Velký test šesti pevných disků s kapacitou 3 TB
i Zdroj: PCTuning.cz
Úložná zařízení Článek Velký test šesti pevných disků s kapacitou 3 TB

Velký test šesti pevných disků s kapacitou 3 TB | Kapitola 14

Petr Kupský

Petr Kupský

29. 4. 2015 03:00 51

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Western Digital Green 3. Western Digital Red 4. Western Digital Black 5. Seagate Desktop HDD 6. Seagate NAS HDD 7. Toshiba Desktop 8. Metodika testování a testovací sestava 9. HD Tune Pro 5.5 - Benchmark 10. HD Tune Pro 5.5 - Random Access
11. HD Tune Pro 5.5 - Butterfly seek 12. AS SSD Benchmark 13. PCMark 8 14. Kopírování složky se soubory 15. Herní testy 16. Adobe Photoshop 17. Spotřeba a teplota 18. Hluk 19. Závěrečné hodnocení

Dnes se podíváme, jak si vedou aktuálně nejvýhodnější pevné disky s kapacitou 3 TB v pozici datového úložiště po boku systémového SSD. Z nabídky disků jsme vybrali šest cenově dostupných disků, které se k tomuto účelu hodí nejlépe, a to včetně u nás neobvyklého disku od Toshiby. Disky porovnáme i s jejich menšími 2TB variantami.

Reklama

Kopírování složky se soubory

Nevýhodou syntetických testů je to, že jejich výstupní hodnoty v bodech, sekundách a megabytech nám neumožní si udělat jasnou představu o reálném výkonu disku. Algoritmus průběhu testu je nám obvykle utajen. Stěží dokážeme posoudit, jak dlouho budeme například v reálném provozu kopírovat objemný video soubor. Proto je vhodné se po syntetických testech podívat, jak disky obstojí v testech praktických. Asi nejčastější úlohou, kterou u datového disku budeme provádět, je kopírování souborů a složek, takže tato úloha nesmí v naší metodice chybět.

Pro účely testování jsem použil jednu ze složek z mé rozsáhlé knihovny 3D objektů do modelovacích aplikací. Složka o celkové velikosti 15,2 GB obsahuje celkem 4.434 ks různě velkých souborů. Jedná se o zip soubory velikosti v jednotkách až desítkách MB, doplněné vždy několika doprovodnými obrázky velikosti v desítkách kB.

Složku jsem kopíroval nejprve ze SSD disku na jednotlivé oddíly disku testovaného (M, N a O). Poté jsem otestoval kopírování složky z oddílu M testovaného disku do oddílů N a O. Jen připomenu, že oddíl M se nachází v první polovině diskových ploten od vnějšího okraje, oddíl N ve druhé polovině a oddíl O je na samém vnitřním okraji ploten. Každé jednotlivé kopírování jsem prováděl vždy 3x a do výsledného hodnocení jsem použil průměrnou hodnotu ze všech tří měření. Mezi každým měřením proběhlo rychlé formátování cílového oddílu a restart počítače.

Výsledek každé disciplíny jsem zpracoval do dvou grafů, kde v prvním je zobrazeno srovnání podle výsledného času a v tom druhém je zobrazeno srovnání průměrných přenosových rychlostí dosažených při kopírování. Na celkovém hodnocení se test kopírování z SSD na HDD podílí vahou 15 % a test kopírování z HDD na HDD se také podílí vahou 15 %. Po najetí kurzorem myši nad obrázek se zobrazí procentuální porovnání výsledků všech disků, kde hodnota 100 % náleží 3TB disku WD Black. Tak jak to dopadlo?

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Výsledky kopírování z SSD na testované disky nejsou ovlivněny rychlosti čtení dat, které je z SSD mnohem rychlejší, než je reálná rychlost zápisu na HDD. Jedná se tedy čistě o test rychlosti zápisu. Při kopírování do prostoru vnějšího okraje testovaného disku (oddíl M) zcela podle předpokladu dominoval Seagate Desktop HDD, který tradičně na okraji ploten dosahuje bezkonkurenční rychlosti přenosu (podívejte se na graf průběhu rychlosti zápisu z HD Tune). Při zápisu na čistý disk se navíc neprojeví jeho tradiční handicap delší přístupové doby. Vysokootáčkový WD Black má na druhém místě celkem jasný odstup.

Úsporné disky s pomalými otáčkami nemohou těm rychlejším logicky v krajní části ploten konkurovat a proto se umístily opět s viditelným odstupem na dalších příčkách. Nejlepší výsledek dosáhl WD Red, dále za ním skončil Toshiba Desktop a na posledních místech najdeme Seagate NAS HDD a WD Green.

Zajímavé je srovnání 3TB verze disku Seagate NAS HDD s dříve testovanou 2TB verzí tohoto disku, která podala v této disciplíně výrazně lepší výkon.

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Při kopírování do střední části ploten, na začátek druhé poloviny (oddíl N), se začíná projevovat konkrétní míra propadu výkonu každého s disků podle křivky zobrazené v HD Tune. Seagate Desktop HDD (Barracuda) opět vítězí s výrazným náskokem nad WD Black. Rozhodně si polepšil Seagate NAS HDD, který srovnal krok se svou 2TB verzí a obsadil třetí příčku.

Na vyšší propad výkonu ve střední části ploten nejvíce doplatily úsporné disky v čele s WD Red, který se propadl na čtvrté místo. Lehce na něj ztrácí Toshiba Desktop a s velkým odstupem na posledním místě WD Green.

Pokud porovnáváte výkon aktuálně testovaných 3TB disků s jejich 2TB variantami, tak musím připomenout, že dříve testovaný 2TB WD Green zde těží z minimálního propadu výkonu díky nevyužité ploše datových ploten, který mu ubírá z handicapu nižších otáček.

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

V případě kopírování do oblasti nejblíže středu ploten (oddíl O) tradičně vítězí disky, které používají plotny s vyšší kapacitou, jež není zcela využívána. Jejich hlavy totiž nezajíždějí k úplnému vnitřnímu okraji ploten s nejnižší obvodovou rychlostí. Tento efekt pomohl v minulém testu 2TB tříplotnovému disku WD Green zcela smazat deficit v rychlosti otáčení a v této disciplíně se slušným náskokem zvítězil.

Nyní jeho výkon překonal 3TB WD Black, který těží ze stejného efektu. Disk používá 4 plotny s kapacitou 800 GB, takže zde máme 200 GB nevyužitého prostoru u vnitřního okraje ploten, kde je rychlost přenosu nejnižší. Na dohled WD Black se drží druhý Seagate Desktop, který je nucen používat datovou kapacitu ploten bezezbytku. Ztráta disků s nižšími otáčkami je logicky výrazná.

Největší propad výkonu nastal u 3TB WD Green, který zaostává za dříve testovaným 2TB modelem o více než 60 %. Přestože obě verze testovaných disků používají o plotnu více, než moderní disky ve stejné velikostní kategorii, 2TB model profituje z nevyužívané plochy na plotnách. Oproti tomu 3TB model je nucen využívat všechny své 750GB plotny bezezbytku, tedy i jejich nejpomalejší sektory u vnitřního okraje. Na výkonu WD Green, ve srovnání s moderními disky disponujícími 1TB plotnami, se také částečně podepisuje relativně nižší hustota zápisu.

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

U testu rychlosti kopírování z oddílu M na vnějším okraji ploten do oddílu N ve středu ploten vstupuje do hry rychlost čtení z testovaného disku a délka přístupové doby. Z vyrovnaného výkonu ve čtení a zápisu a hlavně z velmi nízké přístupové doby zde těží vítězný WD Black. Seagate Desktop (Barracuda) na druhé příčce na WD Black tentokrát výrazně ztrácí a nachází se jen lehce před třetím WD Red, který si vedl skvěle. S velkým odstupem následují ostatní nízkootáčkové disky, kdy Toshiba Desktop doplácí na pomalý pohyb záznamových hlav, nastavený výrobcem s cílem dosažení nehlučného provozu disku.

Pokud se podíváme zpět do kapitoly, kde jsme testovali přístupovou dobu v HD Tune, tak zjistíme, že za propadem výkonu 3TB verze Seagate Desktop s největší pravděpodobností stojí dlouhá přístupová doba. Jeho 2TB verze je na tom v tomto ohledu lépe a dosahuje výkonu srovnatelného s vítězným diskem.

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

V této disciplíně jsou hlavními limitujícími faktory rychlost přesunu záznamových hlav a rychlost zápisu do oddílu O na vnitřním okraji plotem. Pořadí je podobné s výsledky dosaženými v předchozí disciplíně. WD Black nikým ohrožován vítězí s velkou převahou. Odstup vysokootáčkového Seagate Desktop na druhém místě se od nizkootáčkového WD Red na místě třetím zvyšuje. Stejně se prohlubuje ztráta ostatních nízkootáčkových disků. U disku Toshiba Desktop je ztráta z důvodu pomalejšího pohybu hlav nejvyšší.

Je třeba dodat, že ke scénáři, který byl simulován v poslední disciplíně kopírováním mezi oddíly M a O, v praxi dojde jen po zaplnění většiny dostupné kapacity disku, nebo v případě vysoké úrovně fragmentace disku. Mnohem častěji bude disk provozován podle scénáře simulovaného kopírováním mezi oddíly M a N.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama