Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz
Skříně, zdroje, chladiče Článek Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu | Kapitola 4

Petr Kupský

Petr Kupský

10. 10. 2023 08:00 15

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Balení 3. Představení bateriové stanice AC60 4. Obslužná aplikace bateriové stanice AC60 5. Nabíjení stanice AC60 ze sítě v režimu „Standard“ 6. Vybíjení stanice AC60 střední zátěží 7. Nabíjení stanice AC60 ze sítě v režimu „Turbo“
8. Vybíjení stanice AC60 vysokou zátěží 9. Nabíjení stanice AC60 ze sítě v režimu „Silent“ 10. Nabíjení stanice AC60 ze solárního panelu PV200 11. Nabíjení stanice AC60 ze zdroje stejnosměrného napětí 12. Kvalita výstupního napětí stanice AC60, měření hlučnosti 13. Hodnocení a závěr

V dnešním článku si představíme šikovné zařízení pro uchování elektrické energie, které má docela široké využití. V souvislosti s počítači může být alternativním zdrojem napájení při použití na cestách mimo dostupnost distribuční sítě, ale i v jejím dosahu dobře poslouží třeba jako záložní zdroj pro případ výpadku napájení. Kdekoliv pak může fungovat jako úložiště levné a čisté energie získané pomocí solárních panelů.

Reklama

Většinu nastavení bateriové stanice Bluetti AC60 lze za pomoci přiloženého návodu zvládnout přímo tlačítky na zařízení. Standardní výbava v podobě komunikačního rozhraní Bluetooth však umožňuje využití mnohem pohodlnějšího ovládání stanice, a hlavně monitorování její funkce pomocí bezplatné aplikace pro mobilní zařízení.

Aplikace určená pro systémy Android a iOS byla v době přípravy recenze dostupná ve verzi 2.0. Na následujících snímcích obrazovky mobilního telefonu prezentuji užívání aplikace v systému iOS. Přímo po instalaci aplikace nás přivítá jednorázová uvítací obrazovka s tvrzením, že nás připraví na zážitek s revolučním zařízením pro uchování energie. Na obrázku vidíme tři snímky obrazovky seřazené vedle sebe.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Úvodní informace můžeme nyní přeskočit použitím tlačítka „Skip“, ale pokud tak neučiníme, zobrazí se nám okno upozorňující na existenci diskuzního fóra, na němž lze sdílet zkušenosti s ostatními uživateli produktů Bluetti. Také na něm získáme informace o konání pravidelných oficiálních akcí výrobce. Třetí a poslední informační okno pouze sděluje, že s aplikací získáme možnost snadného ovládání našich domácích systémů pro uchování energie. Tlačítko „Start“ nás již přenese přímo do aplikace.

Úvodní obrazovka nabízí možnost registrace a přihlášení registrovaného uživatele, nebo pokračování v offline módu bez nutnosti přihlášení. Následně budeme vyzváni k přečtení a schválení uživatelských podmínek a bezpečnostních pravidel. Poté se již zobrazí výchozí obrazovka aplikace.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Výchozí obrazovka (viz obrázek výše) nás opět přivítá a poděkuje za výběr zařízení značky Bluetti. Současně nás vyzve k prověření, zda máme v telefonu a u Bluetti zařízení aktivováno bezdrátové komunikační rozhraní Bluetooth. V okně „Available Devices“ pak budou zobrazena všechna aktivní Bluetti zařízení v dosahu. V mém případě ještě nebylo žádné zařízení spuštěno, takže okno zůstalo prázdné.

Jakmile jsem však testovanou bateriovou stanici Bluetti AC60 spustil, v okně „Available Devices“ se zobrazila svým výrobním číslem (viz obrázek níže). Po stisku symbolu otazníku v pravém horním rohu výchozí obrazovky se zobrazí dialogové okno s přehledem produktů Bluetti, které bezdrátovou komunikaci s aplikací podporují.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Stisknutím vybrané položky ze seznamu dostupných zařízení (výrobního čísla) se dostaneme do hlavní obrazovky pro monitorování a řízení daného zařízení. Obrázek výše ukazuje obrazovku stanice AC60 v režimu pohotovosti bez dosud připojeného zdroje napájení a bez odběrných zařízení.

Středu obrazovky dominuje kruhový ukazatel aktuálního stavu nabití vestavěné baterie. Barva ukazatele se mění v závislosti na stupni jejího nabití od červené, přes oranžovou, až po zelenou. S ukazatelem stavu baterie jsou šedivou linkou propojeny čtyři menší kruhové ikony, které zastupují vstupní a výstupní porty stanice. Levá horní ikona „PV“ zastupuje port napájení DC stejnosměrným proudem (například ze solárního panelu, autobaterie), pravá horní ikona „Grid“ náleží napájecímu vstupu AC střídavého napětí ze sítě. Levá spodní ikona „DC“ patří výstupním konektorům stejnosměrného napětí (USB a palubní zásuvka), pravá spodní ikona „AC“ pak výstupu střídavého proudu z vestavěného střídače (zásuvky 230 V).

