Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz
Software Článek Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun | Kapitola 7

Petr Koc

Petr Koc

4. 11. 2011 03:00 45

Seznam kapitol

1. Co je Windows Home Server 2. Požadavky na hardware 3. Instalace 4. Co Windows Home Server 2011 neumí 5. První pohled na Windows Home Server 2011
6. Dashboard 7. Uživatelské účty 8. Připojení klientského počítače k serveru 9. Zálohování počítačů 10. Vzdálený webový přístup

Před několika měsíci jsme se zabývali stavbou počítače s extrémně nízkou spotřebou a zároveň vysokou mírou spolehlivosti - stavbou domácího serveru. Tehdy jsme vynechali povídání o softwaru. Pojďme to nyní napravit a podívejme se na Windows Home Server 2011, levný a přitom povedený serverový operační systém od Microsoftu.

Reklama

Uživatelské účty – Dashboard

Protože WHS 2011 není doménovým řadičem, chová se z pohledu uživatelských účtů obdobně jako jakákoli Windows stanice v pracovní skupině (WORKGROUP). Jinými slovy musíte pro každého uživatele vytvořit jeho vlastní uživatelský účet.

Windows Home Server 2011 podporuje licenčně 10 uživatelských účtů. Tyto účty je možné přidávat dvěma způsoby. Prvním z nich (jednodušším) je Dashboard:

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz

Zde v záložce Users stačí jednoduše vpravo dole přidat nového uživatele.

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz

Přidáním uživatele akce ovšem nekončí. Další fází je část View the account properties. Zde je možné velmi zjednodušenou formou nastavit přístupová práva k adresářům na serveru. Možnosti jsou bez přístupu, pouze pro čtení a pro čtení a zápis:

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz

Nutno podotknout, že přístup k adresářům mimo standardní sdílení tímto není nijak dotčen.

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz

V poslední záložce se nachází neméně důležité volby, a sice přístupová práva k webovému rozhraní serveru (Remote Web Access). Odkliknutím příslušné volby uživatel ve vzdáleném přístupu danou část ani neuvidí.

U již přidaného uživatele můžete měnit přístupové heslo nebo ho zneaktivnit.

Uživatelské účty – Computer Management

Druhou variantou pro změnu uživatelských účtů, tentokrát více profesionální, je Computer Management. To je nástroj pro administraci dostupný ve všech Windows včetně klientských.

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz

V Computer Management jsou v části Local User and Groups dvě položky. Uživatelé a Skupiny. V části uživatelé jsou definováni jednotliví uživatelé a jejich parametry.

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz

V části Groups jsou definovány skupiny. Je třeba říct, že skupiny jsou jakési definované množiny uživatelů a samy o sobě nic neurčují a neřídí. Např. tato skupiny Users obsahuje tři standardní uživatele: FTPuser1, FTPuser2 a KeePassUser, plus dále obsahuje Authenticated Users (o kterých si povíme něco v části o FTP).

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz

Sama skupina nemá žádná privilegia ani oprávnění. Jediným jejím cílem je shrnout uživatele na hromadu.

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz

Když pak řešíme např. přístupová práva k adresářům, můžeme zadat buďto jednotlivé uživatele (výše FTPuser1) nebo skupiny (Users). Jednodušší pochopitelně je zadávat skupiny, protože skupina může obsahovat mnoho uživatelů, kterým chceme udělit stejná oprávnění. Skupiny se samozřejmě netýkají jen adresářů, ale také nastavení programů.

Když se nyní vrátíme k jednotlivým uživatelům, můžeme si všimnout, že uživatel může být v různých skupinách. Zobrazení je k dispozici na záložce Member Of.

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz

Pokud např. vytvoříme uživatele pomocí Dashboard, mohou jeho oprávnění vypadat jako na obrázku výše. Skupiny „RA_“ uvádí oprávnění k Remote Web Access (webovému přístupu k serveru). Čím více položek jste povolili, v tím více skupinách se uživatel bude nacházet. Z toho také plyne, že kdykoli chcete uživatele někam zařadit, můžete tak učinit v Computer Management.

V nastavení uživatele nejsou skoro žádná nastavení oprávnění. V záložce Sessions můžete nastavit časová omezení pro Remote Desktop, v záložce General vynutit změnu hesla / zablokovat účet, v záložce Environment vynutit spuštění programu při nalogování atp. Ve většině případů nejde o nic příliš zajímavého.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama