Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz
Skříně, zdroje, chladiče Recenze Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře! | Kapitola 8

Petr Kupský

Petr Kupský

18. 8. 2021 15:00 19

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Související novinky 3. Balení 4. Exteriér 5. Prachové filtry a stropní kryt 6. Interiér – levá strana
7. Interiér – pravá strana 8. Ventilátory 9. Příklad montáže – deska, zdroj, disky 10. Příklad montáže – chladič, grafika 11. Příklad montáže – dokončení, měření hlučnosti 12. Hodnocení a závěr

Výrobce tuto skříň interně nazývá větrným tunelem. A skutečně jsme k podobnému závěru dospěli i v našem testu. Otevřená předozadní koncepce s pěticí ventilátorů v základní výbavě dokáže vzduch pořádně rozpohybovat. Přesto se nemusíme obávat přílišné hlučnosti. Se skříní Torrent lze chladit účinně a tiše.

Reklama

Jsem přesvědčen, že většina uživatelů skříně Fractal Design Torrent ponechá ventilátory ve výchozích pozicích. V úvahu přichází snad jen přemístění jednoho ventilátoru ze dna skříně do pozice na zadní stěně, ale napovím, že to pro účinné chlazení interiéru nebude nutné. Přesto si nyní předvedeme demontáž a přemístění všech ventilátorů.

V případě ventilátorů na dně skříně nám s tím výrazně pomůže demontovatelný plechový rám, který snadno i s ventilátory vyjmeme po uvolnění dvojice fixačních šroubů. Jak vidíme, na rámu jsou připraveny kotevní otvory pro ventilátory velikosti 120, 140 a 180 mm.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

Po odejmutí rámu se nám odkrývá prakticky otevřené dno skříně. Výztužné příčky dna skříně polohově korespondují s dělícími příčkami rámu ventilátorů.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

Čelní 180mm ventilátory jsou upevněny přímo na konstrukci stěny šasi a jejich krátké šrouby jsou snadno přístupné zvenčí.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

Abychom dokázali na čelo skříně namontovat menší ventilátory, musíme nejprve odšroubovat dvojici plechových těsnících dílů z vrchní a spodní části čelní stěny. Drobné šrouby jsou i v tomto případě dobře dostupné z vnějšku skříně.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

Trojici 140mm ventilátorů jsem na desce stolu pohodlně přišrouboval k oběma plechovým držákům z příslušenství. Takto kompletovanou sestavu jsem pak vsadil na čelo skříně tak, aby drobné plechové výstupky držáků zapadly do správných otvorů v šasi a následně vše z vnější strany pojistil čtveřicí šroubů.

Možná přemýšlíte, jak to bude s použitím menších 120mm ventilátorů, když jsou držáky vybaveny pouze jednou řadou podélných otvorů. Pro tento případ jsou zde další čtyři posunuté otvory umožňující upevnění obou držáků blíže ke středu čelní stěny. Možná to vysvětluji trochu nesrozumitelně, ale v praxi to snadno pochopíte.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

K uvolněnému spodnímu rámu jsem přišrouboval 180mm ventilátory z čela skříně a komplet vsadil na dno do šasi.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

Ventilátory jsem nejprve umístil na střed skříně v podélném směru. V této poloze nám 180mm ventilátory demonstrují velikostní poměry pro případ použití radiátoru vodního chlazení délky 360 mm. Na obrázku níže vidíme, že držáky čelních ventilátorů nám částečně omezují rozsah posunu spodních ventilátorů ve směru k přídi.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

Následně jsem ventilátory upevnil v pozici, při níž jsou od sebe maximálně vzdáleny. Přední ventilátor se zde dotýká držáků čelních ventilátorů a zadní ventilátor naráží na konec rozsahu podélných otvorů pro šrouby.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

Mezi zadní stěnou a ventilátorem zůstává mezera 10 mm a držáky čelních ventilátorů jsou od zadní stěny vzdáleny 440 mm. Pro případný radiátor vodního chlazení je v této kombinaci na dně skříně k dispozici délka 420 mm. Pokud na čele ponecháme 180mm ventilátory bez držáků, získáme tím pár milimetrů k dobru.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

Na následujícím detailním snímku lze posoudit míru vzájemného překrytí ventilátorů ve spodním rohu skříně a také to, jak spodní okraj prolisu v přepážce pod základní deskou končí těsně nad 180mm ventilátorem. Pokud bychom jej chtěli nasadit výše na radiátor vodního chlazení, už by došlo ke kolizi s přepážkou i se základní deskou.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

Následující obrázek nabízí přehled o celkových možnostech instalace ventilátorů do skříně Torrent. Současně lze do ní namontovat až sedm kusů 120mm nebo 140mm ventilátorů, případně čtyři kusy ventilátorů velikosti 180 mm.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

U obrázku, demonstrujícího podporu pro montáž radiátorů vodního chlazení, výrobce upozorňuje na možnou kolizi radiátorů na dně skříně s málo ohebnými kabely (například kabel USB 3.0), které budou připojeny ke konektorům na spodním okraji základní desky. Mezi radiátory šíře 120 mm a základní deskou zde zůstává mezera cca 45 mm, v případě radiátorů šíře 140 mm již jen cca 25 mm.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz

Zájemce o vestavbu prvků vodního chlazení může zajímat následující přehled o rozmístění kotevních otvorů pro pumpu a vodní rezervoár.

Test skříně Fractal Design Torrent: zdroj zpátky nahoře!
i Zdroj: PCTuning.cz
Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama