Test pěti 3TB a 4TB pevných disků: jak si vedou současné HDD
i Zdroj: PCTuning.cz
Úložná zařízení Článek Test pěti 3TB a 4TB pevných disků: jak si vedou současné HDD

Test pěti 3TB a 4TB pevných disků: jak si vedou současné HDD | Kapitola 18

Petr Kupský

Petr Kupský

19. 8. 2019 03:00 31

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Toshiba V300 3 TB 3. Toshiba S300 4 TB 4. Toshiba N300 4 TB 5. Toshiba MG Series 4 TB 6. Western Digital Blue 3 TB 7. Metodika testování a testovací sestava 8. HD Tune Pro 5.5 – Benchmark 9. HD Tune Pro 5.5 – Random Access
10. HD Tune Pro 5.5 – Butterfly seek 11. AS SSD Benchmark 12. PCMark 8 13. Kopírování složky se soubory 14. Herní testy 15. Adobe Photoshop 16. Spotřeba a teplota 17. Hluk 18. Závěrečné hodnocení

V dnešním testu si prověříme čtveřici modelů klasických pevných disků Toshiba a jednoho disku Western Digital v cenově zajímavých variantách s kapacitou 3 – 4 TB. Tím doplníme naše portfolio již dříve testovaných 3,5" disků v pozici datového úložiště počítačové sestavy po boku systémového SSD.

Reklama

Závěrečné hodnocení

Kapitolu závěrečného hodnocení uvedu připomenutím některých obecných zásad, jež byste měli při posuzování výsledků vzít v úvahu. Kvůli principu, na jakém klasické pevné disky fungují, jsou jejich vlastnosti vždy otázkou kompromisu – rychlé disky jsou hlučnější a mají obvykle vyšší spotřebu, úsporné disky jsou tišší, disky s tichým seekem mají horší přístupové časy. Výsledné hodnocení je pak velmi různorodou směsicí těchto rozličných (a protichůdných) vlastností a je jen hrubě orientační. Rozhodně je lepší se nespoléhat na zjednodušující shrnutí a přesvědčit se, jak si disky vedly v jednotlivých disciplínách, zejména na jejich přístupové časy, průběh rychlosti čtení a záznamu v různých místech plotny.

Při výběru disku byste měli především zohlednit to, k jakému účelu jej chcete používat a co vám u klasického disku vadí a vyhovuje nejvíce. Pokud má sloužit pro občasné odložení nějakých dat (souborů s HD videem, zálohování fotografií, instalátorů her apod.), nebude rozhodujícím faktorem rychlost přenosu dat a oceníte spíše disk, který zbytečně neobtěžuje hlučností. Vhodnější pak budou „horší“ disky z nižších příček žebříčku. A pokud na disk naopak chcete instalovat a spouštět objemné hry, často přesouvat objemné balíky dat, nebo jej chcete používat třeba při editaci videa, bude pro vás zřejmě podstatnějším faktorem rychlost.

A nyní se již pojďme podívat, jak dopadlo celkové hodnocení, které je souhrnem dosaženého výkonu v jednotlivých hodnocených disciplínách, vyjádřeným v procentech. Hodnota 100 % by znamenala, že testovaný produkt byl nejlepší ve všech dílčích testech. Na takový disk jsem dosud v testech nenarazil.

Připomínám, že oproti předchozím testům došlu u testovací sestavy k upgrade operačního systému z původních Windows 8.1 na aktuální Windows 10. V některých disciplínách mohl nový operační systém výsledky lehce (spíše pozitivně) ovlivnit. Na rozdíly mezi dnes testovanou pěticí disků však žádný vliv neměl.

Test pěti 3TB a 4TB pevných disků: jak si vedou současné HDD
i Zdroj: PCTuning.cz

Toshiba N300 4 TB

Test pěti 3TB a 4TB pevných disků: jak si vedou současné HDD
i Zdroj: PCTuning.cz

V dnešním testu přesvědčivě zvítězil vysokootáčkový model Toshiba N300 a současně se ve srovnání se všemi dříve testovanými disky zařadil na druhé místo za skvělý X300. V jednotlivých disciplínách těžil nejenom z vysokých otáček záznamových ploten a vysoké kapacity vyrovnávací paměti (cache), ale také z rychlého pohybu záznamových hlav a tím velmi krátké přístupové doby.

Podle odhadu je testovaný kus vybaven pěti plotnami o kapacitě 800 GB a to bude zřejmě důvodem nepatrně horšího výkonu oproti dříve testovanému modelu Toshiba X300, disponujícího pěticí ploten s kapacitou 1000 GB, tudíž s vyšší hustotou záznamu.

Ve srovnání s ostatními disky je hlavní nevýhodou testovaného disku Toshiba N300 jeho vysoká hlučnost při pohybu záznamových hlav, způsobená silnými vibracemi přenášenými do konstrukce skříně. Hlučnost pohybu hlav a související vibrace jsou však daní za bezkonkurenčně krátkou přístupovou dobu pro zápis i čtení dat, kdy ve většině případů disk překonal všechny své konkurenty. Výkon disku Toshiba N300 bude tedy nejméně degradován postupným zaplňováním kapacity a případnou fragmentací uložených dat. Na hlučnost pohybu hlav nelze tedy hledět jako na vadu, ale jako na vlastnost vyplývající z technologie disku.

Western Digital Blue 3 TB

Test pěti 3TB a 4TB pevných disků: jak si vedou současné HDD
i Zdroj: PCTuning.cz

Druhé místo je pro mě největším překvapením dnešního testu. Disk WD Blue jsem do testování zařadil neplánovaně na poslední chvíli, kdy jsem zjistil, že se mně zbytečně válí v šuplíku. Ani jsem netušil, jakého vlastním šampióna. Pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o úsporný disk s nízkými otáčkami ploten, tak druhé místo mezi aktuálně testovanými disky a také třetí pozice mezi všemi dříve testovanými disky je absolutně neočekávaný úspěch. Nabízí se otázka, jak je to možné?

Podle chování disku v některých disciplínách odhaduji, že za tím u testovaného kusu stojí nestandardní použití záznamových ploten s vyšší kapacitou, než jaká je potřebná k poskytnutí celkové kapacity disku. Disky WD Blue s kapacitou 3 TB standardně využívají tři 1000GB plotny. Podle skutečné hmotnosti disku jsem si ověřil, že i v mém případě obsahuje maximálně tři plotny. S nejvyšší pravděpodobností se však jedná o plotny s vyšší hustotou záznamu a kapacitou 1200 GB, používané u jiných modelů WD Blue s vyšší celkovou kapacitou. Za provozu disk nevyužívá celou kapacitu záznamových ploten a jeho výkon profituje ze skutečnosti, že záznamové hlavy nejsou nuceny zajíždět do nejpomalejších vnitřních sekcí ploten. Opakuje se tedy situace zaznamenaná u dříve testovaného 2TB disku WD Green a 3TB WD Black, které také těžily z benefitu částečně nevyužívané plochy ploten s vyšší kapacitou.

Subjektivně se mně WD Blue jeví jako nejtišší disk ze všech, které jsem dosud testoval. Prakticky není za provozu slyšet ani z otevřené skříně. I při poslechu z bezprostřední blízkosti stěží rozlišíme okamžik, kdy se záznamové hlavy dají do pohybu. Ty se během seeku projeví spíše lehounkými vibracemi. Pokud k nízké hlučnosti přidáme také velmi nízkou spotřebu disku ve všech režimech provozu a relativně nízkou pořizovací cenu, máme zde ideálního kandidáta na pozici datového disku klasické počítačové sestavy. Tento disk prostě nemá žádnou chybu a zaslouží si právem naše ocenění.

Mějte však na paměti, že v obchodě spíše narazíme na variantu 3TB disku WD Blue se standardním osazením trojici 1TB ploten, která obdobný výkonový profit nenabídne. Fyzicky se jednotlivé varianty nijak neliší, takže bez otestování je nerozeznáme.

Toshiba MG Series 4 TB

Test pěti 3TB a 4TB pevných disků: jak si vedou současné HDD
i Zdroj: PCTuning.cz

Disk Toshiba MG kategorie Enterprise má konstrukční předpoklady pro dosažení výkonu odpovídajícího modelu N300. Přesto lehce zaostal a mezi aktuálně testovanými disky zaujal bronzovou příčku. Ve většině disciplín testu podávaly modely MG a N300 velmi vyrovnané výsledky, přičemž výslednou ztrátu MG nabral prakticky ve dvou disciplínách, v nichž se testovala rychlost kopírování dat z jednoho sektoru disku do jiného sektoru téhož disku. Zde se z nepochopitelných důvodů propadl až za nízkootáčkové disky.

S ohledem na velmi vysoké vibrace provázející seek, nebude model Toshiba MG příliš vhodný pro intenzivnější použití v tiché počítačové sestavě. Je otázkou, zda tak vysoké vibrace provázejí všechny vyrobené kusy, nebo jsou jen záležitostí toho testovaného. Bez dodatečných opatření k eliminaci hluku se v domácích podmínkách neobejdeme.

Toshiba V300 3 TB

Test pěti 3TB a 4TB pevných disků: jak si vedou současné HDD
i Zdroj: PCTuning.cz

Čtvrté místo mezi aktuálně testovanými modely a třetí pozice mezi všemi dosud testovanými nízkootáčkovými disky patří disku Toshiba V300. Z řad svých konkurentů byl poražen jen dvojicí WD Blue 3 TB a WD Green 2 TB, těžící z výhody kapacitně větších záznamových ploten.

Konstrukčně je shodný s modelem Toshiba E300, který se již přestal vyrábět. Jedná se o relativně úsporný a tichý disk, který po všech stránkách lehce zaostává za parádním WD Blue. V běžné praxi však tyto rozdíly ve vlastnostech obou konkurentů stěží rozeznáme. Své místo si Toshiba V300 najde u zákazníků, kteří měli v oblibě spolehlivé disky Hitachi. Pro jeho koupi hovoří také velmi příznivá pořizovací cena. V roli datového úložiště bude vhodný i pro tiché počítačové sestavy.

Toshiba S300 4 TB

Test pěti 3TB a 4TB pevných disků: jak si vedou současné HDD
i Zdroj: PCTuning.cz

Nejslabší výkon z dnes testované pětice disků podal model Toshiba S300. Oproti ostatním nízkootáčkovým diskům mu k vyššímu výkonu nepomohla ani dvojnásobná kapacita cache. Dlužno dodat, že rozdíly výkonu mezi úspornými modely disků jsou ve skutečnosti velmi malé (okolo 3 %), takže se nejedná o žádnou katastrofu. Zásadním problémem S300 byl výkon podaný v syntetickém testu AS SSD Benchmark, kde se podivně propadl na konec startovního pole.

V případě využití disku S300 v roli datového úložiště by mohl výkon nenáročným uživatelům stačit, ale rozhodně je nepotěší hluboké dunění doprovázející pohyb hlav během seeku. Pokud to není chyba jen konkrétního testovaného kusu, bude nás disk v uzavřené skříni pravidelně na svou přítomnost upozorňovat.

Na závěr si testované disky tradičně porovnáme s ohledem na poměr ceny a dosaženého výkonu. Do výpočtu jsem zadal ceny, za které bylo možné disky zakoupit v době uzávěrky testu na začátku srpna v e-shopu Mironet. U některých dříve testovaných disků, které se již neprodávají, jsem pro účely porovnání použil cenu jejich aktuálních alternativ. Ceny včetně DPH jsou uvedeny v přehledové tabulce v úvodu článku a také v následujícím grafu. Po najetí kurzorem myši nad obrázek se zobrazí procentuální porovnání výsledků všech disků, kde hodnota 100 % náleží dříve testovanému 5TB disku Toshiba X300.

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Rozumná cena dříve testovaného disku Toshiba X300 a současně jeho velká kapacita a špičkový výkon, znamená setrvání na pozici celkového vítěze všech dosavadních testů a současné vítězství v poměru ceny a výkonu. Z aktuálně testovaných disků náleží prvenství modelu Toshiba N300, který se však v době uzávěrky testu prodával za zvýhodněnou cenu. Jen díky tomu dokázal překonat jinak výborný disk WD Blue, který si od nás odnáší zaslouženě zlatou medaili.

PCTuning Golden Award, srpen 2019
i Zdroj: PCTuning.cz
PCTuning Golden Award, srpen 2019

Western Digital Blue 3 TB

za velmi tichý a úsporný disk s nadstandardním výkonem.

Poděkování

Za zapůjčení testovaných disků děkujeme společnosti Mironet.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře

Nejsi přihlášený(á)

Pro psaní a hodnocení komentářů se prosím přihlas ke svému účtu nebo si jej vytvoř.

Rychlé přihlášení přes:

Google Seznam
Reklama
Reklama