casemodding-a-finance-je-to-o-penezich
Návody Článek Casemodding a finance - je to o penězích?

Casemodding a finance - je to o penězích?

Jan Štěpánek

Jan Štěpánek

9. 3. 2009 07:00 26

Seznam kapitol

1. Pro mě je to zbytečné! 2. Tohle + tohle + tohle = ouuu 3. Kolik stojí realita? 4. Do čeho ale řezat? 5. Kolik to tedy vlastně stojí?

V oblasti casemoddingu se pohybuji již několik let a musím říct, že jedním z nejčastěji diskutovaných témat je především finanční náročnost. Samozřejmě mnoho lidí také polemizuje nad potřebností všelijakých úprav, apod. Ale to je už zase jiná pohádka. Já bych se nyní rád v rámci tohoto článku zaměřil na tu ožehavou finanční stránku věci.

Reklama

V dobách, kdy casemodding ještě nebyl tolik rozšířen a v podstatě vůbec komercializován, nebylo o finanční stránce potřeba vůbec mluvit. Situace byla jednoduše taková, že každý, kdo si chtěl nějakou tu úpravu provést, tak jí provedl v rámci vlastních možností a požadavků a byl spokojený. Postupem času však i do tohoto odvětví vstoupily firmy, které začaly nabízen produkty „pro ty nejlepší úpravy“ a souběžně s tím samozřejmě přišla i vlna prvních ohlasů, že tyhle zbytečnosti jsou jen pro zbohatlíky a každý raději tvrdil, že žádné okno nebo svítící ventilátor nepotřebuje, než aby do něj investoval nějakou tu stokorunu. Osobně i věřím, že ve většině případů tomu tak i bylo a vlastně pořád je. Vždy je nutné rozlišovat, zdali se jedná o casemodding z funkčního nebo čistě estetického hlediska, pak je zde totiž velký rozdíl.

Casemodding a finance - je to o penězích?
i Zdroj: PCTuning.cz

Celkově je dnes trh naprosto přesycen obrovským množstvím produktů, které vlastně nejsou potřeba a mají jediný účel – působit na podvědomí a zvídavost zákazníka, aby si jej koupily. Příklad za všechny jsou například různé přihřívače kávy do USB, apod. Myslíte, že takový produkt opravdu někdo potřebuje? Podle mého názoru ani náhodou. A upřímně mě i docela mrzí, že takový kýč a „bastl“ je řazen mezi produkty pro casemodding.

Než tedy začnete přemýšlet nad tím, zdali je casemodding opravdu pouze drahou zbytečností, přemýšlejte nejdříve nad jeho úlohou. Mnoho úprav, ať drahých nebo i levnějších je prostě vytvářeno za účelem efektivnějšího použití počítače, jiné jsou zase opravdu výhradně vzhledovou záležitostí, což ale nemusí znamenat hned zbytečnost. Pro některé lidi je totiž například designová příslušnost počítače se zbytkem nábytku daleko přednější, než nějaké tiché či efektivní chlazení. A samozřejmě i naopak, navíc ani toto nemusí platit výhradně pro „horních 10tisíc“, jak by se mohlo zdát.

Casemodding a finance - je to o penězích?
i Zdroj: PCTuning.cz

Abych tu však pouze neurčitě polemizoval, bude lepší si celou problematiku rozdělit do dvou kategorií, respektive do dvou skupin objevujících s ve spojení s danou tématikou.

Skupina první – páni tvůrci

U každého casemoddu je důležitý především asi její tvůrce a i pro něj nemusí být vždy finanční stránka úplně lhostejnou věcí. Ba naopak je jí často výrazně limitován, ať už se jedná o vlastní práci pro sebe, nebo o komerční případ, kdy dělá nějakou úpravu zakázkově.

V případě realizace vlastních snů a plánů je situace ještě poměrně snadná. Buď si autor předem určí, kolik je ochoten do modifikace investovat a tuto hranici opravdu dodrží a nepřekročí. A nebo žádnou částku nestanovuje a pracuje jednoduše tak, jak mu jeho finanční možnosti aktuálně dovolují. Zde je především značná flexibilita z časového pohledu, jelikož pro vlastní potřebu není problém termín dokončení nějak posunout právě třeba z finančních důvodů.

Casemodding a finance - je to o penězích?
i Zdroj: PCTuning.cz

Problematičtější je to však pro autora, který má modifikaci vytvářen pro nějakého zákazníka a je tedy většinou striktně limitován nějakým tím deadline. Čas je však možné vždy nějak individuálně domluvit, horší to je však s finanční hranicí, protože zákazník málokdy dokáže docenit ty hodiny práce a reálnou cenu materiálu. Zakázková výroba je tedy vždy určitým kompromisem a proto má tvůrce v tomto případě sice ztíženou situaci díky nižší volnosti, naopak ale musí již na začátku přesně určit, který materiál bude potřebovat a neřeší tedy tolik věcí v průběhu tvorby. Jednoduše řečeno, zde nastupuje větší úloha plánování.

Skupina druhá – náš zákazník, náš pán

Druhou skupinou, která se v poslední době v casemoddingu často objevuje, jsou zákazníci. Dříve se o nich v této souvislosti moc nemluvilo, protože tzv. casemoddingu na zakázku se moc nenosil. Dnes je situace trošku jiná a není výjimkou, že této služby využívají i větší firmy, které casemodding berou jako jednu z možných forem propagace.

Casemodding a finance - je to o penězích?
i Zdroj: PCTuning.cz


Jeden z příkladů - propagační case společnosti Intel.

Být zákazníkem v tomto případě může být do jisté míry velice příjemné, problém je však v tom, že pokud je někdo ochoten za provedení nějakých úprav zaplatit, ve většině případů vůbec neví, jak se tyto úpravy provádějí, nebo co je k tomu třeba, apod. Tak to je sice i v jiných oborech, ale v casemoddingu se to projevuje poměrně výrazně, jelikož právě zákazník málokdy dokáže úspěšně odhadnout nákladovou náročnost svých požadavků. Proto se velké množství potencionálních zákazníků o zakázkový casemodding velice rychle mění na spokojené zákazníky standardních komerčních řešení. Jinak řečeno, ve chvíli, kdy člověk zjistí, kolik by musel zaplatit za originální case svých snů, raději sáhne po osvědčeném tuctovém řešení za zlomkovou cenu. Tento postup samozřejmě musím do jisté míry chápat právě z pohledu zákazníka, ale z pohledu tvůrce to není nijak příjemné, protože jednoduše vím, co to obnáší.

Casemodding a finance - je to o penězích?
i Zdroj: PCTuning.cz


A ještě jednou Intel, tentokrát trošku starší model.

Trochu odlišné je to u firem, které casemodding vyhledávají za účelem zatraktivnění svojí reklamy, jak jsem již zmiňoval výše. V tržní ekonomice prostě funguje takový model, že peněz v reklamně je pořád dost, takže v takovém případě je kladen výrazně vyšší důraz na originalitu úpravy, než její cenu. V tomto případě mohou být spokojeny asi obě strany, jelikož zákazník, jakožto propagační oddělení firmy, má svůj originál dle požadavků a tvůrce naopak své finanční ohodnocení, které však musí předem reálně stanovit, což může být také mnohdy velký problém.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama