Když si Slunce upšoukne aneb masivní elektrifikací vpřed do pravěku!
i Zdroj: PCTuning.cz
Zábava Článek Když si Slunce upšoukne aneb masivní elektrifikací vpřed do pravěku!

Když si Slunce upšoukne aneb masivní elektrifikací vpřed do pravěku!

Michal Rybka

Michal Rybka

12. 5. 2023 19:45 56

Seznam kapitol

1. Elektromagnetická show 2. Občasné Zdroje Energie 3. Voda už není dost zelená 4. Všechno rozpojit 5. Pojedeme na jih!

Současné zelené hnutí, vedoucí nás k „plně udržitelné budoucnosti“, bude sotva udržitelné i za normálních okolností. Bohužel stačí jedna carringtonovská událost, aby uvrhla elektrifikovanou utopii do madmaxovského pekla: A ty opravdu velké podle biologických záznamů nastávají průměrně jednou za dvě stě let, přesněji řečeno za poslední milénium nás postihly alespoň šestkrát.

Reklama

Jako carringtonovská událost je označováno to, co probíhalo 1. a 2. září 1859 – a kromě toho, že to vyřadilo z provozu telegrafy, tak to způsobilo i několik požárů. Šlo o největší geomagnetickou bouři v zaznamenané historii, zásah magnetosféry Země mrakem nabitých částic, který se utrhl ze Slunce během tak zvaného flare, náhlého pozorovatelného vzplanutí. V podstatě jde o to, že se magnetické siločáry Slunce mohou tak namotat, že když se nakonec uvolní, doslova jako prak odpálí kus hmoty sluneční koróny, nejvyšší části atmosféry, která je tvořena převážně nabitými částicemi. Proto se takové události říká CME, Coronal Mass Ejection.

Tyhle události se dějí podle všeho neustále, ale lidstvo si jich moc nevšímalo, protože naše Slunce je ve středním věku, je klidné a stabilní – na rozdíl například od hvězd třídy M, červených trpaslíků, u kterých nejsou jejich flares pro jejich okolí naprosto žádná legrace. Mraky nabitých částic se pohybují různou rychlostí, obvykle letí směrem k Zemi několik dní, ale u CME z roku 1859 se odhaduje, že šlo o výjimečně energetickou a rychlou událost – mrak nás zasáhl už za 17,6 hodiny. 

Civilizace s nízkou technickou úrovní si obvykle užije jenom zajímavou světelnou show, protože polární záře (aurea borealis) může dosahovat až k rovníkům (v roce 1859 byla pozorovatelná i v Kolumbii) a trochu severněji může být viditelná i během dne. V našich zeměpisných šířkách pak může jít o jev tak intenzivní, že můžete pohodlně číst i v noci. To, co vypadá jako zábavná legrace, je výsledek fotoluminiscence vysokých vrstev atmosféry, o které brzdí vysokoenergetické sluneční částice a předávají jim svoji energii, kterou excitované molekuly plynů emitují jako světlo. Ani carringtonovské události nejsou dost nebezpečné na to, aby vám například způsobily rakovinu anebo jiné potíže, takže to vypadá jako pohodka.

Problém nastává v situaci, kdy začneme používat elektřinu – a hlavně v situaci, kdy ji vedeme dlouhými vodiči, protože zásah mraku nabitých částic v nich indukuje proudy. Ty mohou být různé síly a mohou mít různé efekty. Na některých místech telegrafisté nemohli vůbec pracovat, protože dostávali od telegrafu elektrické šoky, jinde jiskřilo vedení – a na některých místech to naopak zjednodušilo práci, jak uvádí přepis komunikace mezi americkým Bostonem a Portlandem, jak líčí tehdejší Boston Evening Traveller: 

Boston: „Prosím, odpojte kompletně svou baterii na patnáct minut. “

Portland: „Provedeno. Momentálně je odpojená. “

Boston: „Moje je odpojená a teď jedeme na proud od polární záře. Jak mi rozumíte? “

Portland: „Lépe než s připojenou baterií. Proud roste a klesá plynule. “

Boston: „Můj proud je chvílemi velmi silný a bez baterií můžeme pracovat lépe, protože polární záře chvílemi neutralizuje a chvílemi posiluje naše baterie, takže proud je chvílemi příliš silný pro naše relé. Myslím, že zatímco jsme tím zasaženi, můžeme pokračovat bez baterií. “

Portland: „Dobře. Pokračujeme tedy v práci? “

Boston: „Ano, pokračujte. “

(Boston operator (to Portland operator): "Please cut off your battery [power source] entirely for fifteen minutes."

Portland operator: "Will do so. It is now disconnected."

Boston: "Mine is disconnected, and we are working with the auroral current. How do you receive my writing?"

Portland: "Better than with our batteries on. – Current comes and goes gradually."

Boston: "My current is very strong at times, and we can work better without the batteries, as the aurora seems to neutralize and augment our batteries alternately, making current too strong at times for our relay magnets. Suppose we work without batteries while we are affected by this trouble."

Portland: "Very well. Shall I go ahead with business?"

Boston: "Yes. Go ahead.")

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama