Vývoj počítačové hry teoreticky i prakticky s hitem Mafia 2
i Zdroj: PCTuning.cz
Hry Článek Vývoj počítačové hry teoreticky i prakticky s hitem Mafia 2

Vývoj počítačové hry teoreticky i prakticky s hitem Mafia 2 | Kapitola 3

Tomáš Šulc

Tomáš Šulc

21. 1. 2011 03:00 19

Seznam kapitol

1. Úvodem 2. Herní průmysl obecně a situace v ČR 3. Programátor, grafik, animátor 4. Zvukař, designér, manažer a další profese 5. První fáze preprodukce 6. Sežeň si svého investora 7. První fáze produkce — Alfa verze
8. Když se jen přidává další a další obsah 9. Debug, certifikace, distribuce 10. Vývoj hry prakticky ilustrovaný na Mafii 2 11. Konec RenderWare a válka konzolí 12. Illusion Softworks jako samostatné studio končí 13. Po osmi letech vývoje konečně vychází

Vyrobit špičkovou počítačovou hru v dnešní době znamená mít tým čítající až několik stovek lidí, stovky milionů korun a také pořádnou porci práce. Rozhodli jsme se proto ve spolupráci s 2K Czech přinést článek, ve kterém se podíváme do zákulisí tohoto velkého businessu.

Reklama

Programátor

Vývoj počítačové hry teoreticky i prakticky s hitem Mafia 2
i Zdroj: PCTuning.cz

Ještě než se podíváme na samotný proces vývoje počítačové hry, je vhodné si představit si jednotlivé profese, které se na tvorbě hry podílí. Základním pilířem týmu jsou programátoři. Většinou jde o lidi s vysokoškolským vzděláním technického zaměření, kteří píšou jak samotný zdrojový kód hry (engine), tak programují veškeré technologie jako AI, fyzika, ovládání herní postavy, technologie renderování atd.

Další věc, kterou mají programátoři na starost je vývoj tzv. editoru a dalšího pomocného softwaru (tzv. toolů), který při vývoji hry používá zbytek týmu. Naprosto klíčový je pro celou práci na hře zmiňovaný editor. Jde o speciálně vyvinutý software přímo pro potřeby hry, ve kterém se dávají dohromady kusy kódů od programátorů, modely od grafiků, animace a cuscény od animátorů atd. Právě v editoru se celá hra z jednotlivých střípků oživí a vzniká výsledný produkt, který si jako koncový uživatel nainstalujete a hrajete. Je tedy zřejmé, že editor je poměrně složitý software, jehož vývoj je záležitostí podstatně delší než na jedno či dvě odpoledne. V případě Mafie 2 se na jeho vývoji pracovalo cca dva roky a tým 2K Czech tvrdí, že zrovna s jeho tvorbou byli velice spokojeni.

Co se týče volby jazyků, většina dnešních her (Mafii 2 nevyjímaje) se primárně programuje v jazyku C++, nástavby (jako je AI či fyzika) se ale často kvůli jednoduššímu programují píší v jiných jazycích. Programátoři jsou poměrně početnou skupinou a z cca 150čléného týmu vyvíjejícího Mafii 2 jich byla téměř třetina.

Grafik

Vývoj počítačové hry teoreticky i prakticky s hitem Mafia 2
i Zdroj: PCTuning.cz


Koncept art je ukázkou toho, jak by měla vypadat grafika hry

Druhou neméně důležitou profesí při vývoji počítačové hry je grafik. Na Mafii 2 jich v největší špičce v roce 2009 pracovalo až okolo 35 a grafiky lze v zásadě rozdělit do několika skupin, přičemž u většiny z nich se jednotlivá zaměření prolínají (například 2D-3D grafik, koncepty-2D atd.).

Konceptář

Vývoj počítačové hry teoreticky i prakticky s hitem Mafia 2
i Zdroj: PCTuning.cz


Vlevo skica robota, vpravo pak jeho realizovaná vymodelovaná verze

Ještě než se jednotlivé objekty a postavy začnou modelovat a než se začnou vyrábět textury, je nutné, aby někdo připravil předlohy. Kupříkladu auta totiž nejsou ve hře licencovaná a někdo je tedy musel navrhnout. Stejně tak někdo musel vymyslet, jak budou vypadat budovy, židle, pokladna v obchodě atd... Těmto předlohám se říká koncepty a připravuje je první skupina grafiků. Většinou jde o kreativní lidi a je nutné, aby měli velkou představivost.

Tvorba konceptů se liší podle toho, na jaké hře pracujeme. Pokud jde o realistickou hru typu Mafia, připravují se koncepty na základě reálných objektů. Pokud chceme udělat novou hru odehrávající se v roce 2586 na druhém konci vesmíru, je nutná obrovská představivost grafiků a tvorba všeho od úplného začátku.

2D grafik

Vývoj počítačové hry teoreticky i prakticky s hitem Mafia 2
i Zdroj: PCTuning.cz


Textura cihlové zdi, zdroj: pixel2life.com

Už podle názvu je zřejmé, že jde o profesi, jejíž hlavní náplní je tvorba textur. Záměrně píší tvorba, protože už dlouho neplatí, že by se textury malovaly, to už je jen okrajová záležitost. V dnešní době se textury spíše přebírají z fotografií a modelů ve vysokém rozlišení.

3D grafik

Vývoj počítačové hry teoreticky i prakticky s hitem Mafia 2
i Zdroj: PCTuning.cz


Vlevo jednoduchý model berana z méně polygonů, vpravo detailnější verze, zdroj: fallingpixel.com

Hlavní starostí 3D grafika je tvorba polygonových (trojúhelníkových) sítí všech modelů ve hře. Na ty se poté natáhne textura, nastaví se kolize, animace a vzniká hotový model do hry. Jak jsem psal výše, trendem je, aby grafik uměl víc než jen kreslit textury nebo dělat holé 3D modely. V případě Mafie 2 tak grafik kupříkladu dostal nákresy s konceptem vozidla a výsledkem jeho práce bylo hotové auto s namapovanými texturami a efekty. Tato práce jednomu grafikovi zabrala okolo tří týdnů času.

Animátor

Vývoj počítačové hry teoreticky i prakticky s hitem Mafia 2
i Zdroj: PCTuning.cz

K čemu by vám byly postavy a všechny další objekty, kdyby se neuměly hýbat? K rozhýbání je potřeba animátor, který potřebnou animaci vytvoří. Používá se k tomu systém motion capture (reálné snímání pohybu a jeho převedení do počítačové podoby, vysvětlím později) a opět rozdělujeme animátory do několika skupin. První je tzn. capture neboli skupina, která animace nasnímá. Pak jsou editoři, kteří je upraví a nakonec střihači, kteří vytvoří finální ingame video v plné profesionální kvalitě.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama