000001
"DetectionFrequencyEnabled"=dword:00000001
"DetectionFrequency"=dword:00000001

Jakmile skončíte s nastavování klienta, vyzkoušejte připojení k serveru pomocí command line příkazu

wuauclt /detectnow /reportnow

Tento příkaz zajistí, že počítač zkontaktuje WSUS server a provede reporting svého stavu. Někdy se může stát, že reakce není okamžitá, proto vyčkejte několik minut. V případě potíží se můžete podívat na lokálním počítači do souboru C:\Windows\WindowsUpdate.log. Pokud všechno proběhlo v pořádku, ve WSUS konzoli uvidíte následující

Počítač hned vyreportoval, že obsahuje Windows XP Home Edition se Service Pack 3, má nainstalováno 2745 updatů, potřebuje nainstalovat 4 updaty a 13 updatů je s neznámým stavem (to může být např. v situaci, kdy jste do WSUS přidali další software, ale počítač se ještě od té doby nepřihlásil a neodreportoval, zda takový software má nainstalovaný). Pokud na počítač kliknete pravým tlačítkem a zvolíte Status report, můžete si nechat zobrazit podrobnosti:

Všimněte si, že report má 53 stran. Chcete-li zobrazit jen updaty čekající na schválení k instalaci, vyberte v Report Options zobrazení jen Needed.a klikněte na Run Report. Výsledkem pak bude seznam oněch čtyř updatů, které ještě nebyly nainstalovány.

Zde vidíte, že updaty ještě nebyly schváleny.

Schvalování, zamítání a odinstalace updatů

Hlavním cílem WSUS je administrace updatů na jednotlivých počítačích. Abyste mohli lépe pracovat s více počítači, můžete je zařadit do skupin. Schvalování updatů pak probíhá pro každou skupinu zvlášť. V Options v části Computers zvolte volbu Use the Update Services console. Následně pak vlevo v části Computers klikněte pravým tlačítkem na All Computers, zvolte „Add computer group..." a zadejte jméno skupiny. Kliknutím na jednotlivé počítače a volbou Change Membership pak můžete počítače přesunout ze standardní Unassigned Computers to vaší nové skupiny.

Když teď kliknete na některou ze skupin updatů, objeví se okno podobné tomuto:

V nabídce nahoře vybíráte, které vlastnosti mají updaty mít, konkrétně zda se má jednat o updaty zamítnuté, schválené, čekající na schválení atp. U zvoleného updatu uvidíte jeho popis, datum vydání, důležitost, na kolika počítačích je nainstalován (v tomto případě na jednom ze dvou připojených). Kliknete-li pravým tlačítkem, máte možnost update schválit (Approve)...

 

... nebo zamítnout (Decline). Schválením se myslí buďto schválení k instalaci (Approve for Install) nebo schválení k odinstalaci (Approve for Removal), pokud zvolený update odinstalaci podporuje (zdaleka není případ všech). Pokud zvolíte volbu Deadline, k provedení akce dojde ve zvoleném čase. Pokud již čas uplynul (klientský počítač se např. připojil k serveru později), dojde k provedení akce v nejbližším možném okamžiku.

Výsledkem schvalování je přiřazení politiky do jednotlivých skupin počítačů.

 

Chcete-li, aby u některých typů updatů docházelo k automatickému schvalování, jděte do Options a tam vyberte Automatic Approvals.

 

Zde máte možnost specifikovat, že např. pro některou ze skupin počítačů budou automaticky schváleny všechny updaty, zatímco pro jinou jen některé atp. Pozor, některé updaty mohou vyžadovat restart.

Správa WSUS z klientského počítače

Chcete-li spravovat Windows Server Update Services (tj. zejména schvalování) z klientského počítače, potřebujete nainstalovat konzoli. Stáhněte si aktuální instalační balíček pro WSUS (nyní verze 3.0 SP2) a při instalaci zvolte Administration Console Only.

 

Po ukončení instalace jděte do Start / Settings / Control Panel / Administrative Tools, kde se objeví ikona Windows Server Update Services. Po spuštění vás čeká stará známá obrazovka. Vlevo klikněte na Update Services pravým tlačítkem a připojte se k serveru.

 

Do kolonky „Server name“ napište název serveru, do kolonky „Port number“ pak port, na kterém WSUS běží (v našem případě 8530). Teoreticky je možné se připojit i pomocí šifrovaného spojení SSL na portu 8531, to je ale v domácích podmínkách zbytečné. Pozor  – aby spojení mohlo proběhnout, musíte mít k serveru přístup, tj. např. být přihlášen pod stejným uživatelským jménem jako na serveru.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama