Proč věříme nesmyslným projektům?
i Zdroj: Pctuning
Internet Článek Proč věříme nesmyslným projektům?

Proč věříme nesmyslným projektům? | Kapitola 3

Michal Rybka

Michal Rybka

6. 3. 2021 03:00 56

Seznam kapitol

1. Mediální výchova 2. V kontextu 3. Všechno se dá vygooglovat 4. Neučit se, bádat! 5. Mít vize... a hlavně je prodat 6. Nemusíš vědět, stačí chtít!

Youtubovský kanál Thunderf00t se věnuje mnoha tématům – a v sérii Busted ukazuje projekty, které vypadají strašně lákavě, jednoduše anebo sofistikovaně, jenom moc nedávají fyzikální smysl. A je až neuvěřitelné, kolik peněz se vybralo na Kickstarteru i jinde na věci, které opravdu popírají základní fyziku!

Reklama

Opravdová jízda začíná v dějepisu, to musím citovat, protože mě to stále konsternuje: „V dějepisu došlo především k vyřazení obsahu založeného na encyklopedických znalostech, třeba archeologické kultury na našem území, antické osobnosti nejstarších civilizací, ‚porovnání základních rysů západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti‘. Zredukován byl také obsah považovaný za příliš obtížný, například základní politické proudy v evropských revolucích, nebo obsah nárokující pouze dílčí znalosti jako třeba ‚vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám.‘“

Pokud neumíte srovnat rozdíly mezi kulturami, jste v multikulturní společnosti v pytli. Pokud nechápete kacířství, nechápete polovinu konfliktů dneška. Význam antiky pro základ západní civilizace se po zrušení latiny a řečtiny nedoceňoval dlouho a pokud jde o archeologické kultury na našem území, pamatuji si jedinou velkou redukci – a to tu, když se za Protektorátu vyškrtaly ze Štorchovy knihy o prehistorii Čech zmínky o lužické slovanské kultuře, protože se v té době stanovilo, že Lužičtí Srbové neexistovali jako kultura a vždycky to byli Němci. Kdokoliv se vydal tímto směrem, vyšel z představy, že když o něčem nevíte, nemáte s tím problém. Je to něco jako kdybyste se rozhodli zjednodušit protipožární výuku tím, že přestanete vyučovat o ohni s tím, že to možná zvládne střední anebo vysoká škola.

Redukce v chemii jsou také na pováženou. „Z chemie zmizela látka, která se kryla s učivem v jiných předmětech jako fotosyntéza, znečištění vody, vzduchu, kyselé deště, zásady správné výživy, elektřina. Zmizel také obsah založený na encyklopedických znalostech jako třeba klasifikace chemických reakcí. Výrazně se omezilo názvosloví prvků a sloučenin. Autoři změn rovněž vyřadili obsah, jenž byl považován za příliš obtížný, například zredukovali chemické výpočty. Také „bylo vyškrtnuto téma jednání v případě havárie s únikem nebezpečných látek z důvodu nízké pravděpodobnosti, že se žáci setkají s havárií s únikem nebezpečných látek, kterou by sami museli řešit“.

Výpočty nejsou příliš praktické – ale ekologické havárie? Jak budete hasit klasické auto a jak to s lithiovými bateriemi? Víte, co jsou to ty pesticidy, co se sypou na pole? Co budete dělat, když se přiblížíte k Bečvě? Jak jednoduché musí být učivo, aby bylo „dostatečně jednoduché“? Nám ještě rodiče mohli koupit hračky jako „Junyj chimik“, který obsahoval regulérní jedy a časopisy nás učily věci, jako jak si udělat faraonského hada z cigaretového popela.

„Z přírodopisu vypadly třeba geologická období podle charakteristických znaků, porovnání vnitřních a vnějších orgánů rostlin, funkce organismů ve stélce lišejníků a celá řada duplicitních témat jako půdotvorní činitelé a vznik půdy či příklady systému organismů.“ Bez těchto znalostí se bude velmi obtížně chápat ekologie, ale zato se zjednoduší geologie: Vše po příchodu mobilu je novověk, vše předtím je pravěk.

S tímto přístupem souhlasím: Nevadí, že se ze zeměpisu vyřadily znalosti o sluneční soustavě, protože s tímhle vzděláváním se nikam do vesmíru nepodíváme, takže nás to tam zajímat nemusí. Rovněž tak „obsah považovaný za příliš obtížný, například hodnocení hranic (bariér) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině“ nebo „rozlišování kritérií pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa“ dává smysl: Podle nových ideologií neexistují ani bariéry, ani regiony a čím méně se o nich budeme učit, tím spíš novou multikulturní ideologii přijmeme.

Přitom přehlédneme, že geografické bariéry jsou něco zhola jiného než státní hranice a že bez nich opět není možné pochopit ekologii – a naopak, ekologie bez nich nebude dávat naprosto žádný smysl. Geologická období jsme už stejně vynechali, takže nás nebudou trápit hranice ani v prostoru, ani v čase, jako je hranice křída-paleogén (mínus 66 milionů let) anebo Sibiřská trapová událost perm-trias (minus 252 milionů let). A nakonec zapomeneme i na doby, kdy neexistovaly doby ledové a taky na Great Oxidation Event (mínus 2,4-2 mld let), tedy na čas, kdy v atmosféře planety nebyl kyslík. Idea, že se Země mění, je pro děti příliš komplikovaná, naši metodologové se ji rozhodli simplifikovat tak, že se už skutečně stačí jen o kousek natáhnout – jako na Michelangelově obraze – a mohou si metodicky podat ruku s kreacionisty.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

Pctuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme

Váš tým Pctuning