Digitální májá: Jak žijeme v počítači stvořené iluzi
i Zdroj: PCTuning.cz
Hry Článek Digitální májá: Jak žijeme v počítači stvořené iluzi

Digitální májá: Jak žijeme v počítači stvořené iluzi | Kapitola 4

Michal Rybka

Michal Rybka

23. 1. 2021 03:00 8

Seznam kapitol

1. Vidět, co vidět nelze 2. Všudypřítomné domýšlení 3. MP3 4. Kde nic není, počítač bere 5. Rekonstrukce 6. Podvod na mozek

Indický pojem májá označuje iluzi, do které člověk upadá a která mu zastírá pravou podstatu věcí. Počítače nám dnes realitu nahrazují – a to nemluvím o sociálních bublinách anebo hrách, ale o tom, že nám digitálně dopočítávají obraz i zvuk. Doslova vidíme a posloucháme to, co není!

Reklama

Eliminace existující informace je v počítačové vědě docela typická, i když podle fyziků, zabývajících se termodynamikou, je právě destrukce informace v počítačích proces, který je fyzikálně zodpovědný za to, v nich vzniká teplo. To popisuje von Neumann-Landauerův limit, který udává minimální energii uvolněnou při každé nereverzibilní bitové operaci. K tomu se váže pozoruhodný koncept adiabatických výpočtů a adiabatických počítačů, které informaci zásadně neničí, všechny výpočty jsou v nich zvratné a teoreticky jim stačí neomezeně málo energie.

Je to docela šílená věc, kterou se ale zabývá počítačová věda – druhý termodynamický zákon nám nedovoluje využívat energii k užitečné práci zadarmo, ale fyzicky i logicky reverzibilní stroje by mohly ušetřit hodně energie, která se dnes proměňuje neužitečně na teplo. Takže cpeme do počítačů velké množství energie, která se mění na teplo a to pak složitě a nákladně odvádíme pryč, což je velký problém zvláště v případě, že vstupní energie je omezená a naše kapacita chladit také. A ukazuje se, že to je zajímavé nejen u klasických, ale i u kvantových počítačů.

Podstatně zajímavější je ale konstrukce informace, což je proces teoreticky nemožný. Zcela obecně vzato si nemůžete z prstu jen tak vycucat jakoukoliv informaci, protože kde nic není, může být stav libovolný. Už v mateřské škole nás ale naučili, že množinu teček lze smysluplně pospojovat čarami tak, že vznikne obrázek. A pokud vybarvíme prázdné plochy mezi čarami, vznikne barevný obrázek, který je mnohem pochopitelnější než nevybarvený, natož pak tečky samotné.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama