PCTuning Článek

Nové 3,5" HDD Toshiba 300 v testu: WD Black v ohrožení

Petr Kupský
Petr Kupský
7. 10. 2015 03:00 15 Sdílej:

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Toshiba E300 2 TB 3. Toshiba P300 1 TB 4. Toshiba X300 5 TB 5. Metodika testování a testovací sestava 6. HD Tune Pro 5.5 - Benchmark 7. HD Tune Pro 5.5 - Random Access 8. HD Tune Pro 5.5 - Butterfly seek
9. AS SSD Benchmark 10. PCMark 8 11. Kopírování složky se soubory 12. Herní testy 13. Adobe Photoshop 14. Spotřeba a teplota 15. Hluk 16. Závěrečné hodnocení

Test tří pevných disků Toshiba nové modelové řady 300 v roli datového úložiště. Disky z různých výkonnostních kategorií jsme podrobili nejen syntetickým benchmarkům, ale změřili jsme i jejich výkon při běžných činnostech, které s disky pravidelně děláme. Porovnání výsledků s dříve testovanými disky Seagate a WD bylo příjemným překvapením.

Reklama
Reklama

HD Tune Pro 5.5 - Butterfly seek

HD Tune Pro 5.5 disponuje dále několika extra testy, z nichž je zajímavý zejména ten, s romanticky znějícím názvem "Butterfly seek". Najdeme jej v záložce nazvané "Extra tests". V rámci tohoto testu se měří přístupová doba při pohybu záznamových hlav mezi jejich krajními polohami, tedy mezi vnějším okrajem ploten a okrajem vnitřním.

Butterfly seek odhalí rychlost pohybu záznamových hlav, která může být ovlivněna nastavením tzv. AAM – Automatic Acoustic Management. Tato softwarová funkce dokáže nastavovat rychlost pohybu hlav v určitém omezeném rozsahu. Na jednu stranu je možné nastavení pomalejšího pohybu hlav, což bude mít negativní vliv na rychlost přístupu k datům při náhodném čtení, ale naopak pozitivní vliv na hlučnost disku. Na druhou stranu lze nastavit rychlejší pohyb záznamových hlav, jenž se projeví ve vyšší hlučnosti disku.

U disků, které jsou používány zejména pro sekvenční záznam a čtení větších objemů dat (např. disky pro videorekordéry), je vhodné nastavení nižší hodnoty AAM (128), která pohyb záznamových hlav zpomalí s cílem snížení hlučnosti. V tomto případě není rychlost pohybu hlav důležitá.

U disků systémových je vhodné upřednostnit nastavení hodnoty AAM co nejvýše (až 254), aby byl přístup k datům v jakékoliv části ploten co nejrychlejší. Přitom se budeme muset smířit s vyšší hlučností disku při pohybu hlav (tzv. seeku).

Všechny tři testované disky Toshiba měly možnost změny nastavení AAM uživatelem zakázánu. Jsme tedy odkázáni na nastavení, které učinil výrobce disku podle jeho předpokládaného využití. Dopad změny nastavení AAM opakovaně demonstruji na svém disku WD Green z roku 2010.

Na obrázku vlevo je výchozí nastavení AAM pro starý disk WD Green na hodnotě 128. Při tomto nastavení je průměrná přístupová doba 20,9 ms a při spuštěném testu náhodného přístupu jsou záznamové hlavy slyšet pouze z bezprostřední blízkosti disku v otevřené skříni. Na obrázku vpravo je pak nastavení AAM pro vyšší výkon, tedy na hodnotu 254. Přístupová doba se výrazně zkrátila na 17,6 ms, ale pohyb záznamových hlav je již zřetelný i z větší vzdálenosti od skříně. Pomocí HD Tune nebylo možné nastavení jiných, než krajních hodnot (128 nebo 254).

Je rozhodně škoda, že výrobci testovaných disků možnost změny hodnoty AAM zakázali. Alespoň si pomocí testu Butterfly seek porovnáme, jak je asi rychlost pohybu záznamových hlav z výroby nastavena. Můj starý WD Green zde dosahuje v testu čtení při nastavení AAM na hodnotu 128 výsledek 24,044 ms a při nastavení AAM na hodnotu 254 výsledek 18,954 ms. Jak si ve čtení povede nejnovější generace disků Toshiba?

Na celkovém hodnocení se tento test podílí vahou 5 %. Po najetí kurzorem myši nad obrázek se zobrazí procentuální porovnání výsledků všech disků, kde hodnota 100 % náleží 5TB disku Toshiba X300.

Špičkový disk Toshiba X300 ani v této disciplíně nezklamal a podal výborný výkon srovnatelný s vynikajícími disky WD Black, které jsme otestovali dříve. Potvrzuje tím své ambice, stát se vhodným kandidátem i na pozici systémového disku.

Rozporuplný výkon ovšem podaly modely P300 a E300, společně se starším diskem Toshiba Desktop. Během zápisu vykázaly výborné hodnoty náhodného přístupu a během čtení se zcela propadly. Butterfly seek testuje náhodný přístup k malým blokům dat a zřejmě v případě zápisu, stejně jako u předchozího testu přístupové doby k nejmenším blokům dat o velikosti 512 B, zde výsledek pozitivně ovlivnila vyrovnávací paměť disku. V případě čtení se vliv vyrovnávací paměti výrazně neprojeví, takže přístupová doba bude spíše odpovídat skutečné hodnotě, nastavené výrobcem.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

PCTuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme!

Váš tým PCTuning