Pokud na hlavní obrazovce stiskneme drobnou šipku v políčku „Battery Information“, dostaneme se na obrazovku s přehledem aktuálně připojených baterií. V našem případě zde máme jen výchozí baterii označenou jako „Pack 1“. Další položky bychom získali až připojení externí rozšiřující bateriové stanice.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Ikona spojených prstenců u výchozí baterie nás přenese na obrazovku s podrobnostmi. Zde nás budou zajímat případné chybové stavy zařízení, nebo třeba aktuální verze software řídicího BMS modulu.

Stiskem symbolu vypínače na hlavní obrazovce lze bateriovou stanici AC60 dálkově vypnout. Následně zobrazené dialogové okno nám dá deset sekund na rozmyšlenou s upozorněním, že po vypnutí již nebude možné zařízení pomocí aplikace opětovně dálkově zapnout. Pokud tuto informaci nepotvrdíme, k vypnutí stanice nedojde.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Posuvné přepínače spodních dvou položek hlavní obrazovky slouží k aktivaci výstupních portů stejnosměrného (DC) a střídavého (AC) napětí.

Ještě se vrátíme do pravého horního rohu hlavní obrazovky, kde stiskneme ikonu ve tvaru matice šroubu. Tím se přeneseme na obrazovku nastavení bateriové stanice AC60. Použitím šipky u položky „User Manuals“ se aplikace pokusí o připojení na webové stránky výrobce. Pokud však nemáme dosud vytvořený účet a nejsme přihlášeni, akce bude zakončena výzvou k přihlášení. K elektronické verzi manuálu ve formátu pdf se v takovém případě dostaneme pouze mimo aplikaci pomocí webového prohlížeče.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Důležitější položky na nás čekají v následném bloku obrazovky nastavení. Šipka u nabídky „Charging Mode“ aktivuje dialogové okno s možností volby jednoho ze tří režimů napájení vestavěné baterie. Výchozí režim „Standard“ optimalizuje výkon a rychlost nabíjení s ohledem na šetrný přístup k vestavěné baterii. Režim „Silent“ prodlužuje dobu nabíjení současně s udržováním nízkých otáček chladicího ventilátoru a je k baterii nejvíce šetrný. Naopak režim „Turbo“ maximálně zkracuje dobu nabíjení a zvyšuje rychlost chladicího ventilátoru, přičemž není k baterii tolik šetrný.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Položka „Power Lifting“ dovoluje připojení zařízení s příkonem až 1200 W, což je dvojnásobek maximálního trvalého výkonu vestavěného střídače. Později si v příslušné kapitole ukážeme, v čem spočívá ten zázrak, že stanice dokáže provozovat i tak výkonný spotřebič. Na tomto místě jen dodám, že se musí jednat výhradně o spotřebič s čistě odporovou zátěží, jako jsou různá topidla, zářiče, reflektory apod. Rozhodně počítejme s tím, že se nebude jednat o plnohodnotný provoz připojeného spotřebiče, neboť do něj ve výsledku více než maximálních 600 W stejně nedostaneme. Prakticky se jedná o funkci, která zabrání přetížení stanice po připojení zátěže až do limitních 1200 W. Název funkce je v tomto ohledu dost zavádějící.

Následující položka „ECO“ slouží k nastavení bateriové stanice v režimu nečinnosti. Navazující obrazovka obsahuje samostatné nastavení výstupů střídavého napětí (AC-ECO) a stejnosměrného napětí (DC-ECO). V obou případech lze definovat hodnotu minimálního odběru. Pokud nebude po stanovený časový interval tato hodnota dosažena, dojde k přerušení výstupu a k automatickému vypnutí bateriové stanice.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

V případě AC střídavého napětí lze nastavit minimální hodnotu odběru v intervalu 10 – 30 W a časový hodinový interval v rozpětí 1 – 4 hodiny. U DC stejnosměrného napětí je interval minimální hodnoty odběru logicky zúžen na 5 – 10 W. Vypnutím lze ušetřit až 10 W vlastní spotřeby bateriové stanice v pohotovostním stavu. Ještě dodám, že úplné vypnutí lze přímo na stanici provést stiskem tlačítka pro zapnutí a jeho podržením po dobu alespoň 2 sekund.

Poslední položka „Advanced Setting“ umožňuje přepínání výstupní frekvence AC střídavého napětí mezi 50 Hz a 60 Hz. V české rozvodné síti, ale i v okolních evropských státech, se používá frekvence 50 Hz, a tato frekvence je proto u evropské verze bateriové stanice Bluetti AC60 nastavena jako výchozí. Frekvence 60 Hz v rozvodní síti je doménou zejména obou amerických kontinentů.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Funkce „Grid Self-adaption“ je určena pro adaptaci napájení bateriové stanice připojené k nestabilní rozvodné síti s nahodilými napěťovými špičkami, nebo s propady a jinými druhy nestability.

Poslední položka „Factory Reset“ slouží k obnově továrního nastavení bateriové stanice Bluetti AC60, přičemž z rolovacího menu si vybereme lokalizaci, pro kterou hodláme nastavení obnovit. Během obnovy musí být stanice v pohotovostním režimu.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama