Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel – dodatek první
i Zdroj: PCTuning.cz
Úložná zařízení Článek Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel – dodatek první

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel – dodatek první | Kapitola 5

Petr Kupský

Petr Kupský

27. 10. 2021 23:55 30

Seznam kapitol

1. Proč přicházíme s dalšími testy 2. Iometer – pokus o zjištění velikosti CMR zóny 3. Iometer – ověření velikosti CMR zóny 4. Iometer – důkaz o proměnlivé velikosti CMR zóny 5. Úklid CMR zóny šindelového disku
6. Total Commander – kopírování pomocí fronty 7. Total Commander – přepisování pomocí fronty 8. Total Commander – kopírování složky WoT 9. Závěrečné vyhodnocení

Tímto článkem navazujeme na nedávný srovnávací test pevných disků, v němž jsme proti konvenčnímu 3TB CMR modelu WD Blue (WD30EZRZ) postavili nejnovější 4TB SMR disk WD Blue (WD40EZAZ) se šindelovým magnetickým záznamem dat, nabízející o třetinu vyšší kapacitu za srovnatelnou cenu. Tento test nyní doplňujeme o několik disciplín, které mají za cíl důkladné prověření funkce SMR disku ve velmi vysoké zátěži a nalezení jeho případných limitů.

Reklama

Výsledky testu rychlosti náhodného zápisu dat ukázaly, že šindelový disk WD Blue dokáže při využití volné kapacity své CMR zóny zapsat data i několikanásobně rychleji než konvenční CMR disk. Po zaplnění CMR zóny šindelového disku se však karta obrací ve prospěch CMR disku. Za této situace SMR disk dokončí zápis sníženou rychlostí a současně začne s úklidem CMR zóny, tj. s přesunem dat z této zóny do cílového prostoru záznamových ploten se šindelovým řazením datových stop. Pro optimální provoz SMR disku je tedy nutné mu ponechat dostatečně dlouhou dobu na to, aby mohl úklid dokončit (postačí jen připojené napájení disku).

Abychom měli alespoň orientační představu o tom, jak dlouhý čas bude šindelový disk k úklidu své CMR zóny potřebovat, připravil jsem pomocí aplikace Iometer úlohu, v níž jsem testovanou kapacitu disku omezil nastavením maximálního počtu 250 milionů sektorů. Aplikace si na disku vytvořila soubor o velikosti 119 GB a do něj během 20 minut zapsala celkem 102 GB dat (64 KiB bloky náhodným přístupem). Samozřejmě lze předpokládat, že veškerý zápis s výslednou průměrnou rychlostí 87,19 MB/s se uskutečnil výhradně do CMR zóny disku, která v tomto případě měla mnohem větší kapacitu.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel – dodatek první
i Zdroj: PCTuning.cz

Po dokončení zápisu jsem ponechal disk v klidu a poslouchal jsem jeho zvukové projevy, které typickým cvrlikáním vystavovacího mechanismu hlav prozrazovaly, že disk intenzivně uklízí. Není mně známo, jak se šindelovému disku jeví samotný 119GB testovací soubor Iometeru a kam jej vlastně uložil. Čili nevím, jaký objem dat přesně uklízí. Jestli celý objem testovacího souboru 119 GB, nebo jen následně náhodným přístupem zapsaná data o objemu 102 GB. Budu raději předpokládat, že uklízí pouze ta zapsaná data.

Úklid započal v čase 17:53 a disk zcela utichl v čase 22:45. Objem 102 GB dat z CMR zóny tedy šindelový disk WD Blue uklidil přesně za 4 hodiny 52 minut. Pouhým přepočtem z 104 628 MB a 292 minut dospějeme k výsledné rychlosti úklidu 358 MB/minutu, nebo také 6 MB/s.

Je nutné si uvědomit, že vypočtená rychlost úklidu odpovídá spíše ideálnímu stavu s málo zaplněnou kapacitou disku. Pokud bude disk více zaplněn a při úklidu budou data zapisována do vzdálenějších stop na plotnách, bude se čas úklidu prodlužovat. Odhaduji podle rychlostí náhodného zápisu, dosažených v testovacích úlohách po zaplnění CMR zóny šindelového disku, že by rychlost úklidu mohla v nejhorším případě klesnout až na 2 MB/s.

Úklid dat znamená v případě SMR disku logicky současné zvýšení spotřeby elektrického proudu. U testovaného 4TB WD Blue ale není rozdíl spotřeby v klidu a při aktivitě nijak významný. Podle mého měření na obou napájecích větvích si v klidu dohromady vezme 3,2 W a v zátěži, tedy i během úklidu, se spotřeba zvýší jen na 3,8 W.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel – dodatek první
i Zdroj: PCTuning.cz

Oproti tomu konvenční 3TB CMR disk WD Blue brzy po ukončení zátěže parkuje hlavy a jeho spotřeba klesá ze 4,1 W na 2,7 W. Pokud bychom tedy chtěli oba soupeře našeho testu porovnávat pouze podle naměřené spotřeby v klidu a zátěži, tak například po zápisu 102 GB dat v této disciplíně SMR disk kvůli následnému úklidu spotřeboval o 0,0055 kWh více. 

Ovšem v rámci přesného porovnání musíme zohlednit skutečnost, že za stejnou dobu, kdy SMR disk zapsal 102 GB dat, dokázal CMR disk při průměrné rychlosti 20,46 MB/s zapsat jen 24 GB dat (viz první testovací úloha v kapitole č. 3). Takže abychom dospěli ke stejnému objemu zapsaných dat, musel by CMR disk zapisovat při plné spotřebě 4,1 W ještě dalších 65 minut. Tím se dostaneme k reálnému rozdílu spotřeby, který činí cca 0,004 kWh za 102 GB náhodně zapsaných dat. O těch 65 minut, které bude CMR disk potřebovat k dokončení zápisu, můžeme také zkrátit dobu, kdy bude SMR disk připraven v plné kapacitě své CMR zóny k dalšímu zápisu.

Pokud bych měl převést hodnotu 0,004 kWh do finanční částky, tak při použití stabilních loňských cen elektřiny (5 Kč za 1 kWh) se jedná o 0,02 Kč, tedy dva haléře. Aktuální ceny na trhu s elektřinou jsou ale pro mnohé zákazníky odlišné. Jestli je to moc, nebo málo, musíte posoudit sami podle celkového objemu dat, který běžně ukládáte.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Související články

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama