Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
Článek Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel

Petr Kupský

Petr Kupský

7. 9. 2021 10:00 51

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Jak lze potlačit nevýhody šindelového záznamu 3. Představení soupeřů 4. Metodika testování a testovací sestava 5. HD Tune Pro 5.50 - Benchmark 6. HD Tune Pro 5.50 – Extra testy 7. HD Tune Pro 5.50 – Náhodný přístup 8. AS SSD Benchmark
9. PCMark 8 10. Kopírování složky se soubory 11. Přesun složky se soubory 12. Photoshop 13. Spotřeba, teplota a hlučnost 14. Jak dostat SMR disk do problémů 15. Iometer – pořádná nakládačka 16. Závěrečné vyhodnocení

Přízrak SMR rozhazuje své sítě a snaží se uchvátil nezkušené zákazníky. Nabídku počítačových obchodů nenápadně zaplňují cenově výhodné modely pevných disků s technologií šindelového magnetického záznamu SMR, které se obecně netěší zrovna dobré reputaci. Máme se jim skutečně vyhýbat, nebo se již jedná o překonaný mýtus? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět ve srovnávacím testu, kde proti konvenčnímu 3TB CMR modelu WD Blue (WD30EZRZ) postavíme nejnovější 4TB SMR disk WD Blue (WD40EZAZ), nabízející vyšší kapacitu za nižší cenu.

Reklama
Reklama

AS SSD Benchmark je nástrojem určeným zejména k testování SSD disků, takže náročnost testování byla úměrně nastavena s ohledem na jejich vlastnosti. Zatímco v případě SSD disku neznamená práce s 1 GB dat nijak výrazné zatížení, u klasického HDD je testování s velkým objemem dat v této aplikaci obzvlášť časově náročné.

Před použitím této aplikace jsem disky rozdělil na tři diskové oddíly M, N a O, jak bylo popsáno v kapitole věnované testovací sestavě a metodice. Pomocí AS SSD Benchmarku jsem pak testoval diskový oddíl N, tedy datový prostor nacházející se ve druhé polovině celkové kapacity ploten. Tím jsem simuloval chování disků po jejich částečném zaplnění a eliminoval jsem výkonové špičky, jež vykazují některé disky v malém úseku na vnějším okraji datových ploten. Měření jsem zopakoval 3× za sebou a mezi každým měřením jsem provedl rychlé formátování diskového oddílu a restartoval počítač. Do srovnávacího obrázku jsem použil nejlepší výsledek ze všech tří měření.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel

Utilita AS SSD Benchmark opět nevykázala nějaké zásadnější rozdíly mezi testovanými disky. V disciplíně sekvenčního zápisu / čtení získal mírnou převahu SMR disk s rychlostí 146,26 / 146,99 MB/s, oproti 133,38 / 140,49 MB/s u disku konvenčního. U malých bloků 4K a 4K-64Thrd vítězí CMR disk. Poslední disciplína věnovaná přístupové rychlosti dopadla poměrně překvapivě, neboť by se podle výsledků dosažených v předchozí kapitole dalo předpokládat, že velká kapacita cache SMR disku a zápis do prostorově omezené zóny pro náhodný přístup s konvenčním záznamem, významně pomohou spíše během zápisu. Zcela opačné výsledky tomu neodpovídají. Ostatně prohodit by se u SMR disku měly dokonce všechny výsledky, aby více odpovídaly očekávání. Neznám podrobnosti o způsobu, jakým AS SSD došel ke svým výsledkům, ale předpokládám, že za tím může stát větší objem dat s nimiž se testuje, takže kapacita zóny pro náhodný přístup se zaplnila a došlo k roztroušenému zápisu do šindelových stop.

Test rychlosti sekvenčního zápisu proběhl u obou disků velmi rychle, aniž bych na něj dokázal nějak reagovat. Další disciplíny však byly již velmi dlouhé, takže jsem pohodlně zhotovil snímky správce úloh, demonstrující aktivitu disků v jejich průběhu. Důležitými údaji pro vzájemné porovnání jsou grafy aktivity a přenosové rychlosti, a také údaj o zaplnění systémové operační paměti. Další informace, ukazující aktuální rychlosti v okamžiku pořízení snímku, berte s velkou rezervou, neboť jejich vzájemné porovnání může být zavádějící (během testu se neustále mění).

Datové bloky velikosti 4K zapisoval CMR disk bez výraznějších propadů ustálenou rychlostí těsně pod hranicí 2 MB/s. SMR disk měl s těmito bloky více starostí a jeho zubatá křivka rychlosti se pohybovala v intervalu 0,2 – 0,5 MB/s. Oba disky prakticky nevyužívaly dostupnou systémovou paměť. Hodnota zaplnění 3,3 – 3,5 GB v mém případě odpovídá pouze potřebám operačního systému. Nenechte se zmást jiným měřítkem svislé osy grafu, kterou si testovací aplikace sama dynamicky upravuje.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel

V případě čtení vykazují oba disky velmi stabilní křivky přenosové rychlosti, kdy se CMR disk pohybuje lehce nad hladinou 0,5 MB/s a SMR disk lehce pod touto hladinou. Pozor opět na rozdílné měřítko svislé osy grafu.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel

Prakticky shodné chování obou disků se dalo předpokládat v disciplíně měřící rychlost zápisu bloků 4K-64Thrd. Porovnání i zde komplikuje rozdílné měřítko svislé osy grafu. Křivka přenosové rychlosti CMR disku je velmi stabilní a výsledek trojnásobně překonává rychlost SMR disku, přestože se jeho křivka trochu umravnila.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel

Možná vás na předchozích výsledcích zarazila šílená hodnota průměrné doby odezvy přes 30 sekund, kterou vykázaly oba testované disky. Tento údaj je pro mě záhadou, neboť jsem po celý průběh testu sledoval okno správce úloh a sebemenší propad aktivity disků, ani snížení přenosové rychlosti jsem nezaznamenal. Pro účely našeho srovnávacího testu můžeme tento údaj ignorovat.

Nejlepší porovnání výsledků nám umožňují obrázky čtení bloků 4K-64Thrd, kdy utilita nastavila shodné měřítko svislé osy grafu. Stabilní křivka přenosové rychlosti se u vítězného CMR disku trvale pohybovala na hladině 2,0 MB/s a u SMR disku pak na poloviční hladině 1,0 MB/s.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel

Na závěr této kapitoly připojuji pro zajímavost porovnání výsledků obou disků v AS SSD Compression – Benchmarku.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama

Byl detekován AdBlock

PCTuning je komunitní web, jehož hlavním příjmem je reklama. Zvažte prosím vypnutí AdBlocku, ať můžeme všem čtenářům i nadále přinášet kvalitní herní zpravodajství, články a videa.

Děkujeme!

Váš tým PCTuning