Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz
Úložná zařízení Článek Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel | Kapitola 15

Petr Kupský

Petr Kupský

7. 9. 2021 10:00 52

Seznam kapitol

1. Úvod 2. Jak lze potlačit nevýhody šindelového záznamu 3. Představení soupeřů 4. Metodika testování a testovací sestava 5. HD Tune Pro 5.50 - Benchmark 6. HD Tune Pro 5.50 – Extra testy 7. HD Tune Pro 5.50 – Náhodný přístup 8. AS SSD Benchmark
9. PCMark 8 10. Kopírování složky se soubory 11. Přesun složky se soubory 12. Photoshop 13. Spotřeba, teplota a hlučnost 14. Jak dostat SMR disk do problémů 15. Iometer – pořádná nakládačka 16. Závěrečné vyhodnocení

Přízrak SMR rozhazuje své sítě a snaží se uchvátil nezkušené zákazníky. Nabídku počítačových obchodů nenápadně zaplňují cenově výhodné modely pevných disků s technologií šindelového magnetického záznamu SMR, které se obecně netěší zrovna dobré reputaci. Máme se jim skutečně vyhýbat, nebo se již jedná o překonaný mýtus? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět ve srovnávacím testu, kde proti konvenčnímu 3TB CMR modelu WD Blue (WD30EZRZ) postavíme nejnovější 4TB SMR disk WD Blue (WD40EZAZ), nabízející vyšší kapacitu za nižší cenu.

Reklama

Webový magazín diit.cz v roce 2016 testoval jeden z prvních komerčních disků využívajících technologii šindelového zápisu, 8TB Seagate Archive. Ten test dopadl pro disk velmi špatně, neboť v případě pokusu o větší počet náhodných zápisů došlo k jeho praktickému kolapsu. Pro mě osobně byl tehdy tento test nejen velkým zdrojem informací, ale také výstrahou, abych se šindelovým diskům raději vyhnul. S takto vytvořeným předsudkem problémového produktu jsem k technologii šindelového zápisu přistupoval až doposud. Napomáhala tomu i skutečnost, že na podrobnější testy novějších verzí šindelových disků nikde ve světě prakticky nenarazíme. Předpokládám, že většina vás čtenářů na tom bude podobně jako já.

Abych tedy prověřil aktuální možnosti šindelového zápisu, pokusil jsem se navodit situaci, která byla v roce 2016 pro tuto technologii prakticky nepřekonatelným oříškem. Instaloval jsem aplikaci Iometer 1.1.0 a zde vytvořil testovací úlohu v délce trvání tří hodin, v níž byly postupně oba porovnávané disky WD Blue zatíženy čtením a zápisem bloků dat o velikosti 1 MiB v poměru 50:50 % a ve stejném poměru šlo o sekvenční a náhodný zápis. Abych současně simuloval intenzivněji zaplněný disk, směřoval jsem testovací úlohu na nejmenší a nejpomalejší oddíl O testovaných disků o velikosti 17 GB.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Na začátku tohoto tříhodinového testu přenášel disk CMR data průměrnou rychlostí 58 MB/s a SMR disk rychlostí 55 MB/s. Průměrná odezva činila 18 ms u CMR disku a 19 ms u SMR disku. S přehlédnutím k popsané konstrukční výhodě testovaného CMR disku ve vnitřním sektoru záznamových ploten se jednalo o naprosto srovnatelné výchozí výkony.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Správce úloh identifikoval v této fázi u obou disků 100% aktivitu a minimální využití operační paměti. Viditelným rozdílem byl ukazatel přenosové rychlosti disku, kdy CMR disk vykazoval nižší rychlost s minimálními výkyvy, zatímco SMR disk data zpracovával v krátkých dávkách s vyššími rychlostními špičkami.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Další screenshoty jsem vytvořil po více než dvou hodinách zátěže v čase 50 minut do konce testu. CMR disk v tu chvíli zpracovával data stále stejnou rychlostí 58 MB/s s odezvou 18 ms. U SMR disk ale došlo k cca 10% poklesu rychlosti na 49 MB/s a obdobnému prodloužení odezvy na 21 ms.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Správce úloh v této fázi testu stále indikuje 100% vytížení obou disků a křivky přenosových rychlostí se nijak významně nemění.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Výsledné hodnoty na konci testu se již citelněji nezměnily. CMR disk si vedl o něco lépe a dosáhl průměrné rychlosti přenosu dat 60 MB/s při odezvě 18 ms. SMR disk příliš nezaostal a jeho rychlost 49 MB/s s odezvou 21 ms lze označit za výborný výsledek.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Těsně před koncem testu jsem ještě vytvořil obrázky správce úloh, které se ani v tomto případě od těch předchozích nijak neliší.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Je třeba si uvědomit, že CMR disk měl v této disciplíně značnou výhodu zápisu do rychlejších stop na záznamových plotnách dále od jejich středu (dáno pouze tímto konkrétním modelem). Díky této výhodě dokáže na oddíl O zapisovat i čistě sekvenčně minimální rychlostí 88 MB/s, zatímco jiný model disku, který by využíval celou kapacitu ploten, by zde zřejmě stejně jako testovaný SMR disk vykázal rychlost pouhých 75 MB/s. Pokud bychom zohlednili tento hendikep, SMR disk by zřejmě tuto disciplínu s malým náskokem vyhrál.

Nedůležitějším poznatkem je však zjištění, že intenzivní náhodný zápis a čtení datových bloků o velikosti 1 MiB, který byl pro starší SMR disk 8TB Seagate Archive doslova fatální, nečinil aktuálnímu modelu WD Blue absolutně žádné problémy.

Abych vyloučil veškeré pochybnosti, podrobil jsem pouze samotný SMR disk ještě dalším obdobným pěti 3h testům intenzivního náhodného zápisu a čtení datových bloků menších velikostí 256 KiB, 64 KiB, 16 KiB, 4 KiB a 512 B. Kromě velikosti datových bloků se výše popsané nastavení testu neměnilo. Mezi jednotlivými testy jsem disk vůbec neformátoval, ani jsem testovanému disku neponechal žádný čas na uklízení záznamových ploten.

Se zmenšujícími se datovými bloky logicky souvisí výrazný pokles přenosové rychlosti, na který nemá technologie šindelového záznamu přímý vliv. U datových bloků velikosti 256 KiB činila výsledná rychlost přenosu cca 33 MB/s při průměrné latenci 8 ms. Snímek správce úloh těsně před koncem 3h testu ukazuje 100% vytížení disku a poměrně vyrovnanou (díky nevhodnému měřítku grafu) křivku přenosové rychlosti bez výpadků.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Test s datovými bloky velikosti 64 KiB znamená očekávaný pokles přenosové rychlosti na 7 MB/s při latenci 9 ms. Opět nebyly zaznamenány žádné výpadky u vytížení disku, ani u rychlosti přenosu.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Situace se opakuje i v dalším 3h testu s datovými bloky objemu 16 KiB. Jediným rozdílem je adekvátní pokles přenosové rychlosti na 2 MB/s.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Velikost datových bloků 4 KiB znamená pokles přenosové rychlosti na 0,5 MB/s, což je opět výsledek, který bychom očekávali i u konvenčního CMR disku. Vyšší zubatost grafu přenosové rychlosti disku vyplývá ze změny měřítka svislé osy.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Posledním disciplínou 15h maratónu brutální zátěže SMR disku byly datové bloky o velikosti 512 B, s nimiž disk dosáhl očekávané přenosové rychlosti 0,05 MB/s. Oproti předchozím disciplínám mírně vzrostla odezva na 11 ms.

Test disků Western Digital Blue – CMR klasika versus SMR šindel
i Zdroj: PCTuning.cz

Jsem přesvědčen, že pokud by se technologie šindelového záznamu od roku 2016 dále nevylepšovala, testovaný SMR disk WD Blue by v této kapitole nemohl obstát. Jeho výkon bez jediného zaváhání je pro mne velkým překvapením. Připomínám, že disku jsem nenechal žádný časový prostor pro uklizení ploten. Pokud vynásobím dosaženou přenosovou rychlost dobou trvání úlohy a všech šest 3h disciplín sečtu, prošlo oddílem O velikosti 17 GB na jeden zátah celkem 979 GB dat (50 % zápis a 50 % čtení).

Otázkou zůstává, jakým způsobem do testu pomocí Iometru promluvila předpokládaná přítomnost speciální zóny pro náhodný přístup s konvenčním záznamem. Veškeré zápisy během testu mohly jít teoreticky do této zóny. Domnívám se, že v takovém případě by výsledné průměrné přenosové rychlosti byly výrazně vyšší, neboť nelze předpokládat, že by se tato důležitá zóna nacházela v blízkosti oddílu O u samého vnitřního okraje záznamových ploten s nejpomalejší obvodovou rychlostí. Ale vyloučeno to není, stejně jako možnost existence většího počtu takových zón napříč plotnami. Tohle s jistotou ví jen výrobce a ten to nepoví.

Už mě nenapadá, čemu dalšímu bych měl testovaný SMR disk ještě vystavit. Pokud jej budeme používat v doporučené roli datového úložiště, nebude určitě déle vystaven takové zátěži, než kterou si musel projít v našem testu. Proto přistupme k závěrečnému vyhodnocení.

Předchozí
Další
Reklama
Reklama

Související články

Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.

Reklama
Reklama