Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
i Zdroj: PCTuning.cz
Hardware Článek Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one

Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one | Kapitola 7

Jindřich Pirner

Jindřich Pirner

7. 8. 2012 19:00 38

Seznam kapitol

1. Začínáme 2. Odemčení Kindlu a odstranění reklamy 3. Odstranění bannerů 4. Vlastní spořiče obrazovky 5. Čeština, české TTS, český slovník
6. Notepad, Kinamp, formátování dokumentů 7. Tethering – spojení s dalším zařízením 8. Klávesové zkratky 9. Tipy & triky

Jedničku mezi čtečkami elektronických knih stále představuje Kindle od Amazonu nabízející nejkvalitnější zpracování se spoustou užitečných funkcí. Jenže nám to nestačí, a proto budeme Kindle tunit až na maximum! Naučíme ho mluvit česky, odstraníme bannery ze sponzorové verze a ukážeme si spoustu triků.

Reklama

Varování! Procesy umožňující funkci tetheringu znamenají přímé porušení smluvních podmínek! V následujícím odborném textu je sice uveden funkční návod, ale ten musí sloužit výhradně studijním a vědeckým účelům, v žádném případě ne pro běžný provoz!!!

Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
i Zdroj: PCTuning.cz

Uvědomte si, že veškerý traffic Kindlu je monitorován a neoddělitelně propojen s hardwarem skrze Amazon proxy server. Amazon ví, kdo jste a co děláte.

Co je potřeba

  • Modify Headers pro Firefox
  • Kindle Keyboard 3G
  • JailBreak
  • USB Network
  • tcpdump-arm na Kindle flash disku (pouze X-FSN metoda č. 1)

Povolte debug mode a usbNetwork zadáním následujících příkazů do vyhledávacího pole:

Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
i Zdroj: PCTuning.cz

Připojte Kindle k cílovému počítači. Hláška „USB Connected“ už by se dále neměla ukazovat. Místo toho se na počítači má objevit zpráva o nálezu nově připojeného síťového zařízení. Jestliže se žádné hlášení nezobrazí, musíte ve Windows přidat nové síťové zařízení ručně. Zvolte toto nastavení:

Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
i Zdroj: PCTuning.cz


Není nezbytné zadávat název služby, ale my to doporučujeme. Když je interface Kindlu nastaven, nastavte DCHP manuálně, s IP addresou 192.168.2.1. Ostatní pole nejsou potřeba.

X-FSN metoda č. 1 (složitější, rychlejší)

Jestliže máte Windows, je 2. metoda jednodušší.

Nezapomeňte na Kindlu zapnout režim Wireless a před pokračováním se ujistěte, že máte dostupný 3G signál. Poté otevřete nové Terminálové okno (můžete stisknout Cmd-Space a pomocí Spotlight terminál vyhledat). Zadejte příkazy:

telnet 192.168.2.1
/mnt/us/tcpdump-arm -nAi ppp0 -s0

Následně by se ve vašem terminálovém okně měly vypsat nápisy jako "Welcome to Kindle" a potom "NOTICE". Okno terminálu s telnetem v žádném případě nezavírejte. Pokračujte tím, že si na Kindlu otevřete nějakou webovou stránku. Až se stránka načte, běžte zpátky k tcpdump-arm. Mělo by tam teď být mnoho kryptovaného kódu. Použijte Cmd-F pro nalezení vašeho x-fsn klíče.

Tyto klíče přidejte rovněž:

User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; U; en-US) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, like Gecko, Safari/528.5+) Version/4.0 Kindle/3.0 (screen 600x800; rotate)

Accept: application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Encoding: gzip


Až úkony dokončíte, vraťte se zpět k tcpdump-arm. Jestliže narazíte na chybu „Connection closed by remote host“, znamená to, že jste úkol nechali běžet příliš dlouho. Nevadí, spusťte

telnet 192.168.2.1

pro návrat do Kindlu.

Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
i Zdroj: PCTuning.cz

X-FSN Metoda č. 2 (jednodušší)

Tato metoda funguje nejlépe pod Windows, protože zde není nutné přerušit připojení v určitý čas, aby byl zachycen klíč v scrollback bufferu v CMD (OS X nechává masivní scrollback buffer).

Udělejte Telnet do Kindlu pomocí

telnet 192.168.2.2

Teď byste se měli setkat s Kindle shell. Zadejte následující sérii příkazu a zkopírujte soubor s klíčem do USB storage složky:

cd /
cd /var/local/java/prefs/cookies/
cp Cookie__x* /mnt/us/


Nepřehlédněte dvě podtržítka v Cookie

__

x

Vypněte USB Network mód stejně, jako jste ho aktivovali: zadejte ~usbNetwork na domovské obrazovce (Home). Odpojte a znovu připojte kabel, aby se Kindle připojil jako externí disk. Otevřete soubor začínající na Cookie__x-fsn... v Poznámkovém bloku nebo jiném textovém editoru. Váš x-fsn klíč by se měl nacházet v prvním údaji v prvním řádku. Jestliže uvidíte hlášku „character not found“, nezapomeňte jí odstranit.

Pokud vám tato metoda nefunguje, bude první způsob lepší, ale komplikovanější.

Header modifikace

Ve Firefoxu zvolte funkci Modify Headers a přidejte tento klíč:

[Action:Add] [Name:x-fsn] [Value:]

A také tyhle klíče:
User-Agent: Mozilla/5.0 (Linux; U; en-US) AppleWebKit/528.5+ (KHTML, like Gecko, Safari/528.5+) Version/4.0 Kindle/3.0 (screen 600x800; rotate)

Accept: application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Encoding: gzip
x-kn-appId: BBookletV3

Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
i Zdroj: PCTuning.cz

OS X/Linux

Když jste uvnitř Kindlu, spusťte následující příkaz pro nastavení linky do proxy serveru Amazonu:

ssh -R 192.168.2.1:8099:fints-g7g.amazon.com:80 user@192.168.2.1

Nahraďte „user" vaším uživatelským jménem z cílového počítače.

Objeví-li se error při SSH do cílového počítače, možná potřebujete aktivovat Remote Login (System Preferences > Sharing > Remote Login). Pak byste měli vidět požadavek korespondující s cílovým počítačem. Spusťte

ping 192.168.2.2

abyste zamezili vypršení telnet připojení.

Specifika Windows

Ve Windows není třeba udržovat Telnet session otevřenou. Pokud už máte na vašem stroji nastaveno SSH (můžete spustit SSH příkaz z Příkazové řádky), přeskočte o tři odstavce dál. Pro získání SSH nainstalujte OpenSSH pro Windows. Ujistěte se, že instalujete "Client mode". Serverový mód je sice volitelný, ale to je jedno.

Otestujte to otevřením příkazu Spustit a zadáním „cmd“. Po stisknutí OK se objeví Příkazový řádek. Zadejte „ssh“ (bez uvozovek). Měl by se objevit souhrn možností a přepínačů pro SSH.

Teď nastavíme Windows firewall. Jděte do Ovládací panely ► Síť ► Firewall nebo jiným způsobem vyhledejte nastavení firewallu.

Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
i Zdroj: PCTuning.cz

Přidejte server (C:\Program Files\OpenSSH\usr\sbin\sshd.exe) a klienta (C:\Program Files\OpenSSH\bin\ssh.exe) do výjimek ve firewallu.

Ve vaší příkazové řádce jděte do složky OpenSSH\bin

Zadejte tyto příkazy, aby se nastavily skupiny a uživatelé:

mkgroup -l >> ..\etc\passwd

mkpasswd -l -u [username] >> ..\etc\passwd


Pro start serveru, napište net start opensshd

Teď nastavíme režimy ethernetu. Připojte Kindle k PC a počkejte na instalaci driverů. Až se interface připojí, běžte do Centra síťových připojení.

Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
i Zdroj: PCTuning.cz

Pravým tlačítkem myši vyberte zařízení a zvolte Vlastnosti. Pod záložkou Sítě vyberte Protokol IP a klikněte na Vlastnosti (může být přítomna verze IPv4, nevadí). Použijte IP adresu 192.168.2.1 se síťovou maskou 255.255.255.0. DNS server nehraje roli.

V Příkazovém řádku napište ssh -L 8099:fints-g7g.amazon.com:80 root@192.168.2.2. Připojování může trvat minutu nebo dvě, takže chvíli počkejte. Jestli budete dotázání, zda důvěřujete párovacím klíčům, odpovězte ano. Pak už byste měli být připojeni.

Jde se na to

Teď nastavte Firefox. Otevřete nastavení proxy (Firefox Nastavení Pokročilé Síť Změnit způsob, jakým se Firefox připojuje k internetu). Proxy nastavte manuálně na 127.0.0.1 na portu 8099. Okno by mělo vypadat takhle:

Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
i Zdroj: PCTuning.cz

Nastavení potvrďte, a už by všechno mělo fungovat. Může být trochu problém s používáním SSL, tudíž se snažte používat klasické http:// místo https://

Pokročilejší uživatelé by na základě těchto údajů mohli zkusit zprovoznit také tethering skrz Wi-Fi, například do mobilu s Androidem nebo iOS.

Běžné problémy

  • „There is a problem with your Kindle account...“ – možná jste „headers“ nenastavili správně. Sice máte úspěšně zprovozněné propojení mezi Kindlem a počítačem, ale oni vědí, že pro prohlížení nepoužíváte svůj Kindle. Tím pádem jste na sebe sami ukázali, že nepoužíváte svobodné 3G tak, jak máte.

  • „Proxy server odmítá připojení“ – SSH linka nebyla správně nakonfigurována. Pro resetování, zrušte neustále běžící ping příkaz pomocí Ctrl + C, a pak zavřete SSH linku. Teď byste měli být v Kindle příkazech. Stiskněte joypad nahoru, abyste se dostali přes SSH příkaz. Pořádně zkontrolujte, jestli to vypadá tak, jak jsme si říkali výše, a potom to spusťte znovu, včetně ping příkazu.

  • Generická hláška „Firefox se nemůže připojit...“ znamená, že špatně může být úplně cokoliv. Znovu si projděte všechny popsané kroky.

Tuníme Amazon Kindle k dokonalosti – příručka all-in-one
i Zdroj: PCTuning.cz

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama