Digitální májá: Jak žijeme v počítači stvořené iluzi
i Zdroj: PCTuning.cz
Hry Článek Digitální májá: Jak žijeme v počítači stvořené iluzi

Digitální májá: Jak žijeme v počítači stvořené iluzi

Michal Rybka

Michal Rybka

23. 1. 2021 03:00 8

Seznam kapitol

1. Vidět, co vidět nelze 2. Všudypřítomné domýšlení 3. MP3 4. Kde nic není, počítač bere 5. Rekonstrukce 6. Podvod na mozek

Indický pojem májá označuje iluzi, do které člověk upadá a která mu zastírá pravou podstatu věcí. Počítače nám dnes realitu nahrazují – a to nemluvím o sociálních bublinách anebo hrách, ale o tom, že nám digitálně dopočítávají obraz i zvuk. Doslova vidíme a posloucháme to, co není!

Reklama

Počítače jsme stvořili proto, aby nám dovolily vidět to, co vidět nelze. Superstruktura hlubokého vesmíru? Horizont černé díry? Bez počítačů bychom něco takového vizualizovali jen velice těžko, každý není Stephen Hawking, který si prý takové věci představoval ve své vlastní mysli. Smrtelníci si to představit neumí – a tak se musíme smířit se simulacemi, jako je pád do černé díry ve 360 videu.

Současně s tím jsme se naučili zaplňovat si díry v datech – a to třeba aproximací. Je to jednoduché, máme data, něco v nich nesedí, to se jako odlehlá hodnota vyloučí a zbytek se nahradí křivkou, která je elegantnější, lépe pochopitelná, ale potenciálně také nesprávná. Ne každá díra v datech je totiž díra v datech – a ne přes každou z nich lze položit prkno a prohlásit onu díru za neexistující.

To bychom totiž mohli jako odlehlou hodnotu označit třeba Wow! Signal z roku 1977. Jde o známý případ, který se odehrál na observatoři Big Ear Ohio State University, který sledoval radiové vysílání ze souhvězdí Střelce a který 15. srpna 1977 zaznamenal anomálii trvající 72 sekund. Šlo o atypicky silný signál v pásmu užším než 10 kHz, který se neopakoval – a dodnes se vedou diskuse o to, zda šlo o přírodní jev, mimozemské vysílání anebo nějakou neplechu, kterou způsobila lidská činnost.

By Credit: Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO) http://www.bigear.org/Wow30th/wow30th.htm. Public Domain, Link
i Zdroj: PCTuning.cz
By Credit: Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO) http://www.bigear.org/Wow30th/wow30th.htm. Public Domain, Link


Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama