Necelých 8 kilobytů: Jak velký je kód zkázy?
i Zdroj: PCTuning.cz
Hry Článek Necelých 8 kilobytů: Jak velký je kód zkázy?

Necelých 8 kilobytů: Jak velký je kód zkázy?

Michal Rybka

Michal Rybka

28. 3. 2020 03:00 27

Seznam kapitol

1. Kód zkázy 2. Symbionti 3. Univerzální koncept 4. Ohně, stromy, vegetace a atmosféra v 64 KB 5. Zatím studujeme

Díky světovým laboratořím už známe kompletní genom SARS-CoV-2: Má 29903 písmen ve čtyřpísmenné bázi, tedy 59806 bitů, tedy 7,3 KB. Je to malý kód, vešel by se do osmibitů – anebo do jediného 8K dema, kdyby na to přišlo.

Reklama

Když jsem zjistil, že současná metla lidstva je tak malá, že by se vešla do Commodoru 16, poněkud mě to překvapilo. Ale je to tak: Je to 29903 písmen ve čtyřpísmenné bázi, každé písmeno zakódujeme dvěma bity, což nám dává 59806 bitů – 7476 B,  tedy 7,3 KB. To je celé, to je všechno. Kompletní výpis genomu té potvory můžete najít na stránkách National Center for Biotechnology Information.

Není to pozoruhodné? Miniaturní kus kódu – a takové následky. Pokud odhlédneme od zdravotních důsledků, jsou viry z hlediska bioinformatiky skutečně fascinující. SARS-CoV-2 je navíc specifický tím, že obchází a využívá lidský imunitní systém tak, že o něm imunolog Jaroslav Svoboda řekl v rozhovoru pro DVTV, že to podle něj dokazuje, že nejde o lidský výtvor: Podle něj by umělý virus využíval existující a známé mechanismy, zatímco SARS-CoV-2 na to jde nově a originálně.

Viry jsou fascinující objekty. V podstatě jde o pouhý kód s obalem, který ho chrání a zároveň ho dokáže dopravit dovnitř do cíle – do živé buňky. To je celé. Viry přitom nejsou nejjednodušší objekty schopné replikace, to jsou priony neboli infekční prionové bílkoviny. V podstatě jsou to „špatně poskládané proteiny“ PrPSC, které mají hodně špatných vlastností – například je nelze rozkládat proteázami, takže se hromadí ve tkáni, a navíc dokážou způsobit, že přeskládají do svého vadného tvaru normálně složené PrPC. To způsobuje nepěkné nemoci jako Creutzfeldtova-Jacobova nemoc (CJD). Tato vzácná nemoc patří mezi spongiformní encefalopatie, kdy se v mozku začínají objevovat doslova díry, projevuje se jako neustále progradující demence a končí smrtí.

Prionové nemoci se nedají léčit. Někdy jsou priony popisovány jako „zombie molekuly“, protože mají schopnost přenášet se potravou a až se ocitnou v mozku nového hostitele, mění jeho normální PrPC samy na sebe. Nemoc šílených krav či drbavka postihující ovce se může přenést na člověka masem či zpracovanou mozkovou tkání, existuje i nemoc kuru postihující kanibaly, která se přenášela pojídáním mozků zemřelých nemocných. Prion se zažívacím traktem dostane do krve a pak do mozku, kde začne proměňovat normální varianty molekuly a tak se nemoc šíří dál.

Priony jsou přitom pěkně tuhé potvory. Odolávají nejen enzymům, ale také UV záření, běžným čistícím prostředkům, formaldehydu, peroxidu vodíku, teplotám až 360 °C a je zaznamenán pokus, kdy byly priony vystaveny po deset minut teplotě 600 °C – a přesto si vzniklý popel zachoval částečnou schopnost vyvolat onemocnění. Zásadní štěstí pro nás je v tom, že priony fungují jen velice specificky na mozek. Navíc způsobují poměrně nápadnou nemoc, i když jsou zaznamenány přenosy z nemocných lidí anebo zvířat, kde příznaky nebyly – například transfúzemi či chirurgickými nástroji, které byly sterilizovány dost na normální infekce, ale ne na priony.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama