Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz
Skříně, zdroje, chladiče Článek Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu | Kapitola 8

Petr Kupský

Petr Kupský

10. 10. 2023 08:00 15

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Balení 3. Představení bateriové stanice AC60 4. Obslužná aplikace bateriové stanice AC60 5. Nabíjení stanice AC60 ze sítě v režimu „Standard“ 6. Vybíjení stanice AC60 střední zátěží 7. Nabíjení stanice AC60 ze sítě v režimu „Turbo“
8. Vybíjení stanice AC60 vysokou zátěží 9. Nabíjení stanice AC60 ze sítě v režimu „Silent“ 10. Nabíjení stanice AC60 ze solárního panelu PV200 11. Nabíjení stanice AC60 ze zdroje stejnosměrného napětí 12. Kvalita výstupního napětí stanice AC60, měření hlučnosti 13. Hodnocení a závěr

V dnešním článku si představíme šikovné zařízení pro uchování elektrické energie, které má docela široké využití. V souvislosti s počítači může být alternativním zdrojem napájení při použití na cestách mimo dostupnost distribuční sítě, ale i v jejím dosahu dobře poslouží třeba jako záložní zdroj pro případ výpadku napájení. Kdekoliv pak může fungovat jako úložiště levné a čisté energie získané pomocí solárních panelů.

Reklama

Pro účely testu vybíjení bateriové stanice Bluetti AC60 vysokou zátěží, jsem vyzkoušel většinu zařízení, které jsem doma našel. Dokonce i takové, které jsem již roky nepoužil. Jedním z nich byla stará elektrická pekárna, jejíž topné těleso mělo příkon lehce přesahující papírové předpoklady bateriové stanice. Proto bylo zajímavé vyzkoušet, jak bude stanice reagovat na její připojení.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Zkušebním připojením pekárny k zásuvce domovní elektrické sítě jsem zjistil, že při napětí 226 V a proudu 3,26 A má odběr 737 W.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Pro napájení zařízení s příkonem vyšším než 600 W (až do 1200 W), je bateriová stanice Bluetti AC60 vybavena funkcí „Power Lifting“, ale tu si otestujeme až později. Nejprve se pokusím pekárnu připojit v běžném režimu, abych prověřil funkci vnitřní ochrany stanice proti přetížení.

Předvolbu „Power Lifting“ tedy ponechávám vypnutou a skrze měřič spotřeby připojuji pekárnu k AC výstupu střídavého napětí bateriové stanice. Rozběh ventilátoru stanice na vyšší rychlost indikuje vysoké zatížení, na jejím displeji se objevuje údaj aktuálního odběru 737 W a ochranné funkce do toho nijak nezasahují. Měřič spotřeby vykazuje výstup 723 W při napětí 224 V.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Pekárnu jsem zkoušel pouze bez náplně, takže její topné těleso se po zahřátí prázdné vnitřní nádoby zapínalo a vypínalo v krátkých cyklech. To zřejmě přispělo ke skutečnosti, že bateriová stanice se i při vysokém odběru o 135 W nad deklarovaným typickým výkonem dokázala chladit a nedošlo k jejímu přetížení. To ovšem nemusí znamenat, že bychom ji mohli dlouhodobě bez obav podobným způsobem zatěžovat. Nelze vyloučit, že by po delším čase provozu vnitřní ochrana zasáhla a napájení přerušila. Nicméně určitá rezerva nad deklarovanou hodnotou výkonu zde je a to rozhodně potěší.

Pojďme si nyní vyzkoušet, co se stane v případě, kdy aktivujeme funkci „Power Lifting“, která by měla umožnit provoz zařízení s odporovou zátěží až do příkonu 1200 W. K tomuto účelu jsem použil teplovzdušný radiátor se dvěma topnými 1000W spirálami.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Po připojení radiátoru s jednou aktivní 1000W topnou spirálou se rozběhl se sníženým příkonem 571 W. Jak lze vyčíst z měřiče spotřeby, bateriová stanice si při použití funkce „Power Lifting“ upravila výstupní střídavé napětí tak (snížila je na 163 V), aby se výsledný výkon stanice dostal pod limitní hranici 600 W. Použití pojmu „Power Lifting“, který navozuje očekávání navýšení výstupního výkonu, je tedy velmi zavádějící a neznalé zákazníky může zmást.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Výsledkem činnosti funkce „Power Lifting“ je to, že teplovzdušný radiátor běží ve sníženém výkonu topné spirály a s nižšími otáčkami svého ventilátoru. Ale funguje a úměrné teplo produkuje, takže se jedná o použitelné řešení. Z radiátoru, který by bez použití funkce „Power Lifting“ způsobil okamžité přetížení, jsme tak získali alespoň část výkonu, odpovídajícího technickým možnostem bateriové stanice. A to je právě skutečným smyslem užitečné funkce „Power Lifting“. Zájemci a plnohodnotné napájení vysoce energeticky náročných zařízení mají možnost výběru jiné bateriové stanice Bluetti s vyšším výstupním výkonem.

Teplovzdušný radiátor nám nyní poslouží k časovému testu vybíjení bateriové stanice AC60 vysokou zátěží. Připomeňme si, že podle měření na zásuvce domovní sítě má radiátor při napětí 226 V příkon 1059 W. Lze jej tedy použít pouze s aktivní funkcí „Power Lifting“.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Test zahajuji v čase 18:10, kdy připojuji radiátor na AC výstup plně nabité bateriové stanice. Radiátor se spouští s příkonem 573 W a ukazatel stavu baterie okamžitě klesá na hodnotu 99 %. Současně se na vyšší stupeň rychlosti roztáčí ventilátor stanice. Na displeji stanice vidíme odhadovanou dobu vybití 0,7 hodin, což značí 42 minut.

Ubíhá prvních deset minut stabilního odběru 573 W a kapacita baterie klesá na 71 %. Stavu polovičního nabití pak dosahuje v čase 18:27, tedy 17 minut od spuštění testu.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

S funkcí „Power Lifting“ nemá stanice problém udržovat stabilní odběr na úrovni 572 – 573 W. Měřič energie na AC výstupu přitom indikuje odběr ve výši 563 W při napětí 163 V. Po půl hodině testu kapacita baterie klesá na hodnotu 13 %.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Zbývající 10% kapacitu baterie dosahujeme už jen za jednu minutu v čase 18:41. Další minuta pak znamená pokles na 5 % a ideální čas pro vypnutí stanice v případě, že bychom chtěli šetřit baterii. My ale pojedeme až do úplného konce, který již není daleko.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

Stavu úplného vybití baterie dosahujeme v čase 18:45, tedy 35 minut od začátku testu. Měřič spotřeby ukazuje, že AC výstupem stanice po celou dobu testu proteklo 0,32 kWh elektrické energie.

Jak šlape bateriová stanice Bluetti AC60 se solárním panelem PV200: Připravte se na apokalypsu
i Zdroj: PCTuning.cz

S energeticky náročným radiátorem v kombinaci s bateriovou stanicí Bluetti AC60 bychom se tedy příliš dlouho neohřívali. Predikce na displeji stanice časem 42 minut od začátku testu byla i v tomto případě příliš optimistická a nedá se na ni příliš spoléhat. Opět se nám nepodařilo dosáhnout výrobcem deklarované maximální kapacity baterie 0,403 kWh.

Při vybíjení stanice vysokou zátěží jsme oproti předchozímu testu vybíjení střední zátěží nedosáhli lepšího výsledku. Naopak množství celkově předané energie se nyní ještě o 0,02 kWh snížilo. Důvodem bude zřejmě větší spotřeba ventilátoru stanice, který po celou dobu testu běžel ve vyšších otáčkách.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama