Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz
Úložná zařízení Článek Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel | Kapitola 6

Petr Kupský

Petr Kupský

7. 9. 2021 10:00 52

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Jak lze potlačit nevýhody šindelového záznamu 3. Představení soupeřů 4. Metodika testování a testovací sestava 5. HD Tune Pro 5.50 - Benchmark 6. HD Tune Pro 5.50 – Extra testy 7. HD Tune Pro 5.50 – Náhodný přístup 8. AS SSD Benchmark
9. PCMark 8 10. Kopírování složky se soubory 11. Přesun složky se soubory 12. Photoshop 13. Spotřeba, teplota a hlučnost 14. Jak dostat SMR disk do problémů 15. Iometer – pořádná nakládačka 16. Závěrečné vyhodnocení

Přízrak SMR rozhazuje své sítě a snaží se uchvátil nezkušené zákazníky. Nabídku počítačových obchodů nenápadně zaplňují cenově výhodné modely pevných disků s technologií šindelového magnetického záznamu SMR, které se obecně netěší zrovna dobré reputaci. Máme se jim skutečně vyhýbat, nebo se již jedná o překonaný mýtus? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět ve srovnávacím testu, kde proti konvenčnímu 3TB CMR modelu WD Blue (WD30EZRZ) postavíme nejnovější 4TB SMR disk WD Blue (WD40EZAZ), nabízející vyšší kapacitu za nižší cenu.

Reklama

Utilita HD Tune Pro 5.50 disponuje několika extra testy, z nichž je zajímavý zejména ten s romanticky znějícím názvem "Butterfly seek". Najdeme jej v záložce nazvané "Extra tests". V rámci tohoto testu se měří přístupová doba při pohybu záznamových hlav mezi jejich krajními polohami, tedy mezi vnějším okrajem ploten a okrajem vnitřním. Tímto lze odhalit výrobcem nastavenou rychlost pohybu záznamových hlav, od níž se odvíjí také výsledná hlučnost disku, která s rychlostí pohybu stoupá.

V případě zápisu vítězí v této disciplíně SMR disk, kterému k výrazně vyšší rychlosti přenosu a kratší přenosové době (4,4714 ms u SMR oproti 16,841 ms u CMR) zřejmě dopomohla obrovská kapacita cache, případně i zvláštní způsob interního zpracování datových bloků, kdy testovací data mohla skončit v prostorově úzce vymezené zóně pro náhodný přístup s konvenčním záznamem. Výsledky zápisu tedy nemůžeme použít pro relevantní porovnání rychlosti záznamových hlav mezi testovanými disky.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Srovnatelné jsou výsledky sekvenčního zápisu dat na vnější („Sequential outer“), střední („Sequential middle“) a vnitřní („Sequential inner“) části záznamových ploten. CMR disk zde vítězí pouze u záznamu na vnitřní část ploten, neboť díky použití ploten s nevyužitou kapacitou není nucen zajíždět až do nejpomalejších sektorů u jejich středu.

U disciplíny čtení se vliv objemné cache a zóny pro náhodný přístup neprojeví, takže zde jsou výsledky obou testovaných disků poměrně vyrovnané a lze je použít i pro porovnání výrobcem nastavené rychlosti pohybu záznamových hlav.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Dosažené výsledky extra testu "Butterfly seek" si nyní porovnejme se všemi dříve testovanými disky. V případě zápisu se SMR disk umístil mezi nejlepší disky, profitující z již popsaných výhod (cache a zóna pro náhodný přístup). CMR disk pak zaujal pozici mezi nejlepšími nízkootáčkovými disky ve středu pole.

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Situace se však obrací v případě čtení, kdy se SMR disk propadá mezi nejpomalejší disky, zatímco CMR zůstává na své stabilní pozici ve středu pole.

Porovnávání Porovnávání
i Zdroj: PCTuning.cz
i Zdroj: PCTuning.cz

Test "Butterfly seek" naznačuje, že SMR model WD Blue byl primárně konstruován pro úlohu kapacitního úložiště, kde není prioritou nejrychlejší přístup k uloženým datům, ale spíše tichý a úsporný provoz. CMR model WD Blue je na tom lépe, ale jedná se o rozdíl, který se na výkonu během praktického použití disků nijak zásadně neprojeví.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Související články

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama