Nové 3,5" HDD Toshiba 300 v testu: WD Black v ohrožení
PCTuning Článek

Nové 3,5" HDD Toshiba 300 v testu: WD Black v ohrožení

Petr Kupský

Petr Kupský

7. 10. 2015 03:00 15

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Toshiba E300 2 TB 3. Toshiba P300 1 TB 4. Toshiba X300 5 TB 5. Metodika testování a testovací sestava 6. HD Tune Pro 5.5 - Benchmark 7. HD Tune Pro 5.5 - Random Access 8. HD Tune Pro 5.5 - Butterfly seek
9. AS SSD Benchmark 10. PCMark 8 11. Kopírování složky se soubory 12. Herní testy 13. Adobe Photoshop 14. Spotřeba a teplota 15. Hluk 16. Závěrečné hodnocení

Test tří pevných disků Toshiba nové modelové řady 300 v roli datového úložiště. Disky z různých výkonnostních kategorií jsme podrobili nejen syntetickým benchmarkům, ale změřili jsme i jejich výkon při běžných činnostech, které s disky pravidelně děláme. Porovnání výsledků s dříve testovanými disky Seagate a WD bylo příjemným překvapením.

Reklama
Reklama

Kopírování složky se soubory

Nevýhodou syntetických testů je to, že jejich výstupní hodnoty v bodech, sekundách a megabytech nám neumožní si udělat jasnou představu o reálném výkonu disku. Algoritmus průběhu testu je nám obvykle utajen. Stěží dokážeme posoudit, jak dlouho budeme například v reálném provozu kopírovat objemný video soubor. Proto je vhodné se po syntetických testech podívat, jak disky obstojí v testech praktických. Asi nejčastější úlohou, kterou u datového disku budeme provádět, je kopírování souborů a složek, takže tato úloha nesmí v naší metodice chybět.

Pro účely testování jsem použil jednu ze složek z mé rozsáhlé knihovny 3D objektů do modelovacích aplikací. Složka o celkové velikosti 15,2 GB obsahuje celkem 4.434 ks různě velkých souborů. Jedná se o zip soubory velikosti v jednotkách až desítkách MB, doplněné vždy několika doprovodnými obrázky velikosti v desítkách kB.

Složku jsem kopíroval nejprve ze SSD disku na jednotlivé oddíly disku testovaného (M, N a O). Poté jsem otestoval kopírování složky z oddílu M testovaného disku do oddílů N a O. Jen připomenu, že oddíl M se nachází v první polovině diskových ploten od vnějšího okraje, oddíl N ve druhé polovině a oddíl O je na samém vnitřním okraji ploten. Každé jednotlivé kopírování jsem prováděl vždy 3x a do výsledného hodnocení jsem použil průměrnou hodnotu ze všech tří měření. Mezi každým měřením proběhlo rychlé formátování cílového oddílu a restart počítače.

Výsledek každé disciplíny jsem zpracoval do dvou grafů, kde v prvním je zobrazeno srovnání podle výsledného času a v tom druhém je zobrazeno srovnání průměrných přenosových rychlostí dosažených při kopírování. Na celkovém hodnocení se test kopírování z SSD na HDD podílí vahou 15 % a test kopírování z HDD na HDD se také podílí vahou 15 %. Po najetí kurzorem myši nad obrázek grafu se zobrazí procentuální porovnání výsledků všech disků, kde hodnota 100 % náleží 5TB disku Toshiba X300. Jak to tedy dopadlo?

Výsledky kopírování z SSD na testované disky nejsou ovlivněny rychlosti čtení dat, které je z SSD mnohem rychlejší, než je reálná rychlost zápisu na HDD. Jedná se tedy čistě o test rychlosti zápisu. Při kopírování do prostoru vnějšího okraje testovaného disku (oddíl M) dominoval z trojice testovaných disků Toshiba model X300. Jen lehce zaostal za dříve testovanými disky Seagate Desktop HDD, které tradičně na vnějším okraji ploten dosahují bezkonkurenční rychlosti přenosu. Při zápisu na čistý disk se totiž neprojeví jejich obvyklý handicap delší přístupové doby.

Překvapením je v této disciplíně slabý výkon u vysokootáčkového modelu P300. Bohužel nemám možnost posoudit, jak by se ve stejném případě chovaly jiné jednoplotnové disky, ale tipoval bych výkon někde na pomezí mezi disky s rychlostí 7200 a 5700 ot./min. Při zápisu stejného balíku dat musely záznamové hlavy u jednoplotnového disku zajet hlouběji směrem ke středu, než u disků s více plotnami. Ovšem i tak je naměřený propad rychlosti zápisu dat vyšší, než co by měl mít na svědomí rozdíl v obvodové rychlosti záznamových hlav.

Úsporný disk E300 naopak podal ve své kategorii zcela očekávaný výkon. S pomalými otáčkami nemohl těm rychlejším diskům logicky v krajní části ploten konkurovat.

Při kopírování do střední části ploten, na začátek druhé poloviny (oddíl N), se začíná projevovat konkrétní míra propadu výkonu každého s disků podle křivky zobrazené v HD Tune. Z trojice testovaných disků Toshiba opět s výrazným náskokem vítězí model X300. Dříve testované disky WD Black dosáhly srovnatelného výsledku, disky Seagate Desktop v této disciplíně excelují a nemají konkurenci.

Také v tomto případě se vysokootáčkový disk Toshiba P300 umístil těsně za svým úsporným kolegou E300. Zda za tímto výsledkem stoji konstrukce disku, bude možné určit až v rámci případného testu 1TB disků pomocí totožné metodiky.

Výkon úsporného modelu E300 na úrovni mezi disky WD Green a WD Red, můžeme opět označit za dobrý. V této souvislosti připomínám, že dříve testovaný 2TB model WD Green těžil z výhody použití tří ploten s vyšší kapacitou, která nebyla využívána v celém rozsahu. Disk tedy nebyl nucen zapisovat do nejpomalejší sekce ploten na vnitřním okraji. Tento benefit se nejvíce projevil v následující disciplíně při zápisu do oddílu O.

V případě kopírování do oblasti nejblíže středu ploten (oddíl O) tradičně vítězí disky, které používají plotny s vyšší kapacitou, jež není zcela využívána. Jejich hlavy totiž nezajíždějí k úplnému vnitřnímu okraji ploten s nejnižší obvodovou rychlostí. Tento efekt pomohl v předchozím testu tříplotnovému 2TB disku WD Green zcela smazat deficit v rychlosti otáčení a umístit se před většinou vysokootáčkových disků. Ze stejného efektu těžil 3TB WD Black, který má 4 plotny s kapacitou 800 GB, takže nepoužívá 200 GB prostoru u vnitřního okraje ploten, kde je rychlost přenosu nejnižší.

Model Toshiba X300 podal z trojice nyní testovaných disků podle očekávání nejlepší výsledek i v této disciplíně. Model P300 se oproti předchozím výsledkům mírně polepšil, ale přesto to stačilo jen na umístění na čele skupiny nízkootáčkových disků. Při pohledu na tento graf bych vážně netipoval, že model P300 používá rychlost 7200 ot./min. Úsporný model E300 podal opět odpovídající výkon na úrovní WD Red a WD Green.

U testu rychlosti kopírování z oddílu M na vnějším okraji ploten do oddílu N ve středu ploten, vstupuje do hry rychlost čtení z testovaného disku a délka přístupové doby. Z vyrovnaného výkonu ve čtení a zápisu a hlavně z velmi nízké přístupové doby zde tradičně těží disky WD Black. Nyní byly pokořeny modelem Toshiba X300. Ten těžil nejen z velmi krátké přístupové doby (rychlého pohybu hlav), ale zřejmě také z dvojnásobné kapacity cache. Za propadem výkonu dříve testovaných disků Seagate Desktop stojí právě dlouhá přístupová doba pro čtení dat.

Vysokootáčkový disk P300 i v tomto případě podal výkon na úrovni lepších úsporných disků. U nich se různě nastavená hodnota rychlosti pohybu záznamových hlav projevila již výraznějšími rozdíly ve výsledcích. Na výkonu modelu E300 se jasně ukazuje, že výrobce jej naladil pro maximálně tichý provoz nastavením nižší hodnoty AAM. To má za následek propad výkonu v této situaci, kdy je disk nucen přesouvat data z vnějšího okraje ploten do jejich poloviny. Ještě výrazněji se to ovšem projeví u následující disciplíny, kde bude nucen data přesouvat z jednoho okraje ploten na ten druhý.

V této disciplíně jsou hlavními limitujícími faktory rychlost přesunu záznamových hlav a rychlost zápisu do oddílu O na vnitřním okraji plotem (obvodová rychlost zápisu). Pořadí je podobné s výsledky dosaženými v předchozí disciplíně, jen se procentuální rozdíly o něco zvětšily. S velkou převahou a nikým neohrožován, vítězí model Toshiba X300. S ohledem na skutečnost, že model P300 je také vysokootáčkový disk, jeho výkon nenaplnil očekávání a pozice mezi úspornými disky není rozhodně lichotivá. Úsporný model E300 svým výkonem naznačuje, že jeho určením bude uchovávání dat hlavně ke čtení, bez nutnosti jejich častého přesouvání.

Je třeba dodat, že ke scénáři, který byl simulován v poslední disciplíně kopírováním mezi oddíly M a O, v praxi dojde jen zcela výjimečně po zaplnění většiny dostupné kapacity disku, nebo v případě vysoké úrovně fragmentace disku. Mnohem častěji bude disk provozován podle scénáře simulovaného kopírováním mezi oddíly M a N.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

PCTuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme!

Váš tým PCTuning