Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz
Software Článek Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun | Kapitola 4

Petr Koc

Petr Koc

4. 11. 2011 03:00 45

Seznam kapitol

1. Co je Windows Home Server 2. Požadavky na hardware 3. Instalace 4. Co Windows Home Server 2011 neumí 5. První pohled na Windows Home Server 2011
6. Dashboard 7. Uživatelské účty 8. Připojení klientského počítače k serveru 9. Zálohování počítačů 10. Vzdálený webový přístup

Před několika měsíci jsme se zabývali stavbou počítače s extrémně nízkou spotřebou a zároveň vysokou mírou spolehlivosti - stavbou domácího serveru. Tehdy jsme vynechali povídání o softwaru. Pojďme to nyní napravit a podívejme se na Windows Home Server 2011, levný a přitom povedený serverový operační systém od Microsoftu.

Reklama

Popis vlastností WHS 2011 začnu poněkud netradičně, a sice popisem toho, co systém neumí.

Domain controller

Serverové operační systémy Microsoftu jsou běžně nasazovány do sítí nejen kvůli přístupu k síťovým diskům, ale také kvůli řízení uživatelských účtů v rámci celé počítačové sítě. V sítích s Windows existují dvě možnosti, jak je síť řízena:

  • Pracovní skupina (workgroup) – toto je základní schéma. Na každém počítači existují separátně vedení uživatelé, tj. máte-li doma tři počítače a chcete-li pracovat na všech třech, musíte si založit uživatelský účet na všech třech. Tento typ řízení je jednoduchý, chápe ho každý, ale pro větší sítě není právě praktický.

  • Doména (domain) – v doméně funguje centralizované řízení oprávnění uživatelů. Když se nalogujete do počítače fungujícího v doméně, vaše autorizace je zjištěna na serveru a podle toho získáte nebo nezískáte příslušná oprávnění. Doména je typicky používána při větším počtu uživatelů / počítačů.

Aby mohla síť fungovat v režimu domény, musí v ní existovat server, který bude plnit funkci doménového řadiče (domain controller). Doménový řadič provozuje funkcionalitu nazvanou Active Directory, kterou si můžeme zjednodušeně představit jako databázi objektů (uživatelé, počítače atp.), které se nacházejí v síti a pro které jsou nastavena nějaká pravidla. Active Directory zajišťuje, aby se uživatel mohl nalogovat z více počítačů a ze všech měl stejná práva.

Server je možné povýšit (promote) na doménový řadič pomocí nástroje DCPromo. Bohužel ale WHS 2011 byl Microsoftem omezen, aby tuto funkcionalitu nebylo možné využít.

"The Active Directory Domain Services Installation Wizard is not supported on this SKU."

S doménou souvisí i vlastnost cestovních profilů (Roaming Profile). Windows ukládají informace o nastavení uživatelského profilu (např. jak máte nastavené prohlížení složek atp.) do tzv. uživatelského profilu.

Ladíme Windows Home Server 2011 – OS za tisíc korun
i Zdroj: PCTuning.cz

Uživatelské profily mohou být buďto lokální nebo roamingové (cestovní). Lokální profil je takový profil, který je pro daného uživatele unikátní pro každý počítač. Všechny profily v pracovní skupině (workgroup) jsou vždy lokální. U domény lokální profil způsobí, že když se nalogujete na jiném počítači, budete mít na ploše jiné ikony a prostředí bude jinak nastavené. Naproti tomu roamingový profil funguje tak, že když pracujete na počítači a změníte nastavení, při vašem odhlášení systém nahraje profil na server. Při opětovném přihlášení (z libovolného počítače) je tento profil ze serveru stažen na počítač a vaše nastavení je stejné jako v okamžiku, kdy jste se odhlásili. Jinými slovy cestovní profil umožňuje prakticky bezproblémovou migraci uživatelů mezi různými počítači. Bohužel kvůli tomu, že WHS 2011 nemůže fungovat jako doménový řadič, je o tuto funkcionalitu ochuzen. Pokud nutně chcete doménový řadič, nezbývá než zakoupit Windows Small Business Server 2011 Essentials.

Drive Extender

Původní WHS založený na Server 2003 měl jednu unikátní vlastnost, umožňoval pospojovávat pevné disky do jedné partition a nad tou provádět aktivity jako zálohování (pseudo RAID 1) atp. A to všechno dynamicky. Stačilo do systému přidat pevný disk a partition mohla být rozšířena i na tento disk, s odebráním disku si systém při redundanci poradil také. S touto funkcionalitou byly ovšem od počátku obrovské potíže, neboť Microsoft jí dlouhou dobu nedokázal dotáhnout do takového konce, aby nedocházelo k poškozování uložených dat. Musely následovat opravy.

Ve Windows Home Server 2011 měl být původně tento tzv. Drive Extender obsažen také. Měl být ovšem řešen odlišným způsobem od implementace v původním WHS, byť s podobným výsledným efektem pro uživatele. Drive Extender byl přítomen ještě v betaverzi z léta 2010, aby v listopadu 2010 došlo k oznámení, že se tento projekt definitivně ruší. Co to znamená v praxi? Po přidání pevného disku není tak snadné jeho zapojení (v podstatě musíte provést rozdělení na partitions a tyto naformátovat jako u klientských Windows – dle mého nic složitého), nemůžete mít velmi zjednodušenou formu duplikování dat, ale zase na druhou stranu má absence Drive Extenderu dvě výhody:

  • Oddíly postavené na klasickém NTFS jsou spolehlivou, časem vyzkoušenou technologií a navíc mohou být přečteny v libovolném počítači (což by s Drive Extender nešlo)

  • Drive Extender pro svůj provoz (zejména kontrolní součty) spolykal 12 % prostoru. Ten je tak nyní k dispozici

Drive Extender zmiňuji z toho důvodu, že v diskuzích je jeho odstranění z finální verze stále často zmiňováno. Komunita kolem WHS již nyní pracuje na add-onu nazvaném Drive Bender, který by měl mít obdobnou funkci.

Media Center

Přestože by bylo logické, aby Windows Home Server 2011 mohl fungovat jako domácí kino (zejména s ohledem, že je zapnutý nepřetržitě), neobsahuje Media Center známý z Windows 7 Home Premium, Professional a Ultimate. Přehrávání filmů je pochopitelně stále možné provádět přes DLNA, přesto se domnívám, že možnost Media Center by systému slušela.

Kde čerpat informace

Tento článek si neklade za cíl probrat všechny možnosti Windows Home Server 2011, a proto jistě uvítáte odkazy na několik webových stránek a diskuzních fór, která se primárně zaměřují na domácí servery. Mezi ty nejlepší patří:

Diskuzní fóra Microsoftu

Webová stránka We Got Served

Diskuzní fóra We Got Served k WHS 2011

Diskuzní fóra ServeTheHome k WHS 2011 a SBS 2011

Mnoho informací také naleznete na různých webech, stačí tedy použít váš oblíbený vyhledávač. Přestože na samotné WHS 2011 až tak často nenarazíte (zejména co se odbornějších postupů týče), mnoho rad se bude skrývat pod názvem „Windows Server 2008 R2“.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama